HSB och den s k Spionaffären/TV4 - Ullman och Fällman

Harald Ullman, född 47. Har ett förflutet som reklambyråchef och valkampanjmakare för s. Numera vd och huvudägare för Upstairsbolagen. Där ingår 1 Trappa Upp Internetbyrå tillsammans med Upstairs Utbildning (f.d. Lärfilm) och Upstairs Venture. Upstairsbolagen utvecklar avancerade webbtjänster för marknadsföring, kommunikation, affärslösningar och utbildning på Internet, Intranät och CD-ROM. Upstairs har ca 60 anställda och omsätter ca 50 miljoner skr.


Chefredaktör Peppe Engberg i ledare i Resumé nr 1-3/96

Ett tag såg det ut som om TV4 höll på att schabbla bort sin historia... På ett tidigt stadium anklagade TV4-medarbetare öppet HSB för att ligga bakom aktionen mot Bim Enström. Men detta har man haft uppenbara svårigheter att bevisa. Spåret ledde till Harald Ullman, men gjorde också på stället halt vid Ullman. "Provokationen har inslag som förefaller lindrigt sagt tvivelaktiga" skrev Aftonbladet 14/1). Därmed är vi, skriver Peppe Engberg, snubblande nära en punkt där vi snarare kan komma att få en debatt om mediedrevets populistiska folkdomstol än om maktfullkomligheten i en stelnad folkrörelse.

Men i dagens nummer kan Resumé presentera viktiga pusselbitar som tyliggör mönstret bakom bilden av privatdeckaren vid Bim Enströms skrivbord. Resuméreportrarna Leif Holmkvists och Janne Sundlings berättelser stärker TV4:s uppfattning att intrånget, värvningen av de två TV4-medarbetarna och kartläggningen av Bim Enström verkligen syftar till att gräva fram skit om en obekävm reporter. Uppgifterna stärker också misstanken om att HSB-ledningen ljuger när den hävdar att man inte tagit aktiv del i kampen mot Enström. HSB Sveriges VD Jan Andersson har försäkrat att han ingenting vetat, men i så fall har han mycket dålig kontakt med sina närmaste män i den egna lilla ledningsgruppen. .....


Chefredaktör Peppe Engberg i artikel i Resumé nr 1-3

Tjänstemannen "A", som tillhör HSB Sveriges centrala ledningsgrupp, undrade om Holmkvist var intresserad av "den sanna bilden av TV4:s bevakning av HSB"? De båda träffades dagen därpå, då A berättade en historia som i sammandrag innehöll följande information: TV4:s bevakning av HSB var grovt missvisande och orättvis och att Bim Enström, enligt HSB-tjänstemannen, hade privata motiv för att ge denna bild. HSB-tjänstemannen hävdade dessutom att han hade mycket graverande information om Bim Enströms privatliv. (Älskarinna till konkurrent...)..... Den 10 sepember sent på kvällen ringer en annan HSB-tjänsteman hem till Holmkvist. Tjänstemannen, som även han sitter i HSB Sveriges ledningsgrupp, sa sig ha hört att jag skulle skriva något om TV4:s "kampanj mot HSB" När han får klart för sig att jag inte har någon artikel på gång, blir han irriterad. Till min stora förvåning, berättar Holmkvist, början han dessutom ge mig konfidentiell information om olika HSB-affärer, möjligen i tron att jag var uppknuten av någon sorts lojalitetsband med HSB. Han sade sig veta att TV4 några dagar senare skulle sända ett inslag om HSB:s VD Jan Anderssons villaaffär. Inslaget skulle handla om Andersson och hans sambos köp av en villa på Lidingö. Paret fick var sin hyreslägenhet när de bröt upp från sina tidigare äktenskap. Lägenheterna användes i en bytesaffär när villan köptes..... Men poängen är att TV4 aldrig hade tänkt sända något inslag om Anderssons villaaffär. Enligt TV4-reportern Stefan Borg var det kanalens enda avsikt att få HSB-ledningen att tro att ett sådant inslag var på gång. ...


