"INGEN IDÉ ATT SVERIGE ANSLUTER SIG TILL EMS"

Lunchekot 1990-10-02, Reporter: Thomas Hempel

Programledare: - I Morgonekot i dag så sade folkpartiledaren Bengt Westerberg att Sverige borde söka medlemskap i det europeiska valutasamarbetet, EMS, detta för att motverka spekulationer om att Sverige kommer att devalvera. Men såväl moderaledaren som centerledaren är skeptiska.

Så här säger centerledaren Olof Johansson:

Olof Johansson, partiledare (c): - Sanningen är ju att dörren står inte öppen för oss. EG och deras planering går ju ut på att man skall ha regeringskonferenser som bl a handlar om en europeisk monetär union och i avvaktan på det så är ju den allmänna bedömningen att inga nya medlemmar kommer att släppas in.

...

Reporter: - Moderatledaren Carl Bildt, vågar du utesluta en devalvering om de borgerliga skulle vinna -91 års val?

Carl Bildt, partiledare (m): - Ja, det gör jag.

Reporter: - Men kan inte spekulanter tvinga fram en devalvering som en regering inte vill ha?

Carl Bildt: - Ingenting kan uteslutas, men jag tror inte det. Är man tillräckligt fast - men då måste man vara mycket fast - så kan man stå emot också en spekulationsvåg.

Reporter: - Vad kan en regering göra för att förebygga en devalvering?

Carl Bildt: - Ja, för att undvika en devalvering så måste man framför allt föra en trovärdig ekonomisk politik. Och anledningen till att vi nu har devalveringsspekulation är ju att vi inte har någon trovärdig ekonomisk politik.

Reporter: - Bör Sverige gå med i europeiska valutasamarbetet, EMS?

Carl Bildt: - Ja, det har ju jag talat om, och vi moderater har väckt motioner om sedan början av 80-talet, då var det ingen som lyssnade på oss. Då hade det varit möjligt. I dag är det nog så att den vägen är stängd, vilket man inte riktigt har uppfattat i debatten. EMS-systemet som det hette finns knappt längre och där- med så är vi i den situationen att något faktiskt medlemskap i detta är icke möjligt under de närmaste åren.

Vad man då skall göra, enligt min mening, det är att i alla fall deklarera sin avsikt att ansluta Sverige till den kommande monetära unionen, och det kan man vara göra genom att snabbt ansöka om medlemskap i EG i dess helhet.

Det finns inga delmedlemskap i bara det monetära samarbetet. Den möjligheten har passerats.

Reporter: - Det är ingen idé att söka medlemskap i EMS alltså?

Carl Bildt: - Man får söka medlemskap i EG.

Reporter: - Debatten om Sverige skall ansluta sig till det europeiska valutasamarbetet inom EMS, som förkortningen lyder, handlar ytterst om trovärdighet. Om trovärdighet för att Sverige verkligen inte skall skriva ner, d v s devalvera den svenska kronan igen. Så länge inte marknaden litar på att den nuvarande regeringen eller en ny, borgerlig regering, inte än en gång kom-mer att devalvera, så länge kommer också de svenska räntorna att vara höga jämfört med omvärldens.

För att övertyga marknaden om att det inte blir någon ny devalvering så föreslår en så gott som enig ekonomkår att regeringen ska deklarera att Sverige vill gå med i EMS. Då skulle kronan knytas starkare till framför allt den tyska D-marken och det skulle bli omöjligt att devalvera igen.

Problemet är bara att EMS, enligt finansminister Allan Larsson, inte vill ta emot några nya medlemmar. Därför blir det inget uttalande från regeringen om att Sverige vill gå med i EMS. Allan Larsson säger till Ekot att en sådan deklaration skulle bara leda till någon dags glädje med sänkta räntor, sedan skulle de gå upp igen. Och på den borgerliga kanten är det bara folkpartiledaren, Bengt Westerberg, som fortfarande tycker att Sverige skall försöka komma med i EMS. Centerledaren Olof Johansson och moderaternas Carl Bildt anser, precis som Allan Larsson, att dörren till EMS är stängd.

-----


GÖSTA BOHMAN BESLUTADE OM ATT LÄMNA EGs VALUTAORM

Lunchekot 1990-10-02

Reporter: Henric Borgström

Programledare: - Det var faktiskt en av Carl Bildts företrädare som moderatledare, Gösta Bohman, som beslöt att Sverige skulle bryta sig loss ur det samarbete Sverige en gång i tiden hade med EG om valutorna.

Sverige gick med i EGs s k valutaorm 1973. I augusti 1977 hade Gösta Bohman varit ekonomiminister i knappt ett år. Löneökningarna i Sverige låg sedan ett par, tre år tillbaka klart högre än i omvärlden och inflationstakten också. Då devalverade den borgerliga trepartiregeringen kronan med tio procent och bröt sig loss ur EGs valutaorm.

EG ersatte sin valutaorm 1979 med det nuvarande EMS-samarbetet där en av fyra beståndsdelar är ett system för fasta växel- kurser. ERM heter det och i detta deltager nio av de tolv EG-länderna - Storbritannien, Grekland och Portugal står utanför. Och i valutakurssamarbetet tillåts varje lands valuta att pendla 2,25 procent upp eller ner mot varje annan valuta.

Sverige har skapat sitt eget system, vi mäter den svenska kronan mot en korg bestånde av 15 valutor beroende på hur viktiga de är i vår utrikeshandel. Dollarn har fått dubbel vikt eftersom en hel del råvaror handlas i dollar oberoende av vilket land de kommer ifrån. Och den svenska riksbanken tillåter att kronan varierar ca 1,5 procent upp eller ned mot denna egenhändigt konstruerade korg.

Och när dollarn nu sjunkit kraftigt under de senaste fem åren med ca tre kronor ner till den nuvarande nivån på drygt 5,70 så har den svenska kronan därmed delvis följt med och alltså smygdevalverats mot de europeiska valutorna.

En stor skillnad är också att Sverige självt bestämmer hur vår korg ska se ut, inom EG-samarbetet tvingas ett land till hårda förhandlingar om det skall ändra sin valutakurs. EG-systemet har medfört stabila växelkurser, inflationstakten har också blivit lägre ju längre systemet fungerat men nationalekonomerna är osäkra på om det beror just på EMS eller om det beror på att världsinflationen rent allmänt har minskat fram tills helt nyligen.

Men får då Sverige vara med i EMS om vi ansöker? Det vet vi inget om. Norge frågade för ett år sedan, men har ännu inte fått svar och ett svar torde dröja till EG självt vet hur man skall ha det med sin ekonomiska och monetära union som syftar längre än EMS-samarbetet och som just nu ivrigt debatteras mellan medlemsländerna.

Mer om Carl Bildt