- USA:s uppgång äntligen på väg
Johan Schück i DN 2002-01-26