Ur "HSBextra - Nyhetsbrev om TV4:s spionaffär", ansvarig utgivare Sven-Oskar Ruhmén

"Vi försvarar vår heder" heter de i rubriken på förstasidan. "Vi är fullkomligt oskyldiga. Vi har som organisation inget att skämmas för. I det här fallet har en person utanför HSB agerat på av allt att döma i huvudsak eget initiativ. Det är inte helt klart om det finns en uppdragsgivare inom vår organisation. Vederbörande har i så falll agerat på eget bevåg och har inte organisationens stöd."

På sidan tre uppges att "någt behov av att efterforska journalistens intresse för Lofsdalenköpet fanns och finns inte, eftersom Bim Enström själv i samband med intervjun nämnde att HSBs förre produktionschef, Lennart Ramneck, hade "tipsat" henne om affären. Denne lämnade HSB redan 1982 efter att ha dömts till två års fängelse för oegentligheter."

"Trodins lägenhet /på Kungsgatan med sjöutsikt mot Klara sjö/ var och är exklusiv; men den finns i ett hus med särskilda kulturella kvaliteter som tillvaratogs genom det sätt varpå ombyggnaden utfördes. De värden som har byggts in i lägenheten finns kvar. Rolf Trodin betalar bruksvärdeshyra."

"Med konsekvent agerande skall vi vinna respekt även hos massmedier som nu förhåller sig kritiska till oss. Det öppna visiret är ett av kännetecknen för Det Nya HSB", heter det avslutningsvis.


Replik av Rolf Englund i Nya Norrland 96-01-23 "Englund vill inte liknas vid Ullman"

I ledande artiklar i Dagbladet (s) och Nya Norrland (s) signerade Per Åhlström - "Stockholms medier sviker sitt ansvar" (13/1) och "Allvar bakom komiken" (11/1) - har turerna runt TV 4 och HSB behandlats.

"Ullman har uppenbarligen ingått i det socialdemokratiska tipsargänget. Och på Timbro, avläggare till SAFs propagandaavdelning, finns en del av moderaternas professionella smutskastare, bl.a. den Rolf Engström som drivit kampanjen mot HSB. Det har funnits många chanser att avslölja dessa skumraskfigurer. Men Stockholms medier har föredragit att tiga", skrev Per Åhlström (13/1). Det förefaller vara mindre smickrande att i dag bli ihopbuntad med hrr som Ullman, Fällman eller Hallman och jag vill därför klarlägga vissa fakta.

Jag heter Rolf Englund, något som också framgick (11/1) då Per Åhlström ansåg att det var "förvånande att den Timbro-anställde HSB-kritikern Rolf Englund fått sina anklagelser mot HSB vidarebefordrade på ett så okritiskt sätt av många journalister". För det andra är jag inte längre anställd på Timbro. För det tredje undrar jag hur Per Åhlström kan få mina artiklar om HSB och Riksbyggen till affärer i något slags skumrask?

Artiklar ligger inte i skumrasket, allra minst om dom - som mina - dessutom är allmänt tillgängliga världen över via Internet, adress http://www.bahnhof.se/~englund. Det går även bra att söka på Englund och HSB på Netscapes Internet Search på huvudmenyn för att finna Englund Home Page, för att där ta del av mina analyser av HSBs ekonomi. Den som vill lämna synpunkter kan lätt göra det till min e-mailadress: englund@bahnhof.se.

Kanske det rentav kan vara så att missförstånden beror på vad Per Åhlström också skrev i samma ledare (11/1): "I arbetarrörelsen belönas alltför ofta den obrottsliga lojaliteten högre än kompetens och självständighet. Det är en orsak till att total omdömeslöshet kan förekomma på hög nivå i rörelsens organisationer".

Rolf Englund


Per Åhlström gav "Svar Direkt"

Han redogjorde för stora delav av mitt yrkesverksamma liv, som går att finna på sagda hemsida och kommenterade:

Det är bra att veta när man ska tolka det han skriver om HSB. Hans engagemang är knappast ideellt.


HSBs bolagsstämma

Rapport 96-01-18 meddelar att man på HSBs bolagsstämma inte nÄmner något om skandalerna. Hans Alsén, ordfförande för HSBs Riksförbund, förklararde Ulrik Fällmans uteblivna val till styrelsen att han har sina uppgifter på HSB Stockholm. "Vi har annat att göra på stämman än att diskutera medias beteende."

