Rolf Englund Home/Search - Åstorp - Globalisation - News - Economics - Contact


Migration, now and then, Out of Africa and into Europe


www.migrationsinfo.se/

ESO 2009:3 Invandringen och de offentliga finanserna

Migrationsverket Verksamhets- och kostnadsprognos
2014-07-24


Upp till 190.000 asylsökande väntas till Sverige i år. Det är mer än ett helt Uppsala – Sveriges fjärde stad.
Bara sedan augusti har det anlänt ungefär 60.000 asylsökande. Ett helt Halmstad.
Per Gudmundson, SvD 2015-10-27

De officiella siffrorna speglar dock inte hela verkligheten. Då polisens inre utlänningskontroll har brakat samman går det inte att säga hur många tusen ytterligare som befinner sig i landet. Som chefen för gränspolisen, Patrik Engström, uttryckte det:
”Vet vi vilka som kommer hit? Nej. Har vi kontroll över vilka vägar man väljer och hur många som kommer? Nej.”
(Polistidningen 16/10)

Sverige har under många år axlat den tyngsta flyktingbördan i Europa. I absoluta tal tar Tyskland, i kraft av sin storlek, emot fler. Men per invånare tar Sverige emot flest

Full text


Hur hamnade vi i dagens flyktingkris?
Det finns de som, likt Fredrik Schulte och Migrationsverkets generaldirektör, behöver en annan historia än den faktiska för att rättfärdiga sin dåliga planering och sina lappkast. De behöver säga att detta är som en blixt från en klar himmel. Att det på intet vis gick att förutse. Men det är inte sant, och det vet nog de flesta.
För att förhindra historierevisionism av den här sorten behövs lite sökande i arkiven.
Ivar Arpi, SvD 2015-10-28

Andra har varit förutseende, så varför kunde inte Fredrik Schulte och Moderaterna vara det? Expressens Anna Dahlberg började skriva om de här frågorna 2012. Ledarsidans Per Gudmundson 2008. Båda har mötts av anklagelser om det ena och det andra.
Att öppet diskutera migrationsfrågan har varit närmast omöjligt fram tills nu. De som har hindrat den debatten bör vara ärliga nog att medge det.

Så här beskriver Anna Dahlberg hennes egen omvärdering av migrationsfrågan:
expressen.se/ledare/anna-dahlberg/sa-hamnade-sverige-i-dagens-krislage/

Full text

Top of page

News


Den norske statsvetaren Asle Toje besvara redan för ett par år sedan i en nog så provokativ bok, ”Rødt, hvitt & blått. Om demokratiet i Europa”.
Hans budskap var att de politiska och ekonomiska eliterna tappat kontakten med vanligt folk,
att det inte finns stöd för multikulturalism, att EU-projektet misslyckats generellt.
Merete Mazzarella, SvD Understreckare, 2 februari 2015

De synpunkterna vidareutvecklar han nu i en ny, inte mindre provokativ men mer personlig bok, ”Jernburet. Liberalismens krise” (Dreyers forlag).
Sig själv presenterar han som en person som – i likhet med många i dag – inte känner sig riktigt hemma i något politiskt parti.
Han har förlorat sin ungdoms övertygelse att frihet övertrumfar alla andra hänsyn, och även om han fortfarande är liberal i ekonomiska sammanhang
tendera han att vara ”röd” i sociala frågor, och konservativ när det gäller kultur.

Full text


The chancellor, Ms Merkel, pointed out that Germany had received more than 200,000 applications from asylum seekers in 2014,
making it the country accepting the largest number of refugees in the world.

FT, 1 January 2015
Fotnot: Tyskland hade den 31 december 2012 en befolkning på 80 523 700 personer. Wikipedia

Full text


Moderaternas blivande partiledare har en besvärlig uppgift framför sig. Hon skall gjuta nytt mod i de egna leden efter ett valnederlag, som var stort, även om partiet fortfarande befinner sig på en hög nivå historiskt sett. Hon skall hålla ihop och blåsa nytt liv i Alliansen, det borgerliga Sveriges största landvinning under 2000-talet. Och hon skall återta regeringsmakten.

Men då duger det inte att bara fortsätta som hittills i invandringsfrågan. Det krävs en signal att man hört och förstått att väljarna kräver ändring. Och det behövs åtminstone en antydan om i vilken riktning kurskorrigeringen skall ske.

LARS TOBISSON, fil dr, f d partisekreterare, gruppledare och första vice partiledare för Moderaterna
SvD Brännpunkt 23 december 2014


KOMMER MODERATERNA HINNA ÄNDRA SIN MIGRATIONSPOLITIK?
19/12/2014 JAN SJUNNESSON

riksdagsmotion från Moderaterna år 2000: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/med-anledning-av-skr-200001_GO02Sf5/?text=true


Ingen svensk regering har fattat beslut om invandringen Sverige har tagit emot flest asylsökande i hela EU.
Min poäng är nu att ingen regering (Persson eller Reinfeldt) någonsin har fattat beslut om att det bör bli på detta sätt.
Det har bara blivit så av bara farten.
En förklaring kan vara Sveriges självbild av välfärdsstat i basker blå med vita bussar.
Rolf Englund blog 16 september 2014


Sverige är segregerat. Men det är inte förorten med all sin mångfald som är segregerad.
Det är den moderna och välutbildade svenska medelklassen som håller sig på sin kant och är ointresserad av Sverige bortom de egna kvarteren.
Robert Hannah,SvD 5 september 2014

Den svenska välbeställda medelklassen slukar alla nya trender utifrån med hull och hår.
Dumplings, surdegsbröd och pulled pork har blivit en del av det svenska köket. Alla talar lyriskt om smältdegeln New York.
Så himla exotiskt med Harlem – en sprakande mix av språk och kulturer. Men man har aldrig satt sin fot på Orientexpressen till Rinkeby.
Tensta marknad och Skärholmsdagen har man aldrig hört talas om.

Självbilden är grandios; man är upplyst, solidarisk och progressiv. Antitesen till Sverigedemokraterna – sådana där rasistiska taco-svenskar som fredagsmyser och åker charter till Sunny Beach.
Samtidigt är man helt ointresserad och pinsamt okunnig om våra största invandrargruppers kulturer. Fråga om skillnaden mellan kurder (cirka 100 000 i Sverige) och assyrier (cirka 120 000) och de har ingen aning.
Mentalt gör man skillnad på invandrare och invandrare.
För inte är en invandrad norrman, britt eller amerikan några riktiga invandrare. Utgångspunkten blir densamma som sverigedemokratens: trots att en ”rasifierad” är född och uppvuxen i Sverige är hen alltid en invandrare.
Man är andra, tredje och fjärde generationens invandrare. Inte första, andra eller tredje generationens svensk.

