Intervju i SvD 2000-03-19 med Finansinspektionens chef Claes Norgren

Faran för att en kraftig börsnedgång skulle få förödande effekter på svensk ekonomi är inte överhängande. Detta beror framför allt på att skuldsättningsgraden är begränsad.

Men Finansinspektionens generaldirektör Claes Norgren tycker ändå att det finns anledning att höja ett varningens finger:

Hur man än räknar är Stockholmsbörsen nu högt värderad i ett historiskt perspektiv. P/e-talet (senaste betalkurs/prognosticerad vinst per aktie) för hela Stockholmsbörsen ligger på 34.

Ericsson svarar dock för en oproportionerligt stor del av den samlade vinsten och börsvärdet - drygt en tredjedel.

Om Ericssons andel av totala börsvärdet minskas till 10 procent - det motsvarar den maximala andel av tillgångarna som aktiefonderna tillåts ha i en enda aktie - minskar p/e-talet till 28.

Jämfört med det räntemotiverade p/e-talet (det inverterade värdet av den långa/korta räntan), som är 20, ligger p/e-talet ändå 40 procent högre.


Hans Löwbeer, Bankinspektionens chef på 80-talet, som skulle ha varnat

Det är svårt att vara olyckskorp när allt går som smort,
sade en av hans högre medarbetare, Stig Danielsson.

Mats Johansson, april 2000