Reporter Lena Pettersson


Per Åhlström i Dagbladet (s) och Nya Norrland (s) 96-01-13 "Stockholms medier sviker sitt ansvar"

Ullman har uppenbarligen ingått i det socialdemokratiska tipsargänget. Och på Timbro, avläggare till SAFs propagandaavdelning, finns en del av moderaternas professionella smutskastare, bl.a. den Rolf Engström (det står så) som drivit kampanjen mot HSB. Det har funnits många chanser att avslölja dessa skumraskfigurer.

Men Stockholms medier har föredragit att tiga.


Per Åhlström i Nya Norrland 96-01-11 "Allvar bakom komiken":

Den som vill skada sig själv och sin egen organisation ska göra precis som Harald Ullman gjort mot TV4-journalisten Bim Enström. I den allmänna indignationen försvinner också den viktiga frågan: Hur kan en demokrati och en demokratisk organisation skydda sig mot förtal, intriger och infiltratörer?

... Någon bör fullfölja granskningen av TV4 och se om det ligger något i misstankarna om att Bim Enström utnyttjats av HSB:s konkurrenter och ideologiska motståndare.

... Så sent som på 80-talet försökte en internationell trotskistisk organisation ta över det socialdemokratiska ungdomsförbundet genom hemlig infiltration. I England hade detta lyckats i stora delar av labourpartiet, med förödande följder för hela partiet. Hur ska en demokratisk organisation kunna skydda sig mot odemokratiska grupper som arbetar i hemlighet utan att hålla någon form av kontroll på människor som uppträder konstigt?

... Och det vore kanske inte så dumt om den svenska journalistkåren också ägnade sig åt att granska högerförlaget Timbro och dess förbindelser med olika journalister. Det är förvånande att den Timbro-anställde HSB-kritikern Rolf Englund fått sina anklagelser mot HSB vidarebefordrade på ett så okritiskt sätt av många journalister.

... I arbetarrörelsen belönas alltför ofta den obrottsliga lojaliteten högre än kompetens och självständighet. Det är en orsak till att total omdömeslöshet kan förekomma på hög nivå i rörelsens organisationer.


Johan Hakelius i ruta på ledarsidan SvD 96-01-14 "Rörelsen i Det godas tjänst"

När Ullman med häpnadsväckande självklarhet säger att han ville "kolla" om "någon konkurrent" låg bakom TV 4:s reportage är det ett eko... från HSB:s förre VD Rolf Trodin som på HSB:s stämma i våras deklarerade att media fallit offer för "en noga planerad kupp från näringslivets lobby- och propagandaorganisation Timbro".

När detta sades fick Ullman ett uppdrag. Inte i formell eller juridisk mening. Men uppdraget skapades. Ullman behövde bara fullfölja det. Det fanns en komplott att avslöja.

Inom HSB har konspirationstänkandet visserligen drivits till sin spets. Ledningen är öppet s-märkt. Men av dem som bor i HSB:s bostadsrätter torde majoriteten, liksom bland andra bostadsrättsägare, rösta borgerligt. Varje form av kritik ses därför som ett mot organisationen. Medlemmar utan partibok är också fiender.

Men trots ytterligheterna är inte HSB unikt. Inom arbetarrörelsen tycks fienden ständigt närvarande.

Det finns naturligtvis historiska skäl till detta. Utan sammanhållning hade t ex inte fackföreningsrörelsen ha växt sig stark. Med tydliga fiender ges honnörsord som "solidaritet" en normativ och sammanhållande kraft. Och hotet från kommunistiska infiltrarörer har förstås gjort sitt till.

Men i botten finns också övertygelsen om att man står för Det goda. Att socialdemokatin inte bara har en klok politik, utan en mission. Och är man övertygad om sin egen godhet att det lätt att sluta sig till att det finns en botten av ondska och illvilja hos kritiker....

Problemet är inte att journalisten förvränger fakta. Problemet är att hon inte förstått att HSB representerar Det goda, i vars ljus en och annan besvärande affär eller ett och annat dåligt resultat bleknar. Och hennes oförmåga att, trots tillrättavisningar, förstå detta måste bero på en moralisk defekt som kan användas mot henne.

Tankegången känns igen från den renodlade politiken, även om dess värsta former försvann med Olof Palme.