Full text


Början på sidan

2013 registrerades 66 251 asylsökande hos franska myndigheter. Samma år tog Sverige emot 54 259 nya ansökningar.
Migrationsverket prognos för 2014 ligger på 80 000.
För att nå samma nivå asylsökande per capita som Sverige, skulle Frankrike med sina 66 miljoner invånare behöva ta emot mer än en halv miljon asylsökande.
Det är man mycket långt ifrån. Och ändå fortsätter franska politiker att kopiera Front Nationals retorik.
Anne-Françoise Hivert, SvD 7 september 2014

Marine Le Pen är nöjd: om de andra partierna delar hennes analys, varför inte rösta på hennes parti som alltid har varit så tydligt i sina mål? I juni var 45 procent av fransmännen beredda att göra just det.

Anne-Françoise Hivert kommer från Bretagne i Frankrike. Hon har bott och jobbat i Sverige sedan 2002.
Bevakar Skandinavien för tidningarna Libération, Le Soir, Le Nouvel Observateur och Ouest-France.

Full text

EU-Statistik:
Compared with the population of each Member State,
the highest rates of applicants registered were recorded in Sweden

Rolf Englund blog 9 augusti 2014


Början på sidan


Om allt fortsätter som hittills kommer SD att bli Sveriges största parti vid nästa val.
Det är en mäktig våg av folkligt missnöje som til syvende og sidst förklarar partiets framgångar.
Mauricio Rojas, SvD 3 augusti 2015

Missnöjet bottnar inte i en gryende rasism eller främlingsfientlighet. Så har många velat hävda, men utan det minsta sakliga stöd.
Vad som däremot är påfallande och väldokumenterat är en växande oro över en misslyckad integration, som kopplas ihop med en tilltagande segregation,
utanförskap och otrygghet.

Att inte erkänna detta och istället ge sig på SD:s väljare, som om de vore obotliga rasister, är inte bara att skjuta på budbäraren utan manar fram en ännu starkare reaktion mot vad som uppfattas som ett verklighetsförnekande ”etablissemang”.

Full text


Carl Melins och Markus Uvells nya bok ”Innerst Inne – Vad svenska folket egentligen tycker”.
Sverige. Detta extrema land är inbördes väl samlat kring mitten och är nästan tvångsmässigt konsensusinriktat.
Få länder har en så stark kärna av värderingar som omfattar så många som Sverige.
Det definierar en skarp gräns mellan det normala och det aparta, som inte förekommer i länder där det ryms två eller fler konkurrerande värderingsuppsättningar.
Det vi i Sverige anser vara olika åsikter är oftast nyanser av samma grundinställning.
Mauricio Rojas, SvD 18 augusti 2014

Än starkare än kravet på värderingsmässig samstämmighet, är det som gäller beteendet.
Att vara svensk är främst ett sätt att bete sig, och här är toleransens gränser tämligen snäva (så länge vi inte är på semester i Medelhavet).
Det svenska sättet att vara människa är en svår konst, som utöver att behärska jantelagens komplicerade grammatik fordrar starka doser av känslokontroll och av den blandning av mellanmänsklig respekt och distans som vi kallar integritet.

Det är samma land som jag kom till 1974, men samtidigt är allt förändrat, objektivt sett.

Som vi vet har invandringen varit mycket stor under det senaste halvseklet. Idag bor drygt 1,5 miljoner invandrade personer i Sverige och om vi summerar deras barn hamnar vi på 2,7 miljoner.

Full text

Innerst Inne – Vad svenska folket egentligen tycker


Vanliga påståenden om invandring, enligt regeringen


Socialdemokraterna har inte glömt hur alliansen stal deras gamla paradnummer. Ändå har antalet utanförskapsområden ökat sedan alliansen tillträdde.
Det har även arbetslösheten. Vid valet 2006 var arbetslösheten 6,8 procent – i dag ligger den på 9,2 procent.
Regeringen vilseleder medvetet medborgarna när den talar om att 250?000 fler har arbete i dag än för åtta år sedan.
Siffran är inte osann – men irrelevant. Ökningen kan till stor del förklaras av den kraftiga migrationen till Sverige de senaste åren.

Sverige ligger i dag inte bäst till i EU vad avser arbetslöshet, men vi tillhör den bättre hälften.
Detta trots att vi tagit ett ojämförligt mycket större ansvar i flyktingmottagandet – vilket påverkar statistiken.
Fyra av tio som är inskrivna vid arbetsförmedlingen är utrikes födda

DN-ledare 9 augusti 2014


Skandal efter skandal. Ändå går Sverigedemokraterna framåt i opinionen.
I andra partier räcker det med en obetald tv-avgift eller en Toblerone på fel kontokort för att tvingas bort.
Ivar Arpi SvD 2 juli 2014

För det andra utmärker sig sverigedemokraternas väljare med att misstro journalister mer än andra. Den misstron gör att många av partiets sympatisörer lika gärna kan tänka att de etablerade medierna bedriver en klappjakt på SD som att tro på kritiken.

För det första är utbudet på partier som vill minska invandringen minst sagt skralt. Sedan Ny demokrati försvann har det saknats ett parti som drev frågan. I väljargruppen som vill minska flyktingmottagandet har Sverigedemokraterna ökat från 0 procent år 2001 till 19 procent hösten 2013, visade SOM-institutet i går i en ny rapport.
De som rankar den frågan högt och vill minska invandringen har helt enkelt inget annat parti att rösta på.

Full text


Brev till sju partier
Sverigedemokraternas vittring på prispallsplats i valet betyder inte att Sverige har blivit ett mer främlingsfientligt eller rasistiskt land.
Det ska snarare ses som ett bevis på att det finns utmaningar och oro som inte har blivit tillräckligt väl adresserade av er andra.
Tove Lifvendahl, SvD 29 juni 2014

Full text


I takt med att Sverigedemokraterna tar plats i finrummen utmanas Jimmie Åkessons trovärdighet som representant för den vite sänkte mannen.
Medan kultur- och medie­männen fortsätter vinna såväl kvinnornas gunst som otaliga spaltmeter är de vita sänkta männen förpassade till kommentarsfältens vrå och etablissemangets förakt.
Den vite sänkte mannen, ofta förväxlad med sin kränkte broder, är inte sällan arbetslös, bor utanför storstäderna och saknar högre utbildning. Till skillnad från den vite kränkte mannen är
hans klagan sprungen ur en förståelig och verklighetsbaserad hopplöshet i ett samhälle där hans roll blivit marginaliserad.
Amanda Björkman, DN 19 juni 2014

Full text


Prognosen på 61.000 asylsökande spricker
– nu räknar Migrationsverket med 70.000–80.000 asylsökande.

