1992 Start

Anders Ferm

Feldt

Bengt Dennis

Göran PerssonNews Home

Anders Ferm

Inrikespolitiskt återhämtade Palme sig aldrig från 70-talets två valnederlag.
Hans sista fyra år som regeringschef förebådade både partiets och landets kris.
Olle Svenning, Aftonbladet 2006-02-26

Tillsammans med facket skrev han ut reglerna för 70-talets bitvis radikaliserade arbetsmarknad, fast han var alltid stark motståndare till löntagarfonder.


Det begicks ekonomiska misstag av alla regeringar under dessa årtionden
Det första begicks nog redan strax före jul 1971 när den dåvarande handelsministern Kjell-Olof Feldt och riksbankschefen Per Åsbrink begav sig till Washington
Deras enda mål var att inte röra kronkursen, det vill säga föra en fastkurspolitik

Schweizarna som stod inför samma beslut övergick för sin del till "schwankeder Geldkurz" som de sedan dess bibehållit. Det gick sedan mycket bättre för dem under flera år
Anders Ferm, Fokus nr 7, 24/2 2006

En allmän uppfattning är att denna avreglering /av kreditmarknaden/ starkt bidrog till den överhettning som till slut kulminerade i 1990-talets kris. Och på något sätt framstår Palme som skyldig eftersom han släppte fram avregleringen, till och med sa att han inget begrep.

I efterhand måste man då konstatera att Feldt och Dennis uppenbarligen begrep lika lite.

I själva verket skulle även den politiska oppositionen, större delen av ekonomkåren, för att inte tala om journalisterna, ha kunnat utbrista: Vi begriper ingenting!

"Mycket av det som många med mig trodde var välfärdsstatens kris på 1990-talet visade sig vara något som mer hängde ihop med felvärderad växelkurs och dålig makroregim än med grundläggande strukturfel."
Anders Borg, intervjuad i Ordfront nr 10/2005, 27/9 2005

Rolf Englund, oktober 2005
Sambandet mellan den fasta växelkursen och realräntechocken
Så här i efterhand skyller många av de ansvariga för kronkursförsvaret och dess följder på den realräntechock som vårt land, som det heter, utsattes för. Men utan fast växelkurs hade det inte blivit någon realräntechock, inget kronkursförsvar och den djupa krisen hade kunnat undvikas. Det är generande enkelt och det var känt för de ansvariga.
Läs mer här