SvD-ledarstick

SvD/Varjehanda 96-01-12 "Politiskt skämt"

Dagens politiska skämt skriver Nordvästra Skånes Tidningar om. Så här: "Det var en gång Ullman, Fällman och Bellman..." Ja då. Och en Hallman och en Haldeman och en Ehrlichman.

Och SvD/Marginalen (Swanberg) fyller på med hrr Bergman, Skjortman, Gåman, Skalman, Salman (Rushdie), Goman, Roman, /Alfred E./ Neuman och Pohlman.


SvD-ledare

SvD-ledare 96-01-11 "Folkrörelsefasaden"

... det råder inget tvivel om att det är HSB som haft ett intresse av att misskreditera Bim Enström. Under 1995 avslöjade hon en rad pinsamma historier om HSB. Enligt HSB var de alla oriktiga eller orättvisa. Men bara ett reportage, som gällde turerna då en fjällanläggning i Lofsdalen utan anbudsförfarande såldes till HSB:s nuvarande /t.f./ VD jan Andersson, anmäldes till radionämnden. Det friades.

Övrig information som irriterade HSB gällde bl a

att HSB 1994 gick med förlust, trots att man redovisade en vinst på 45 miljoner;

att påståenden om att HSB ansökt om insättargaranti för sina bosparare var falska;

att HSB i sin marknadsföring påstod att sparande i sammanslutningens sparobligationer var "garanterat" och "tryggt och säkert", något som Konsumentverket med kraft reagerat mot;

att HSB i annan reklam påstod att "pengarna som sätts in i HSB placerar vi i obligationer, certifikat och statsskuldväxlar som är garanterade av staten". Därigenom försökte HSB ge sken av att småspararnas medel garanterades av staten, trots att dessa medel bara är oprioriterade fordringar på HSB;

... att Stiftelsen Bostadskooperationens Garantifond, gemensam för HSB och rörelseanknutna Riksbyggen, upplöstes på ett stadgevidrigt sätt, som först i efterhand godkändes av den socialdemokratiska regeringen.

Det finns en röd tråd genom alla avslöjanden: HSB:s ovilja att öppet redovisa sin verksamhet och sina problem. En ovilja som ibland gränsar till rent bedrägligt beteende gentemot de egna medlemmarna.

... För närvarande är HSB:s mål att beviljas bankoktroj av regeringen. För att uppnå målet behöver centralorganisationen pengar. Och för att skaffa fram dessa har man valt att göra en nyemission där föreningarna byter sina fordringar på centralorganisationen mot aktier. Enligt HSB centralt är det en bra affär. För de föreningar som gått med på bytet innebär det dock att redan osäkra oprioriterade fordringar byts mot rent riskkapital.

...


SvD-ledare

SvD-ledare 96-01-10 "Måndagsaffären"

... Måndag är inte vilken annonsbyrå som helst. Den hör i praktiken till Rörelen. Styrelseordförande är Bosse Sundling, direktör i Riksbyggen och socialdemokratisk partikassör fram till 1 oktober 1995.

Sten Olsson, chef för socialdemokraternas riksdagskansli och f d biträdande partisekreterare är styrelseledamot. Tillsammans med Bo Krogvig utgjorde dessa två den socialdemokratiska valkampanjledningen 1994.

Fram till för fyra år sedan ägdes Måndag, under namnet Are Idé 2, av LO och socialdemokraterna. Så sent som i somras sålde socialdemokratiska Are en resterande ägarpost på 30 procent i företaget.

Harald Ullman är inte heller vilken direktör som helst. Han spelar en viktig roll i partiets kampanjarbete, nu senast i valet till EU-parlamentet...

Vad är det för uppdrag Stig Bergman utfört åt Ullman under alla dessa år? Och vilka har uppdragsgivarna varit?

... Lika otillfredsställande är att HSB-ordföranden Hans Alsén, mångårig socialdemokrat, anser det vara "oförskämt" att fråga om HSB:s roll, och talar om "denne Harald Ullman" som om namnet vore okänt för honom...


Torulf Jönsson

Torulf Jönsson i Dagens Industri 96-01-09:

"Vad är det HSB vill kamouflera?"

I HSB Sverige AB genomfördes i 1995 års "elfte timme" en nyemission på 800 Mkr, varav endast 20 Mkr ökade aktiekapitalet och hela 780 Mkr tillfördes reservfonden.