Kommunernas ovillighet att ta emot flyktingar gör att Migrationsverket måste upphandla tusentals extraplatser till en merkostnad av runt en miljard kronor i år.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/prognosen-fel-tusentals-fler-behover-hjalp/


I den kommun där jag växte upp röstade i riksdagsvalet en av fyra på Sverigedemokraterna.
Det är tyvärr inte unikt för Nordvästskåne, i flera av grannkommunerna fick SD också ungefär 25 procent.
Så var det inte när jag bodde i Åstorp, då var orten ett socialdemokratiskt fäste.
Jonas Hellman, kolumn SvD 6 oktober 2014

Jonas Hellman är medgrundare av analysföre taget United Minds och bosatt i indiska Bombay. jonas.hellman@unitedminds.se

Full text


Nu är landet delat, mer delat än någonsin. EU-valet, opinionsmätningarna, inkomststatistiken, arbetslösheten, klassklyftorna.
Vi är främlingar. Våra liv är olika och vi förstår inte varandra. Vi har ingen aning om andras liv, broarna har raserats.
Vårt liv är en skräddarsydd internetbubbla. Solidaritet har länge varit passé.

Stad mot land. Eliten mot folket. Främst folket mot eliten. Eliten vill folket väl, men bara om den själv har sitt på det torra först.
Därför har eliten i många år varit moderat. Folket har förakt för eliten, vilket handlar om komplex.

De enkla grabbarna kräver sin rätt att säga negerboll. De bildade kvinnorna skriver om kulturmän som de ångrar att de legat med.

Fredrik Virtanen, Aftonbladet 7 juni 2014

Åstorp

Helsingsborgs Dagblad Åstorp

Välkommen till Täby Centrum


I morgon är det Sveriges nationaldag, men vad är det egentligen vi firar – hur ser den svenskhet ut som vi ska manifestera?
För att kunna ta reda på det måste vi först ta farväl av det svunna svenskhet som vi fortfarande sörjer, skriver Marcus Priftis.
SvD Kultur 5 juni 2014

Det mest speciella med svenskheten är föreställningen om att svenskheten är så speciell. Sverige är världens mest jämlika land med världens bästa välfärdssystem, den vackraste naturen, de smartaste uppfinningarna och värderingar som är så förträffliga att de måste exporteras. Till och med när vi är lagom är vi ensamma i världen om det.

Forskarna Tobias Hübinette och Catrin Lundström talar om en ”vit melankoli”: en sorg över ett Sverige som varit, och en fåfäng längtan tillbaka. När gränserna har kollapsat och världen utanför väller in i Sverige, med sina postkoloniala konflikter och sin ekonomiska ojämlikhet – när både det homogena Sverige och det jämlika Sverige tynar bort – återstår bara smärtan.

Författaren Marcus Priftis är uppvuxen i Södertälje. Hans bok ”Främling, vad döljer du för mig?” utkom på Leopard förlag 2012.
I september utkommer hans nya bok ”Det otäcka könet”.

Full text


December 1989 - Luciabeslutet - som gjort det avsevärt svårare för flyktingar att få asyl i Sverige.
29 000 personer hade sökt asyl under 1989, och flyktingströmmarna riskerade enligt statsminister Ingvar Carlsson att ”spoliera vår flyktingpolitik”.

För att jämföra – under år 2013 sökte 54 000 personer asyl i Sverige.

Under Göran Perssons tid som statsminister var nettoinvandringen ungefär hälften så stor som under Fredrik Reinfeldts. Vem går ut i dag, två mandatperioder senare, och föreslår halverad invandring?

Samtidigt har SD vuxit med stöd av väljare som ogillar partiet och var det kommer ifrån.
Det framgår bland annat av en undersökning som Timbrochefen Markus Uvell publicerade i boken Folkhemspopulismen. SD vinner stöd inte enbart på grund av rasismen.

Många väljer att rösta på partiet trots rasism, järnrör och avsaknad av kompetens, när andra partier har lagt om sin politik

Paulina Neuding, chefredaktör för magasinet Neo, SvD 31 maj 2014

I riksdagsvalet i september 1991 segrade de borgerliga partier, Kristdemokraterna tog plats i riksdagen, och Carl Bildt tog över som statsminister.
Den 19 december samma år meddelade Regeringen Bildt att man upphävt Luciabeslutet.
I de följande överläggningarna sade sig Socialdemokraterna inte motsätta sig beslutet och Vänsterpartiet välkomnade beslutet.

Luciabeslutet, Wikipedia

Luciabeslutet som stängde landets gränser, Birger Schlaug, 20 mars 2013

När du bott i Sverige under några år kan du ansöka om svenskt medborgarskap.
Här kan du läsa om hur du ansöker för dig själv och dina barn. Migrationsrverket


Time for a debate on immigration
The government has been dishonest:
it has pursued a radical policy, with profound consequences, on weak grounds, without serious debate.
That is why the British National party is on BBC television.
Martin Wolf, Financial Times, November 5, 2009

The government has been able to get away with its dishonesty because immigration is the “third rail” of politics.
Few wish to discuss the topic openly. But some discussion is essential.
Present policies have big implications. These should be evaluated and discussed openly.

That is the democratic way.

Full text


"Immigration increases the size of the economy."
This is true, but irrelevant.

What matters is its impact on the welfare of the pre-existing population.
What is remarkable is that there is next to no good argument or evidence to suggest that immigration on the current scale does raise that welfare to any significant degree.
Martin Wolf FT 3/4 2008

Immigration helps defuse the “pensions time bomb”.
This is doubly false: immigrants age, too; and the so-called time bomb can (and should) be dealt with directly by raising the retirement age in line with longevity. It is false to argue that a high rate of net immigration is required to avoid an unsustainable rise in the dependency ratio.


Sverige är bland de sämsta av alla länder i OECD på att få in invandrare på arbetsmarknaden.
Regeringens utredare professor Jan Ekberg har återkommande visat att invandringen till Sverige de senaste decennierna
årligen har utgjort en belastning, mätt som skillnaden mellan vad invandrare tog i anspråk av de offentliga transfereringarna och vad som betalades in,
på motsvarande 1,5 till 2 procent av BNP (mellan 54 och 73 miljarder kronor förra året),

huvudsakligen på grund av det låga arbetskraftsdeltagandet.
SvD-ledare signerad Per Gudmundson, 29 maj 2014

Enligt SCB låg sysselsättningen förra året på 66,1 procent för de utrikes födda, medan inrikes födda hade en sysselsättningsgrad på 83,1 procent.

Svenska politiker är sedan åratal medvetna om problemet. Så varför händer inget?

