Torsten Sverenius


Lars Wohlin : stocksundspojken som blev chef för Riksbanken och hjälpte Sverige säga nej till euron
av Torsten Sverenius, Ekerlids 2018

Lars Wohlin hos Medborgare mot EMU


En bok om Stocksundssonen Lars Wohlin som senare blev riksbankschef har i dagarna släppts av författaren Torsten Sverenius.
Boken tar läsaren med i ett tidigt Stocksund genom Wohlins ögon.
Han berättar gripande historier från sin uppväxt i en högintellektuell med ändå fattig familj.
Mitti 20 februari 2018

Full text


Krona eller euro?
Torsten Sverenius (red.), mars 2001,Bokförlaget Fischer & Co.

Krona Eller Euro? : Experternas Argument För Och Emot EMU
av Torsten Sverenius 2003

Tomas Fischer


Margit Gennser, EMU - en kritisk analys, Fischer & Co 1997


Anf. 95 Statsminister GÖRAN PERSSON (s):Fru talman!
Vi kan väl göra en liten arbetsfördelning. Om jag klarar den socialdemokratiska sidan, så kan Margit Gennser ta den moderata.
Och sedan hjälps vi åt med att bekämpa det här med överstatlighet och federalism och allt sådant, så tror jag nog att det blir lite bättre.


Analys folkomröstningen 2003 hos nejtillemu.com

nejtillemu.com


Vad hände med Sveriges ekonomi efter 1970
SOU 1999:150

Utdrag ur Torsten Sverenius SOU-1999:150
läckerbitarna samlats av Paul Biri, med.dr. - 22. maj 2000


Vad vilja socialdemokraterna?
Nästa år är det val och SAP fruktar att välfärdssamhället kommer att brytas sönder om de borgerliga får fortsätta styra.
Men vad vill Socialdemokraterna själva? Torsten Sverenius har ställt frågor till kretsen som arbetar närmast Mona Sahlin:
Thomas Östros, Ibrahim Baylan, Sven-Erik Österberg och Marita Ulvskog.
Torsten Sverenius, Arena nr 10/2009

Vad vill Socialdemokraterna?" August Palms fråga från 1881 har upprepats gång på gång genom årtionderna allt eftersom samhällsklimat och konjunkturer växlat

Full text


Home