Utdrag ur Rapporten “Sverige i världen 1999”, Svensk Handel, december 1999

3.2 Sverige i välfärdsligan

År 1997 låg Sverige på 18:e plats bland OECD:s 29 medlemsländer.

Vi är kvar på den platsen även för 1998.

Denna välfärdsliga toppas av länderna Luxemburg, USA och Schweiz.

Enligt OECD:s köpkraftskorrigerade redovisning har Norge 30 procent högre BNP per capita än Sverige, och Danmark 25 procent.

Även Finland ligger snäppet före oss, med 2 procent i högre köpkraft per invånare.

SVERIGE i VÄLSTÅNDSLIGAN Enligt OECD

BNP per invånare i procent av OECD:s genomsnitt (köpkraftskorrigerad)

1. Luxemburg 164

2. USA 145

3. Norge 131

4. Schweiz 126

5. Island 125

6. Danmark 125

(G7 123)

7. Kanada

8. Japan 115

9. Belgien 115

10. Österrike 114

11. Nederländerna 110

12. Tyskland 109

13. Australien 108

14. Irland 107

15 Frankrike 105

16. Italien 103

17. Finland 103

18. Sverige 101

19. Storbritannien 101

(EU-15 101

(OECD 100

20. Nya Zeeland 84

21. Spanien 80

22 Portugal 73

23. Grekland 69

24. Sydkorea 64

25. Mexiko 38

26. Polen 38

27. Turkiet 32

Källa: OECD (Observera att OECD:s genomsnitt är 100)

3.3 Sveriges ekonomiska tillväxt

Vårt land har redovisat en god ekonomisk utveckling det senaste året. Det är dock viktigt att sätta utvecklingen i ett perspektiv. Hur har utvecklingen i Sverige varit under den senaste l0-årsperioden, 1988-98? Detta jämfört med de andra OECDländerna.

Det visar sig att Sverige är näst sämst av OECD:s länder, med en ekonomisk tillväxt i genomsnitt på 1,2 procent årligen.

Sämre än Sverige är endast Schweiz.

Dock ska noteras att Ungern och Tjeckien är borträknade, eftersom deras transformering gör en jämförelse svår. Alla andra utvecklade länder är med, vilket betyder att svensk tillväxt ligger på 26:e plats.

Svensk ekonomisk tillväxt de senaste 10 åren. 1988-98 är 1.2 Procent årligen.

Vårt land ligger på 26:e plats i OECD, näst sist.

Sveriges utveckling i år, som är 3,8 procent BNP-tillväxt, är bra och beror delvis på vad ekonomer kallar “catch-up effekten”.

Med den dåliga utvecklingen under de senaste tio åren, och med den nationella ekonomin under kontroll, vore det underligt om inte siffrorna för Sverige kunde förbättras.

Sysselsättningen sjönk i Sverige med 1,2 procent i genomsnitt årligen 1989-98.

Det är tredje sämst inom OECD, före Finland och Ungern.

Mer om den svenska eftersläpningen