Full text


Solidaritet har blivit medelklassens nya smycke.
Jag vet för jag är en del av den. Jag bor i Hornstull där var fjärde röstade på Feministiskt initiativ.
Vi lever i skyddade enklaver och kan därför solidarisera oss med människor, stadsdelar, kvarter och rörelser som vi aldrig på allvar behöver bli en del av.
Vi definierar oss själva efter hur progressiva vi är och gör alla som tycker olika till fiender.
Marcus Birro, Expressen 28 maj 2014

Medan den övre medelklassen håller valvakor på Söder Mälarstrand och applåderar sig själva som den nya goda kraften i svensk politik, röstar underklassen på Sverigedemokraterna, om de röstar överhuvudtaget.
Solidariteten blir en klapp på den egna axeln.
Mot denna något självgoda medelklass ska då ställas en allt mer marginaliserad underklass.
Det går fortfarande utmärkt att skylla på bostadsområdet, på skolan, på samhället när allt egentligen handlar om att ägna lite tid åt att sätta sig in i hur världen fungerar.

Morgondagens förlorare är inte förfördelade kvinnor i storföretag, eller ens de som inte kvoteras in i mansdominerade bolagsstyrelser. Morgondagens förlorare är redan här och det är unga män på landsbygden som halkar allt längre efter i skolan, som blir kvar i småstäder utan jobb och framtid medan kvinnorna söker sig till högskolor och städerna.

Full text

Början på sidan


När Khaddafi fick jobb som EU:s gränspolis
I början av oktober 2010 åkte EU-kommissionär Cecilia Malmström till Libyen
Annika Ström Melin, Signerat, DNs ledarsida 24 augusti 2011

Under en treårsperiod lovas Gaddafi 60 miljoner euro till bland annat stärkt kontroll av Libyens land- och sjögränser,
till operativt samarbete mellan EU:s gränskontrollmyndighet Frontex och Libyens polis och militär, till utbyte av säkerhetsinformation,
till övervakningsutrustning, till upprättande av flyktingläger, införskaffande av patrullbåtar och helikoptrar och så vidare.
Jesús Alcalá, SvD 23 februari 2011

År 2004 beslutade EU att häva det tolvåriga vapenembargo som FN:s säkerhetsråd infört mot Libyen. Beslutet knöts till behovet av ett samarbetsavtal med Libyen om stopp för ”illegal afrikansk invandring” till Gemenskapen (EU Council Conclusions on Libya, Brussels, 11 October 2004, 13372/04).

Full text

Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet
vid Europeiska unionens yttre gränser (FRONTEX)

Början på sidan


On August 27th Eurostat, the European Union’s statistical service, predicted that by 2060 Britain would be the EU’s largest country, with a population of 77m (compared with around 61m today).
Germany, the current top dog, will see its 82m citizens dwindle to 71m over the same period.
The Economist print Aug 28th 2008


Den svenske evolutionsgenetikern Svante Pääbo blev först i världen med att analysera fossilt neandertal-DNA.
I en ny bok beskriver han hur han upptäckte att våra förfäder haft samröre med neandertalarna
Marianne Rasmuson, understreckare SvD 8 seotember 2014

Det gäller att placera neandertalarna på rätt plats i vårt stamträd.
När har de uppkommit, när har de separerat från våra egna förfäder? Har de under den långa samvaron med dessa i Europa lämnat några spår i vår arvsmassa?

I analysen fick de nutida människorna representeras av fem individer, en från Europa, en från Kina, en från Papua Nya Guinea och två olika afrikaner.
Separationen mellan neandertalarna och oss kan inte anges exakt, men torde ha skett för 300.000–400.000 år sedan, inte så långt innan olikheterna mellan våra nutida folkslag uppkom.

Marianne Rasmuson är professor em i genetik vid Umeå universitet.

Full text


The human race was divided into two separate groups within Africa for as much as half of its existence,
Mitochondrial Eve” was an African woman who lived sometime during the past 200,000 years.
says a Tel Aviv University mathematician.
ScienceDaily May 16, 2008


Today, we are a global species, that is, found on every continent, because 200,000 years ago fully modern humans pulled up stakes and took off. First we moved out of Africa, going north and then around the Mediterranean, spreading quickly into Europe, the Balkans and the Middle East.
LiveScience 30 November 2007


— The African origin of early modern humans 200,000--150,000 years ago is now well documented, with archaeological data suggesting that a major migration from tropical east Africa to the Levant took place between 130,000 and 100,000 years ago via the presently hyper-arid Saharan-Arabian desert.
ScienceDaily (Aug. 30, 2007)


— Questions about human migration from Asia to the Americas have perplexed anthropologists for decades, but as scenarios about the peopling of the New World come and go, the big questions have remained. Do the ancestors of Native Americans derive from only a small number of “founders” who trekked to the Americas via the Bering land bridge? How did their migration to the New World proceed? What, if anything, did the climate have to do with their migration? And what took them so long?
ScienceDaily (Oct. 29, 2007)


New Research Confirms 'Out Of Africa' Theory Of Human Evolution
Science Daily May 10, 2007

Researchers have produced new DNA evidence that almost certainly confirms the theory that all modern humans have a common ancestry. The genetic survey, produced by a collaborative team led by scholars at Cambridge and Anglia Ruskin Universities, shows that Australia's aboriginal population sprang from the same tiny group of colonists, along with their New Guinean neighbours.

Full text


Den man som är anfader till samtliga ickeafrikanska män, M168, levde i Sahara
Under en period då klimatet var fuktigare och öknen hade förvandlats till savann.
Några tiotusen år innan M168 föddes levde den man som genetikerna i projektet har valt att kalla Adam. Han är anfadern till alla nu levande män.
Alltså är han den ende av de män som levde då, vars gener har blivit framgångsrika.
Jonas Hagströms anfader, M168, gav upphov till de enda av Adams ättlingar som lämnade Afrika.
DN Vetenskap 9/7 2006

- Vi vet inte när utvandringen ur Afrika inträffade. Kanske var det så sent som för 60.000 år sedan. Själv tror jag snarare att det hände för 100.000 år sedan, kanske ännu tidigare, säger Chris Tyler-Smith.

Det projekt som Jonas Hagström deltar i är ett femårigt samarbete mellan National Geographic och IBM.
Målet är att analysera genetiska prov från minst 200 000 personer för att kartlägga mänsklighetens geografiska och genetiska historia.

Full text

Genographic Project


evolution vs. creationism


The evidence is overwhelming that most Americans have unconscious biases both against blacks and against women in executive roles.
NICHOLAS D. KRISTOF, New York Times, April 6, 2008

At first glance, it may seem that Barack Obama would face a stronger impediment than Hillary Clinton.
Experiments have shown that the brain categorizes people by race in less than 100 milliseconds (one-tenth of a second), about 50 milliseconds before determining sex.
And evolutionary psychologists believe we’re hard-wired to be suspicious of people outside our own group, to save our ancestors from blithely greeting enemy tribes of cave men. In contrast, there’s no hard-wired hostility toward women, though men may have a hard-wired desire to control and impregnate them.

