1992

EMU

Home


– Sverige kunde devalvera, det kan inte enskilda euroländer.
Vi gjorde detta i en miljö där det fanns en hyggligt stor tillväxt bland våra handelspartners. Så är inte fallet för euroländerna i dag.
För det tredje hade och har folk ett stort förtroende för de politiska institutionerna. Detta förtroende finns i betydligt mindre utsträckning i en rad länder i euroområdet,
sade Erik Åsbrink mars 2012


Ur Carl Bildts Veckobrev v34/1999, 23 Aug:

Nu var det f d finansministern Erik Åsbrink som ryckte ut och förklarade, att Sverige ”kan inte och bör inte ställa oss utanför EMU - det för närvarande viktigaste samarbetsprojektet i Europa”.

Jaså? Var det inte samme Erik Åsbrink som undertecknade regeringens proposition till riksdagen med exakt detta innehåll, nämligen att Sverige ställde sig utanför det för närvarande viktigaste samarbetsprojektet i Europa? Var det inte samma Erik Åsbrink som i riksdagens talarstol och i valrörelsens torgdebatter förklarade just att vi skulle stå utanför detta tills vidare?

En gammal engelsk politiker - Lord Acton - brukade säga att makten har en tendens att korrumpera. Det är uppenbart att Erik Åsbrink som statsråd för partiets och för maktens skull varit med om att påtvinga landet en linje som har själv varit övertygad om var och är felaktig.

*

Erik Åsbrink försvarade beslutet att inte delta i valutaunionen från start.
Han påpekade att inför folkomröstningen 1994 så hävdade flera ledande personer på jasidan att ett ja till EU inte var ett ja till EMU.
"Den formella grunden för den linjen var mycket svag, eftersom Sverige inte har någon formell rätt att stå utanför", sa Åsbrink.

"Men hur svaga grunderna än var måste man leva upp till sina uttalanden.
Det går inte att efteråt säga till väljarna: Haha! Vi lurade er!"
Dagens Industri, Gunnar Örn, 1999-09-24

Jag kan försäkra att om ett EMU-medlemskap funnits med i ja-sidans argumentation /inför folkomröstningen 1994/ skulle Sverige i dag inte varit medlem i EU, Janerik Larsson, SvD 1999-02-03

*

På sina håll applåderas nu Åsbrink för att han sagt det som är uppenbart. Jag ber om ursäkt om jag inte deltar i detta. Jag känner snarare förakt för en person som i politiskt ansvarig ställning låter sig prostitueras till att driva en linje som han tydligen är alldeles övertygad är felaktig i sak.

Frågan om Sveriges deltagande i den gemensamma europeiska valutan förblir en av de särklassigt viktigaste frågorna under de närmaste månaderna. Det är nu som de praktiska förberedelserna måste påbörjas om det skall vara möjligt att t ex om ett år fatta politiskt beslut om att faktiskt ansluta också Sverige till den gemensamma valutan i och med ingången av det viktiga året 2002.

Men tyvärr ser jag inga tecken som tyder på att denna passivitetens regering är på väg att ta det ansvar den har för att göra det möjligt för Sverige att i detta avseende bryta sin europeiska isolering. Och för vår del gäller självfallet att det förblir en avgörande politisk uppgift att inte bara bibehålla utan också att öka det politiska trycket i frågan.

Opinionsmätningar visar tydligt att det finns utomordentligt goda förutsättningar för att vinna en folkomröstning. Med i stort sett lika många som säger ja och som säger nej till inträde nu är möjligheterna att med ett framtidsinriktat och kraftfullt ledarskap vinna en tydlig majoritet faktiskt mycket goda. Och inträdet i den gemensamma valutan är en avgörande del i arbetet med förnyelsen av Sverige.


SvD 99-01-19

”Erik Åsbrink sade sig heller inte vara speciellt oroad för att EMU skulle driva fram ett ovälkommet steg mot alltför mycket överstatlighet.

Min bedömning är att en utveckling mot något liknande Europas Förenta Stater kommer vi inte att se under vår livstid. Och då inkluderar jag även de något yngre deltagarna i detta rum i den bedömningen. ”

(Källa: SvD 99-01-19)

RE: jfr det tal som den tyske utrikesministern Joschka Fischer, partiledare för de gröna, nyligen höll inför EU-parlamentet. Fischer sade sig vilja ha “en politisk union”, enkla majoritetsbeslut i ministerrådet och ett EU-parlament med väsentligt utökad makt.


Åsbrink, Erik, f i Sthlm 470201 av fd riksbankschef Per A 0 fil mag Erika, f Richter.
Fil kand Sthlm 70, civekon HHS 71,
anst Östekonomiska Byrån 72, Konjunkturinstitutet 72-74,
Finansdepartementet 74-76, Budgetdep 76-78,
Socdem riksdgrupp 78-82,
statssekr Finansdep 82-90,
skatteminister Finansdep 90-91,
gendir Byggnadsstyr 92, VD Vasa-kronan AB 93-96,
statsråd o chef Finansdep sed 96.

Styrled i AP-fonden 82-85,
ordf Lantbrukskredit AB 83-85,
ordf SBAB 84-85, styrled 4 AP-fonden 85-90,
ordf Riksbanksfullm 85-90,

v ordf Systembol AB 86-90,
styrled ab Vin & Sprit ab 86-90 0 sed 93,
AB Trav & Galopp 89-90,
Sparbankernas bank o Sparbanken Sverige AB 91-93,
ordf Första Sparbanken 92,

Obligationsfrämjandet sed 93,
styrled ABB Fondförvaltn AB sed 93,
Alliansen-Almega sed 93, SNS sed 95, SkandiaBanken sed 95, Sthlms Konserthusstift sed 95.

Tidigare sammanboende med red Anne-Marie Lindgren. f 43.
Numera kär i Ylva Johansson.


Medlem Valutakommittén (SOU 1980:51)

Ur Björn Elmbrant, Så föll den svenska modellen, T. Fischer & Co, 1993. sid 80-81 och 83-84. Den franska helomvändningen gav kuppmakarna Åsbrink och Sohlman, som inte var övertygade om att krisgruppens förslag skulle räcka, trumf på hand. Det fick Åsbrink och Sohlman också genom ett inslag i den franska kurs ändringen som vi idag hunnit glömma, man devalverade med 10 procent mot D-marken...

Erik Åsbrink på Nationalekonomiska Föreningen 1997.


Fler medskyldiga till Bank- finans- och valutakrisen


Top of Page
Början på sidan