Prospektet innehöll - såvitt jag kan erinra mig - ingen som helst förklaring till överkursen på 3 900 procent.

... För egen del har jag svårt att förstå att reservfonden fyller ett bättre ändamål än aktiekapitalet, när det gäller banksatsningen. Nu har jag fått tre olika förklaringar till överkursen: En intern, affärsmässig bedömning - en bokföringsteknisk sak - det är en finess och en styrka.

Hur förhåller det sig egentligen?

Torulf Jönsson

Ordf i HSBs Brf Gasverket i Lund

Ordf i Bokföringsnämndens arbetsgrupp för frågor kring löpande bokföring.

Projektledare för EG-anpassningen av den svenska BAS-kontoplanen.


Rolf Englund om TV 4:

96-01-09 Kommentar av Rolf Englund om TV 4:

Om det skulle visa sig att TV4s uppgifter om att HSB-ledningen "likt ett Watergate i miniatyr" har engagerat "rörmokare" för att avslöja "läckor" (uppgiftslämnare) och för att diskreditera journalisten Bim Enström, då torde det bli omöjligt för Finansinspektionen, Riksbanken och Regeringen att ge HSB tillstånd att bedriva bankverksamhet - oktroj. För att få bedriva bankverksamhet erfordras ju ett visst mått av anseende (handel och vandel).

För övrigt skall den av HSB-ledningen hett eftertraktade bankgarantin ju avskaffas inom kort. Småspararna kan visserligen få skydd genom det nya s k insättarskyddet. Men de stora pengarna handlar ju om den inlåning HSB har regionalt från bostadsrättsföreningarna. Där handlar det om belopp som inte kommer att skyddas av insättarskyddet, som har ett maxbelopp.

Hur har Riksbyggen tänkt göra med sin motsvarande inlåning från sina bostadsrättsföreningar?


Financial Times förstasida

I Financial Times 13-14 januari 1996, näst överst på ettan,

under förstanyheten om att "Russia aims to regain status as great power"

kunde man läsa om Ms Sahlin, Göran Persson, Stig Malm, "a former leader of the TCO white-collar trade union", HSB och TV4 under rubriken "Swedish sleaze row dents image of ruling party". Det var inte samma storleksordning på skandalerna som i Italien, Spanien och Frankrike, men, sades det i artikeln, det skadar det socialdemokratiska partiets anseende, "a trend that the authoritarian Mr Persson" kommer att bli tvungen att vända.


DN-ledare om Kockums, Westander, Englund, HSB och Nils Lundgren

DN-ledare 96-01-15 "Varning för debatt med konsekvenser":

... Till skillnad från SvD anser inte DN att debattinlägg bör stoppas därför att de riskerar få konsekvenser för exportindustrin...

Skulle vi ha stoppat Rolf Englunds kunniga och kritiska granskning på DN Debatt av HSB:s soliditet, av det skälet att den riskerade skapa oro och en s k "run" bland spararna.

Borde vi ha förhindrat Nils Lundgrens räntevarning på DN Debatt hösten 1992, därför att den i ett känsligt läge gjorde det svårare för riksbanken attt försvara kronan? ...


SDS Nyhetsartikel 96-01-14

I en stor nyhetsartikel om HSB och dess historia sades bl att

- Relationerna med det regerande socialdemokratiska partiet var täta och goda. HSB-toppar tog säte i regeringen; avgångna s-politiker fick toppjobb i HSB. Så är det fortfarande. Arbetsmarknadsminister Anders Sundström är gammal förbundsordförande i HSB. Johnny Örbäck i Malmö (VD för HSB Malmö) har varit kommunalråd. (RE: och Jan Nygren var marknadschef hos Riksbyggen, i en tid när lägenheterna var svårsålda, innnan han blev statsråd).

När socialdemokraterna förlorade valet i Lund anställdes kommunalrådet Larry Andow som "arbetande styrelseordförande" i HSB Mellersta Skåne, trots att man redan hade en VD på heltid.

- 1990 får socialdemokraten Anders Ferm en femrummare på Nicoloviusgatan i Malmö av HSB, för att ha som bytesobjekt, trots att andra medlemmar i huset köat länge för större lägenhet.