Riksbanken

Fed

Bundesbank

Englund och B. Nat.Ek.för - 95


Monetarism

Home

Skall Urban Bäckström och Svenskt Näringsliv tvingas göra en pudel?
"Vi anser att aktiv stabiliseringspolitik inte skall bedrivas."
Rolf Englund blog 26/10 2008


I går meddelade riksbankschefen Urban Bäckström överraskande att han kommer att avgå vid årsskiftet. Han har sedan tillträdet för tio år sedan gjort en unik insats genom att, trots dåliga förutsättningar, stabilisera den svenska ekonomin. Under Bäckströms tid övergick Sverige till att låta kronan flyta och etablerade samtidigt ett inflationsmål på två procent, ett mål som banken i stort sett har lyckats infria. SvD-ledare 2002-5-22


Bengt Dennis om Urban Bäckström, statssekreterare hos skatteminister Bo Lundgren

"Att oppositionen mot Riksbankens politik leddes av skatteminister Bo Lundgren med starkt stöd av sin statssekreterare Urban Bäckström och Wibbles statssekreterare Olle Wästberg kom att uppenbaras långt utanför kanslihuset."


Urban Bäckström i Ekonomisk Debatt nr 1/98

Om det finansiella systemet hade destabiliserats hade ekonomin kunnat hamna i vad Irving Fisher kallade för "skulddeflation". Krisförloppet kunde sålunda ha blivit mycket allvarligt, som under depressionen och bankkrisen i början av 1920-talet.


"Stackars Urban - kvar i botten bland centralbankschefer"
Ur Veckans Affärer nr 43/97

- Förra året blev svenske riksbankschefen Urban Bäckström näst sist med betyget D med bara Turkiet efter sig. I år hamnar han på delad 32:a plats med betyget C- i Global Finance's ranking av 37 centralbankschefer. Två länder har sämre betyg: Syd-Korea och Ryssland.