Carl Bildt

Öresundsbron

Home

Öresundsbron
Ur DN-ledare 2000-11-08

/Öresunds-/brokonsortiet har hamnat i en finansiell kniptång. Bron finansierades med lån som ska återbetalas, med ränta. Pengarna ska tas i huvudsak från bilarna på bron. Men dagens bilflöde är otillräckligt. Hindret ligger i avgiften, drygt 250 kronor per resa. Enligt en kalkyl från Sydsvenska handelskammaren måste den som bilpendlar över bron öka sin inkomst med drygt 7.000 kronor i månaden bara för att betala broavgiften (DN söndag). Om konsortiet sänker avgiften (vilket kolliderar med ett par andra avtal) ökar biltrafiken, men de totala intäkterna stiger kanske otillräckligt. Problemet är att brobygget planerats och finansierats i en rent företagsekonomisk kalkyl, som säger att intäkter och utgifter ska gå ihop, rent kameralt.

Investeringar i exempelvis broar bör finansieras med skatter.

ÖRESUNDSBRON FINANSIERADES MED lån, inte efter någon ekonomisk analys utan av rent politiska skäl. Brobygget mötte motstånd från halva socialdemokratin och ett par småpartier.

Investeringen förutsatte alltså lånefinansiering - trots att så gott som alla liknande investeringar finansierats med skatter. Ölandsbron är skattefinansierad och avgiftsfri. Exakt vilken analys i vilket departement visar att Öresundsbron genererar betydligt mindre av kollektiva nyttigheter än Ölandsbron? Ingen. Rent ekonomiskt har Öresundsbron blivit ett misstag. Om avgifterna sätts så högt att den företagsekonomiska kalkylen går ihop blir bron underutnyttjad, och därmed blir den i den samhällsekonomiska kalkylen ett förlustbygge.

De svenska och danska regeringarna bör överta lånen och slopa avgifterna.

Och om regeringarna av interntaktiska skäl är helt oförmögna till ett ekonomiskt rationellt beteende bör kommunerna i regionen ta över lånen.


Kommentar RE: Om man är liberal så är väl det naturliga att
att låntagarna får ta förlusten om inte ägarna är beredda att skjuta till mer
kapital för att undvika konkurs?

Hur statens utlandsskuld ökade med 311 miljarder

Hela ledaren

Början på sidan/Top of page