Allan Larsson, ny startsida


Utdrag ur Peeter-Jaan Kask, Vägen in i och ut ur Krisen,
ekonomisk politik från Feldt till Persson, Tiden Athena


Efter kronfallet var socialdemokraterna till en början försiktigt avvaktande till den nya penningpolitiken. Man delade i stort sett regeringens /Bildt-regeringens/ förhoppning om att återhållsamhet med räntesäkningar skulle kunna stärka kronan och på så sätt pressa ned de långa räntorna.

Utdrag ur Bo Stråth, Mellan två fonder, sid 137-148

Det har väckt viss uppmärksamhet att Allan Larsson i Visby nyligen sagt att "en felaktig analys låg i botten på den första uppgörelsen mellan oss och regeringen". Man trodde att det var de dåliga statsfinanserna som rubbat tilltron och orsakat valutaspekulationen. I verkligheten var det finanskrisen, menar han nu.


Ur "Med flytande växelkurs är vi i den bästa av världar"
Intervju med Bengt Dennis i DI 2001-05-17
Reporter: Gunnar Örn

Om Sverige bestämmer sig för att gå med i EMU blir det åter aktuellt att låsa kronan mot den gemensamma europeiska valutan. Med anledning av detta har vi intervjuat Bengt Dennis, riksbankschef mellan 1982 och 1993, som tillsammans med dåvarande finansministern Allan Larsson var den som drev igenom ecukopplingen (Allan Larsson har avböjt en intervju).


Rolf Englund, inlägg vid Nationalekonomiska föreningen den 16 januari 1991
med finansminister Allan Larsson


Utdrag ur Bo Stråth, Mellan två fonder, sid 137-148

En viktig del av upptakten till debatten om löntagarfonderna var motion 305 från Metallindustriarbetareförbundet till LO-kongressen 1971 (Protokoll fr LO:s kongress 1971. Motion 305 s 815-818).

Metallmotionen hade sin bakgrund inte bara i den allmänna radikaliseringen av samhällsdebatten som accelererade i slutet av 196o-talet, utan också i specifika förhållanden inom Metall.

Nej Åke, kravet på slopande av ackord (som jag personligen anser att vi skall driva så hårt som det är möjligt under avtalsrörelsen) och andra mer "vanliga" former av avtalskrav (jag inkluderar härmed även pensionskrav) måste - om vi vill få ledningen i debatt och opinionsbildning och om vi vill skapa en positiv "djävlar anammaattityd" hos många av våra aktivt engagerade medlemmar - kombineras med ytterligare ett krav. Jag har ett förslag till ett sådant krav.

Gösta Fagerholms slutsats av sitt förslag om Metallfonden var klar:

1.Vi får en ny fråga, som överskuggar de andra delfrågorna, i centrum för den debatt och den opinionsbildning som följer med avtalsrörelsen.

2.Metall kan göra ett utspel. Detta kan ske såsom ett resultat av avtalsrådets överläggningar den 1 november eller inför närmaste LO-representantskap. "Mörklagt förhandlingsförslag i ljuset", "Metall kräver del i vinsten", "Metall bygger upp fond" etc .

Gösta Fagerholms förslag överlämnades till Metalls utredningschef Allan Larsson, som under ett par månaders arbete utvecklade det i politisk riktning. ........................ mer


Rolf Englund 93-07-25, enligt sändlista

Det har väckt viss uppmärksamhet att Allan Larsson i Visby nyligen sagt att "en felaktig analys låg i botten på den första uppgörelsen mellan oss och regeringen". Man trodde att det var de dåliga statsfinanserna som rubbat tilltron och orsakat valutaspekulationen. I verkligheten var det finanskrisen, menar han nu.

Den uppgiften fanns emellertid redan i TV-Aktuellt 1992 (22/10). Gunnar Blomberg på Riksbanken sade att en undersökning visade att "utländska intressenter misstrodde bankerna och ville ha igen sina pengar", något som Bengt Roström, Consensus, tidigare S-E-Banken, instämde i.

DN-ledare 93-07-19 utdrag:

- En felaktig analys låg i botten på den första uppgörelsen mellan oss och regeringen", menade Allan Larsson [i Visby på söndagen]. Man trodde att det var de dåliga statsfinanserna som rubbat tilltron och orsakat valutaspekulationen. I verkligheten var det finanskrisen, anser Allan Larsson i dag.

"Men det ena hänger ihop med det andra. Den svenska krisen är flerdimensionell och djupgående. Det var helheten av landets ekonomi under lång tid som inte ingav förtroende när en spekulationsvåg utlöstes av Finlands valutakris i fjol."


Krisen i banksystemet utlöstes inte av en klassisk "bank run", utan av
ett internationellt misstroende och finansieringssvårigheter på den internationella marknaden.
Urban Bäckström i Ekonomisk Debatt nr 1/98


Fler förklaringar till kronförsvaret och dess orsaker

Home