“We can make categorization by race go away, but we could never make gender categorization go away,” said John Tooby, a scholar at the University of California, Santa Barbara, who ran the experiment. Looking at the challenges that black and female candidates face in overcoming unconscious bias, he added, “Based on the underlying psychology and anthropology, I think it’s more difficult for a woman, though not impossible.”

Full text

Top of page


The British prime minister’s repudiation of multiculturalism was so uncontroversial as to be almost platitudinous.
In a recent speech, David Cameron emphasized the distinction between Islamic devotion and jihadi extremism,
and argued that the government ought not to fund organizations that reject democracy, women’s rights, and equality before the law.
Daniel Hannan, Newsweek February 13, 2011

To most British people, including most British Muslims, this was a statement of the Pretty Bloody Obvious. Cameron’s remarks follow similar speeches by his French and German counterparts. Across Europe, there is a recognition that multiculturalism has failed in its own terms, creating ghettos and cutting off some immigrant women, in particular, from full participation in a free society.

He set out certain basic values that a liberal society ought to expect from its citizens: secularism, representative government, personal freedom, and the rule of law. He warned that “the doctrine of state multiculturalism” had pushed communities apart instead of integrating them:

Full text


Sarkozy förklarade med ödesmättat tonfall:
Vi lever med konsekvenserna av femtio års invandring. Det har slutat med ett stort misslyckande när det gäller integrationen. Varför säger vi ingenting om detta? Är vi rädda?
Talet hölls i Grenoble den 30 juli och finns på Elyséepalatsets hemsida
Annika Ström Melin DN 8/9 2010

Han lovade att riva alla illegala läger för resande och att avvisa romer utan uppehållstånd.

Full text

Frankrike

Annika Ström Melin

Top of page

Sverigedemokraterna, med länk till deras censurerade valfilm


The Man Who Divided Germany Why Sarrazin's Integration Demagoguery Has Many Followers
Der Spiegel 6/9 2010

Thilo Sarrazin's controversial new book on Muslims in Germany has not only generated opprobrium from the political elite, it has also generated a mass following from the population at large. The tome may be full of inaccuracies, but it has struck a nerve

Full text

...

The Sarrazin Debate
Der Spiegel 09/03/2010


Thilo Sarrazin
European countries cannot have it both ways on immigration
Which European politician said in July that his country was “suffering from 50 years of lax immigration rules that have led to a failure of integration”?
Tony Barber, FT September 3 2010

Was it Geert Wilders, the Dutch anti-Islamic populist? Was it Umberto Bossi, leader of Italy’s Northern League? Perhaps it was Thilo Sarrazin, the Social Democrat who appears likely to be dismissed from the board of Germany’s Bundesbank for making provocative remarks about immigrants?
Actually, the speaker in question was Nicolas Sarkozy.

Largely because of fears that millions of Muslim Turks might seek homes, jobs and welfare benefits in western European cities, it has caused public support to drain away for Turkey’s efforts to join the European Union.
Finally, it has driven Mr Sarrazin’s newly published book, Deutschland schafft sich ab (“Germany does away with itself”), an anti-immigrant diatribe, to the top of the bestseller list on the German-language site of Amazon, the online retailer.

Even so, Europe cannot have it both ways. On the one hand, Europeans want to protect their high living standards and their social and economic model, blending free enterprise with a generous array of state-supplied public services. On the other hand, they want to ring-fence their national cultures with controls on immigration. But Europe’s feeble demographic outlook makes the first goal incompatible with the second.

No country better exemplifies this contradiction than Germany. “The Turks are taking over Germany exactly as the [ethnic Albanian] Kosovars took over Kosovo – with a higher birth rate,” says Mr Sarrazin. “I don’t want the country of my grandchildren and great-grandchildren to be largely Muslim, or that Turkish or Arabic will be spoken in large areas, that women will wear headscarves and the daily rhythm is set by the call of the muezzin.”

Full text

Thilo Sarrazin

Deutschland schafft sich ab: Wie wir unser Land aufs Spiel setzen [Hardcover]

Tyskland

Top of page


'The Roma Are EU Citizens -- Everywhere in the European Union'
Der Spiegel 6/9 2010

The Berlin daily Der Tagesspiegel writes:
"The Roma are EU citizens -- everywhere in the European Union. That means that Roma who come from within the EU can move freely everywhere in the bloc. And it also means that the integration of the Roma, hard though it may be, is a task for all member states: their countries of origin which are mostly in the east, and their new host countries. Those include France, Italy and not least Germany."

Full text

Top of page


Cecilia Malmströms nya jobb
Fixing Europe's Immigration Problem
Without reforms across the European Union, the Italian race riots will prove only a hint of the darkness to come.
SANDEEP GOPALAN WSJ 13/1 2010

Italy's recent race riots are only a forerunner of things to come. Massive illegal immigration and native resentment are inevitable by-products of the European Union's broken immigration system, while xenophobia and rampant racism undermine its moral authority and put it in the camp of many of the tyrants it claims to despise.

Even the most hot-headed Italian xenophobe cannot drive all of Italy's foreigners out of Europe. It is estimated that there are over 4.5 million immigrants in Italy. Precise numbers about the illegal population are hard to find: The Christian charity Caritas Internationalis puts it at over one million, but others claim that it is between 500,000 and 700,000. This is small fry compared to the 12 million illegal immigrants that the U.S. faces, and makes real reform possible.

Illegal immigration is not just an Italian problem. It is a European problem and the EU must act. Many immigrants who enter Italy and Spain move to other countries. Given that many of these people come from countries with strong terrorist activity—like Somalia—illegal immigration poses dangerous national-security threats. The involvement of human trafficking rings with links to organized crime syndicates is another cause for alarm. In addition to the security implications, the horrendous plight of most illegal immigrants poses a challenge to European humanitarian values. All of these provide sufficiently strong incentives for all European states to confront the problem at an EU level.

Full text

Cecilia Malmström

Top of page


The question of Islam in Europe has occasioned calls of alarm about “Eurabia,”
as well as works of evasion and apology
In his “Reflections on the Revolution in Europe,”
Christopher Caldwell, a meticulous journalist who writes for The New York Times Magazine and other publications,
gives this subject its most sustained and thoughtful treatment to date.

Fouad Ajami, New York Times 2009-08-02

Fouad Ajami teaches at the School of Advanced International Studies at Johns Hopkins University and is a fellow at the Hoover Institution. He is the author of “The Foreigner’s Gift.”

Caldwell’s numbers give away the problem: “In the middle of the 20th century,” he tells us, “there were virtually no Muslims in Western Europe.”
Now there are more than 15 million, including 5 million in France, 4 million in Germany and 2 million in Britain.

