skuldkrisen

Bank- och finanskrisen

Home


Paniken står på lur
Rolf Englund i SAF-Tidningen 87-06-12

På de internationella finansmarknaderna har nervositeten börjat sprida sig mot bakgrund av att Brasilien och Citibank leker "chicken race".

Brasilien säger att de inte betalar sina räntor, om de inte får bättre villkor.

Citibank är den amerikanska storbank som på sistone skärpt tonen, till allmän förskräckelse bland de andra banker som regelmässigt blinkar först när skuldländerna vill ha mer pengar.

Citibank har nu tagit till det värsta hot som bankerna har. Om Ni är dumma så skall vi skriva ner våra fordringar på Er, säger Citibank till Brasilien. Ett hot som Brasilien förefaller ta lugnt.

1 000 miljarder dollar

Brasilien och Mexico är de länder som har den största utlandsskulden. Båda länderna har runt 100 miljarder dollar i skulder till regeringar och privata banker. Sammanlagt har skuldländernas totala skulder nyligen passerat vad som på engelska kallas en trillion, d v s 1 000 miljarder, dollar.

De nya banklån, som Mexico fick i höstas efter påtryckningar från den amerikanska regeringen, skulle vara inledningen till en ny epok. Den stämning, som nu blir allt mer förhärskande bland de närmast sörjande i skuldkrisen, är i stället en känsla av uppgivenhet. Det nya ordet är "Battle Fatigue" - den utmattning som kan få till och med elitsoldater att ge upp.

Men kraschen kanske inte kom mer ännu. Man kan få nytt, om än kortsiktigt, hopp genom att läsa titeln på Paul "The Crash of '79" Erdmans nya bok: "The Panic of '89" (Donhieday). I likhet med hans 1974, nu klassiker blivna, bok om en finanskris, utlöst av bland annat ett då osannolikt krig mellan Iran och Irak, är hans nya bok en skickligt gjord blandning.

Boken innehåller en mix av lätt lästa och innehållsrika föreläs ningar, om USAs och KGB-agenter, hjältar, sköna kvinnor och skurkar.

En svensk hjälte

Hjälten i The Panic of '89 heter Paul Mayer. Han kom från Stock holm till Basel i slutet av 30-talet med sin far, som då arbetade till sammans med Per Jacobson. Mayers mor hette Wallenberg och med hjälp av Stockholms Enskilda Bank, salig i åminnelse, blev Mayer chef för IMF, en post han i boken redan dragit sig tillbaka från.

Bland skurkarna i boken återfinns flera personer från Venezuela, däribland terroristkändisen "Carlos", som får hjälp av ingen mindre än Abu Nidal, med KGB chefen Chebrikovs goda minne.

Som vanligt har Erdman mycket ont att säga om Schweiz i allmänhet och landets banker och bankdirektörer i synnerhet, något som förmodligen sammanhänger med att Paul Erdman, när han 1970 var viceordföranden i United Californa Bank i Basel, fick avtjäna ett tio månaders fängelsestraff för några mindre välbetänkta och mindre lagliga råvaruspekulationer.

Komplotten går bl a ut på att Venezuela, liksom Sovjet och Mexico, vill ha upp oljepriset och ner dollarn, något som för övrigt just har inträffat, medan Paul Erdmans bok låg i tryckpressarna.

Den som tycker att Paul Erd man, ehuru både spännande, underhållande och lärorik att läsa, inte är "seriös" kan välja mellan några andra verk på den växande skuldkrismarknaden.

Martin Mayer, författare till böckerna "The Bankers" och "The Money Bazaars" har i en artikel i Wall Street Journal för en tid sedan hårt kritiserat FDIC och dess motsvarighet för "sparbanker" FSLIC för att ha övergivit sin överakande funktion och för att delta i bokföringstricks för att dölja det verkliga läget.

FSLIC brukar försvara sig med att de inte kan överta alla sparbanker (Savings and Loans) som borde stängas eftersom FSLIC inte har så mycket pengar som skulle behövas för en sådan operation.

Globalt synsätt

För ett mer globalt synsätt står Benjamin Cohen i sin bok "In Whose Interest? - International Banking och American Foreign Policy" (Yale University Press). Cohen ger där bland annat en tänkvärd förklaring till hur det har kunnat gå så illa som det har gjort.

- Bankerna är byråkratier som lärt sig hur man räknar ut sannolikheten för att Medelsvensson skall missköta sina kontokort och villalån, men har ingen institutionell kunskap om risken för att Brasilien skall inställa sina betalningar.

- Hjordinstinkten. Om alla andra banker ger lån till Mexico, Peru och Brasilien kan det inte vara helt fel att hänga med. Om det skulle gå illa kan man ju alltid hävda att lånen lämnades på basis av den kunskap som fanns inom branschen.

Den som efter denna allvarliga lärdom vill återgå till en något lättare läsning rekommenderas "The Ropespinner Conspfracy" (Warner Books) av Michael M Thomas. Titeln syftar på Lenins uttalande om att kapitalisterna själva kommer att sälja det rep som den siste kapitalisten kommer att hängas med.

I boken är det KGB som ligger bakom alla de destabiliserande nymodigheterna på finansmarkna derna i väst. För vad, frågas det i boken, skulle bättre kunna tjäna KGBs intressen än en repris på 1929 och dess fortsättning?

Men som anhängare av mark nadsekonomi är det skönt att erinra sig att depressionen på 30-talet inte berodde på ett marknadsmiss lyckande, utan utlöstes av en felaktig penningpolitik av den amerikanska centralbanken.

Och att den troligen kommande finanskrisen, som vi nu har fram för oss, inte heller den är ett misslyckande för marknaden, utan för de regeringar, bankinspektioner och centralbanker som har reglerat bankväsendet så till den grad att insättare, låntagare och bankledningar har glömt bort grundläggande fakta om de risker som är förknippade med utlåning.


Denna artikel är, tycker jag, en av mina bästa - klicka här för fler av mina bästa opus.

Top of Page
Början på sidan