Tabell
BNP-tillväxt och realavkastning under 1951 - 1996, i procent

År Real BNP-tillväxt Real kortränta
1-3 mån
Real långränta
obligationer fem år
Real aktietillväxt
avkastning
1951-1996 2,66 1,5 1,2 8,4
1960-1996 2,50 2,1 2,4 7,9
1970-1996 1,82 2,4 3,3 9,3
1980-1996 1,46 5,1 6,9 16,6
1990-1996 0,63 5,9 12,1 7,9

Efterkrigstiden visar inte upp någon enhetlig bild vad gäller tillväxt, inflation och realavkastning på olika typer av värdepapper Skillnaderna mellan decennierna är stora. (Real = inflationen frånräknad)

Källa SOU 1997:131, bilaga 6.

Ur Birgitta Johansson, Det nya pensionssystemet, SNS, 1998, sidan 44. (En utmärkt bok)

Mer om realräntor