The native populations in Western Europe hadn’t voted to have the Turks and the Moroccans in Amsterdam, the Kurds in Sweden, the Arabs in London and the Pakistanis and Indians in Bradford and West Yorkshire.

Full text


"Immigration increases the size of the economy."
This is true, but irrelevant.

What matters is its impact on the welfare of the pre-existing population.
What is remarkable is that there is next to no good argument or evidence to suggest that immigration on the current scale does raise that welfare to any significant degree.
Martin Wolf FT 3/4 2008

Immigration helps defuse the “pensions time bomb”.
This is doubly false: immigrants age, too; and the so-called time bomb can (and should) be dealt with directly by raising the retirement age in line with longevity. It is false to argue that a high rate of net immigration is required to avoid an unsustainable rise in the dependency ratio.

Full text


Does a country have the right to determine the composition of its population?
If so, how should it do so?

The time has come for a debate. That debate should focus on
whether restricting immigration is legitimate, desirable and feasible. Only then can one decide what policy to pursue.
Martin Wolf, FT November 1 2007

Top of page


En av de viktigaste frågorna i dagens debatt kring islam är huruvida det går eller inte går att förena islam med demokrati.
Mohammad Fazlhashemi, docent i idéhistoria vid Umeå universitet, DN Kultur 7/2 2007

Det finns många röster inifrån de muslimska leden, inte minst från radikala islamistiska samt traditionalistiska grupperingar som avfärdar möjligheten. Autokratiska makthavare i muslimska länder samt deras radikalislamistiska eller salafitiska (traditionalistiska) belackare är rörande överens på en punkt, nämligen att demokrati är ett västerländskt påhitt som är oförenligt med islam. Motiven varierar allt från att islams lagar härrör från Gud vilket gör att de går före mänskliga påfund, till att demokrati inte är anpassad efter sociala, kulturella och politiska förhållanden i muslimska länder. Till dem som stöder denna tanke hör också tänkare som utgår från en klassisk/historisk definition av modernitet som framhåller att islam och demokrati är två oförenliga storheter.

I motsats till dessa uppfattningar visar det gigantiska forskningsprojektet "World Values Survey" - en ickekommersiell studie som pågått sedan 1980 - att en överväldigande majoritet i ett flertal muslimska länder föredrar demokrati framför andra styrelseskick.

Kännetecknande för denna nytolkning är att islams urkunder ses som historiska källor som ska granskas ur en hermeneutisk tolkningsmodell och tolkas ur ett historiskt kontextuellt perspektiv. Den egyptiske muslimske tänkaren Nasr Hamid Abu Zeid (f. 1943) tillämpar i sina nytolkningar strukturalistisk textkritik på Koranen och sunna, profetens tradition. Han utgår från en jämförande metodik, som behandlar islams urkunder som en historisk text öppen för tolkning. Enligt denna modell gäller frågan inte att förkasta islam i sin helhet eller stirra sig blind på traditionella föreställningar, utan snarare att uppfatta andemeningen i dessa bestämmelser och komma med nytolkningar som står i harmoni med dagens förhållanden.

De vill framställa islam som en progressiv, dynamisk och rationell religion som är relevant för ett modernt liv som kan ligga till grund för en modern muslimsk identitet.

Full text


Elin Andersson och Terése Burell i Örebro har valt bort sina tidigare liv. De har konverterat till islam och täcker sina kroppar helt, även sina ansikten.
Elins far i Leksand är stolt över sin dotter som går sin egen väg.
- Men jag tycker det är synd att hon är så väldigt muslimsk, så fundamentalistisk.
DN-artikel med bildspel 3/9 2006

Full text och bild

Är Livets Ord en sekt?


Multiculturalism: unfolding tragedy of two confusions
Amartya Sen, Financial Times August 22 2006

The writer, who received the 1998 Nobel Prize for economics, is Lamont university professor at Harvard University and former Master of Trinity College, Cambridge; his latest book is Identity and Violence (Penguin/WW Norton)

It all started in Canada. And it started well. In 1971 Canada was the first country in the world to adopt multiculturalism as an official policy. By so doing, as the web site of the “Canadian Heritage” proudly asserts: “Canada affirmed the value and dignity of all Canadian citizens regardless of their racial or ethnic origins, their language, or their religious affiliation”. Multiculturalism was soon adopted as official policy by most member states of the European Union, with Britain taking a leading part in the growing movement. Indeed, multiculturalism rapidly became the vogue of the day across the world. Those sunny days are now gone, certainly in Europe. The French and the Germans are very doubtful of the wisdom of the approach, and Denmark and the Netherlands have already reversed their official policies. Even Britain is full of misgivings. What, then, is the problem?

The history of multiculturalism offers a telling example of how bad reasoning can tie people up in terrible knots of their own making. The importance of cultural freedom, central to the dignity of all people, must be distinguished from the celebration and championing of every form of cultural inheritance, irrespective of whether the people involved would choose those particular practices given the opportunity of critical scrutiny, and given an adequate knowledge of other options and of the choices that actually exist in the society in which they live. The demands of cultural freedom include, among other priorities, the task of resisting the automatic endorsement of past traditions, when people – not excluding young people – see reason for changing their ways of living.

The tragedy is that as the slogan of multiculturalism gained ground, the confusion regarding its demands also became increasingly influential. This is essentially a story of two confusions. The first is the confusion between cultural conservatism and cultural freedom.

The second confusion lies in ignoring the fact that, while religion may be an important identity for people (especially if they have the freedom to choose between celebrating or rejecting inherited or attributed traditions), there are other affiliations and associations – political, social, economic – that people also have reason to value.

Full text


EU struggles to find a common immigration policy
FT May 26 2006


Ingmar Karlsson
EUROPA OCH FOLKEN - EN EUROPEISK NATION ELLER NATIONERNAS EUROPA?
Ur kapitel 8. Europa och folken - EU:s demokratiska underskott och den europeiska identiteten
Wahlström och Widstrand, 1996, ISBN 91-46-16890-7


Som jag ser det finns tre stora problem med det offentliga Sveriges sätt att handskas med den invandringsfientliga opinionen.
Det första problemet är att det sprids en delvis osann bild av vad som kännetecknar denna opinion.
Det andra problemet är att den mediala dramaturgin hela tiden drar fokus från den lågmälda, men utbredda, invandringskritiken till förmån för perifera men extrema grupperingar.
Det tredje problemet är just det offentliga Sveriges mer eller mindre uppenbara försök att bojkotta invandringsfientliga partier.
Demoskops vd Markus Uvell, DN Debatt 11/6 2006

I stället för att på allvar beskriva hur de invandringsfientliga åsikterna skapas, prioriterar massmedierna i de allra flesta fall små extremistgrupper. Det är lätt att förstå varför. Att filma heilande skinnskallar eller unga män med stövlar och armbindlar blir betydligt bättre tv än att intervjua vanliga arbetslösa svenskar som tror att invandrarna tagit deras jobb.

Man kan säkert diskutera hur medveten och hur total denna "bojkott" är, men klart är i alla fall att partier som företräder sådana åsikter ges ett väldigt litet utrymme. Oproportionerligt litet med tanke på hur många människor som sympatiserar med i alla fall vissa av deras åsikter, och hur stort problem rasismen i samhället är.

De etablerade partierna vill inte debattera mot dem, medierna intervjuar dem nästan aldrig, de bjuds aldrig in till tv:s debattprogram och så vidare. I det offentliga rummet är de nästan osynliga. Jag kan personligen beklaga att denna typ av partier finns, men så länge de gör det tror jag det är en utomordentligt dålig strategi att försöka tiga ihjäl dem.

Full text

Sverigedemokraterna


Stödet för småpartierna utanför riksdagen ökar i den här mätningen till 5,2 procent, jämfört med 3,7 i maj. Det beror främst på en uppgång för Sverigedemokraterna, till drygt 2,5 procent, efter att partiet legat på 1-1,5 procent tidigare i år.
- Det är ingen statistiskt säker förändring. Det mesta talar för att den är en tillfällig siffra, och den enda logiska förklaringen är att den beror på det mediegenomslag partiet fick för några veckor sedan efter Aftonbladets Ungt val, säger Nicklas Källebring, opinionsanalytiker på Synovate Temo.
DN 23/6 2006


Oriana Fallaci

Oriana Fallaci (born June 29, 1929) is an Italian journalist, author and political interviewer. A former antifascist partisan during World War II, she had a long and successful journalistic career.

After retirement, she returned to the spotlight after writing a series of articles and books highly critical of Islam and Arabs that aroused substantial support, controversy and accusations of racism. Critics described her as "islamophobic". [citation needed]

More at Wikipedia

*

Books at Amazon


Restating the Obvious About Islam
With war clouds on the horizon in the 1930’s and policy analysis in thralldom to a form of denial, George Orwell said, “things have sunk so low that the first duty of intelligent men is the restatement of the obvious.”
by Herbert I. London, April 3, 2006

In our own time there is a reluctance to consider the true and emerging nature of Islam, what the faith teaches and its doctrines. For tactical reasons, many politicians in the West call Islam a religion of peace; some say it is a religion hijacked by extremists and others maintain that Sufis (a small minority sect) represent the true nature of Islamic pacifism.

Very recently, however, MEMRI reports that an Islamic scholar Dr. Kamel Al-Najjar challenged these suppositions by restating the obvious: intellectuals, who call for a condemnation of violence among Moslems and an openness in Islam, do not understand the history of this religion.

According to Dr. Al-Najjar, Islam was tolerant during only one brief period in its history. Islam was humane and tolerant when it was relatively weak, during the so-called Mecca period. Later Koranic verses call on Muslims to fight anyone who does not convert to Islam: “And kill them wherever you find them, and drive them out from whence they drove you out.” The “verse of the sword” and other warlike verses were said to abrogate tolerant verses of the Mecca period.

Full text


Atheism is a legacy worth fighting for
Slavoj Zizek, The New York Times, MARCH 14, 2006

Today, when religion is emerging as the wellspring of murderous violence around the world, assurances that Christian or Muslim or Hindu fundamentalists are only abusing and perverting the noble spiritual messages of their creeds ring increasingly hollow. What about restoring the dignity of atheism, one of Europe's greatest legacies and perhaps our only chance for peace?

Fundamendalits have become no different than the "godless" Stalinist Communists, to whom everything was permitted, since they perceived themselves as direct instruments of their divinity, the Historical Necessity of Progress Toward Communism.

Full text at Herald Tribune

Se även
Socialismen var en utopistisk och deterministisk ideologi.
Den är nu död men har ersatts av vad man skulle kunna kalla EU-topismen.
Rolf Englund för radions OBS 8/5 2005 (refuserat)


Om migration/nationalstaten/invandring
tycker jag nästan precis som Magnus Karaveli, ledarskribent på Östgöta Correspondenten.
och, således, inte alls som Thomas Idergard.


For the past three decades and more, many of the leading opinion makers in our universities, the media and the arts have regarded Western culture as, at best, something to be ashamed of, or at worst, something to be opposed.
The perverse anti-Westernism of the cultural elite
Keith Windschuttle, Address to: Summer Sounds Symposium Punga Cove, New Zealand February 11 2006

For the past three decades and more, many of the leading opinion makers in our universities, the media and the arts have regarded Western culture as, at best, something to be ashamed of, or at worst, something to be opposed. Before the 1960s, if Western intellectuals reflected on the long-term achievements of their culture, they explained it in terms of its own evolution: the inheritance of ancient Greece, Rome and Christianity, tempered by the Renaissance, the Reformation, the Enlightenment and the scientific and industrial revolutions. Even a radical critique like Marxism was primarily an internal affair, intent on fulfilling what it imagined to be the destiny of the West, taking its history to what it thought would be a higher level.

According to this ideology, instead of attempting to globalise its values, the West should stay in its own cultural backyard. Values like universal human rights, individualism and liberalism are regarded merely as ethnocentric products of Western history. The scientific knowledge that the West has produced is simply one of many “ways of knowing”. In place of Western universalism, this critique offers cultural relativism, a concept that regards the West not as the pinnacle of human achievement to date, but as simply one of many equally valid cultural systems. Cultural relativism claims there are no absolute standards for assessing human culture. Hence all cultures should be regarded as equal, though different.

Full text

Intellectuals, by Paul M. Johnson

Heder, Sanning och Rätt


Låt mig gå rakt på: Jag är inte beredd att i det allmänna samtalet lova att hysa respekt för religioner. Jag anser dem samtliga vara uttryck för människans benägenhet för vidskepelse.
Jag hävdar att upplysning, förnuft, vetenskap och humanism har fört mänskligheten framåt - inte religion.
Hans Bergström, kolumn DN 15/2 2006

FN:s generalsekreterare Kofi Annan ställde sig i förra veckan bakom ett förslag från 57 muslimska länder som går ut på att det nya FN-organet för mänskliga rättigheter även ska hantera religiös ärekränkning och förtal.... Om FN skulle ta på sig att skydda religioner från kritik får världsorganisationen ett tufft jobb. Den måste då också bestämma vad som är en religion. Några kan plötsligt börja tro att planeten Pluto är Gud. Det vore inte mer konstigt än andra knäppa påståenden från religionsgrundare. Ska då FN åta sig att skydda anhängarna av plutoismen från kritik från religioner som anser att Paradiset är lokaliserat till någon annan del av himlen? Om en religionsgrundare påstår att kon är helig, en annan att det i stället är åsnan eller hästen eller kamelen, är det då FN:s uppgift att ingripa för att den ene sårar känslan hos den andre?

Full text


En rad av experter, forskare och tyckare har paraderat med olika former av hel- och halvpudlar i frågan. Inte i syfte att försvara yttrandefriheten eller tryckfriheten. Inte heller handlar det om rätten att öppet diskutera, kritisera, och i olika former avhandla religiösa traditioner. Nej, i stället har det handlat om att slå ner på dessa för demokratin så grundläggande rättigheter.
Allt med ursäkten att "Islam är kränkt". Naturligtvis utan att definiera exakt på vilket sätt.
Magnus Norell, Expressen 4/2 2006

Stolligheterna avlöser varandra; men låt oss börja från början; I grunden finns i Islam ett bildförbud. Detta gäller avbildningar av profeten Muhammed. Men det gäller muslimer, inte oss andra, precis som Islams dietregler inte gäller icke-muslimer. Redan här kunde denna diskussion ha avstannat.
Och hur förklara bristen på protester när Talibanerna i Afghanistan sprängde de flertusenåriga Buddhastatyerna?

Full text


Finlands sak är vår, tyckte många svenskar under andra världskriget, när ett litet nordiskt grannland angreps av en aggressiv stormakt.
Efter händelseutvecklingen i fallet Muhammed tvingas man konstatera att Danmarks sak nu är vår.
DN-ledare 6/2 2006

Nyanserna i svensk och dansk integrationspolitik skiljer sig åt något, liksom medieklimatet i fråga om invandringen, men den tändande gnistan skulle lika gärna ha kunnat komma från en svensk eller norsk publicering.

Full text


Iran håller på att skaffa atombomber, islamisterna tar över efter valen i Irak, Iran och Palestina, skandinaver evakueras från Västbanken och deras ambassader brinner i Damaskus för att deras hemländer inte följer sharialagar. Det ser inte så bra ut för relationen mellan islam och väst.
PM Nilsson, Expressen 5/2006

I grunden är världen för liten och för ömtålig för civilisationernas kamp. Så hur når vi dit? Jo, bland annat genom att hålla fast vid det sekulära samhällets framsteg och inte ett ögonblick ge sken av att de demokratiska europeiska samhällena underkastar sig islamisternas anspråk. Den fråga som Muhammedteckningarna aktualiserade är ingen liten demokratifråga. Danskarna kämpar just nu också för svenskarnas frihet. För inte så länge sedan löd det svenska kultur- och samhällslivet under följande lag: "Vilken som av uppsåt, med ord eller skrifter, lastar och smädar Gud, hans heliga ord och sakramentet, miste livet". (Missgärningsbalken från 1734.) 1864 mildrades straffet för hädelse till fängelse.

Full text


Mohammed´s real image problem. (via Neo)


Gårdagens ursäkt från Jyllands-Posten skickar obehagliga signaler om att hot går hem.
DN-ledare 1/2 2006


Medierna måste som granskare av makten ta sitt ansvar för att inte förstärka rasism i form av stereotypa bilder av muslimer och islam.
AMINA EK, MEHMET KAPLAN, BASHY QURAISHY
Verksamhetschef Centrum mot Rasism, Presstalesman Sveriges Muslimska Råd , preisdent i Enar och ledamot i EU-kommissionens High Level Group for Integration
SvD Brännpunkt 1/2 2006

Som vanligt bortförklarar muslimska intellektuella det hela och som vanligt får de stor förståelse för sin kränkthet från tv:s samhällsjournalistik uti morgonsofforna.
Lena Andersson, SvD kultur 1/2 2006

En märklig debatt
Hastigt och lustigt har Sverige fått en invandringsdebatt.
Jag fattar ingenting.
Anna Dahlberg, Expressen 29/5 2002


Gårdagens ursäkt från Jyllands-Posten skickar obehagliga signaler om att hot går hem.
DN-ledare 1/2 2006

I det stora perspektivet krävs nu att EU visar solidaritet med Danmark. Inte med Jyllands-Postens teckningar - som av Bill Clinton med rätta jämförts med antisemitiska bilder från 30-talet - utan mot våldshot och diplomatiska aktioner från länder och grupper som inte förmår göra skillnad mellan statsmakt och ett fritt civilsamhälle.

Full text


Medierna måste som granskare av makten ta sitt ansvar för att inte förstärka rasism i form av stereotypa bilder av muslimer och islam.
AMINA EK, MEHMET KAPLAN, BASHY QURAISHY
Verksamhetschef Centrum mot Rasism, Presstalesman Sveriges Muslimska Råd , preisdent i Enar och ledamot i EU-kommissionens High Level Group for Integration
SvD Brännpunkt 1/2 2006

Det aktuella exemplet med Jyllands-Posten och dess satirer av profeten Muhammed som "terrorman" är bara toppen av ett isberg och illustrerar väl en samhällelig utveckling, den globala rasismens moderna tryne - islamofobin.

Full text

Centrum mot Rasism - Bashy Quraishy


Som vanligt bortförklarar muslimska intellektuella det hela och som vanligt får de stor förståelse för sin kränkthet från tv:s samhällsjournalistik uti morgonsofforna.
Lena Andersson, SvD kultur 1/2 2006

Som vanligt bortförklarar muslimska intellektuella det hela, denna gång aggressionerna mot Danmark efter Jyllandspostens teckningar av profeten Muhammed, och som vanligt får de stor förståelse för sin kränkthet från tv:s samhällsjournalistik uti morgonsofforna. Journalisterna lägger pannan i empatiska veck och talar förstående om denna svåra konflikt mellan den här förargliga yttrande- och tryckfriheten och att inte såra en miljard människor. Inte en diskussionstrevare i sikte om att det öppna samhället handlar om att tolerera det man finner motbjudande.

Full text


Anna Dahlberg: En märklig debatt
Expressen 2002-05-29

Hastigt och lustigt har Sverige fått en invandringsdebatt. Jag fattar ingenting.

Själv tittade jag på ”Agenda” i ett av Malmös invandrartäta områden, och drabbades av en märklig overklighetskänsla.

Jag som just uppleft ett närmast idylliskt multikultiliv i kvartersbutikerna, på restaurangerna och basketplanerna fick nu veta att situationen i själva verket är väldigt allvarlig.

Full text

Heder, Sanning och Rätt


Top of page - Början på sidanv en märklig overklighetskänsla.

Jag som just uppleft ett närmast idylliskt multikultiliv i kvartersbutikerna, på restaurangerna och basketplanerna fick nu veta att situationen i själva verket är väldigt allvarlig.

Full text

Heder, Sanning och Rätt


Top of page - Början på sidan