Rolf Englund IntCom internetional

nejtillemu.com

Mina bästa artiklar

My best articles in english

Mina böcker


EU och EMU - Kronkursförsvaret och Bank- och finanskrisen - Dollarn - Andra ämnen


Trump, Englund och sedelpressarna
- People say I want to default on debt, You never have to default because you print the money
"If interest rates go up, we can buyback debt at a discount if we are liquid enough as a country.
Om man har en sedelpress går man inte i konkurs
Englund blog 10 May 2016


The bloody history of civil war in the Tory party and
The 1990 Tory coup against Margaret Thatcher
Tim Bale via Englund blog 27 Febr 2016


Italy’s finance minister calls for ‘political union’ to save euro
Rolf Englund blog 2015-07-27


Hur kan det komma sig att man införde den vanvettiga beslutsprocessen
som nu utmynnat i regeringskris och extraval?

Rolf Englund blog 4 december 2014


Är det så hemskt att vi faktiskt inte vet hur vi skall undvika att den nuvarande ekonomin
byggd på en allt högre belåning av stigande huspriser skall kunna brytas och ersättas med något annat, vad det nu kan vara?
Rolf Englund blog 8 juli 2014


Ulf Gudmundson, Tingsten och planerna på att överlämna riket till främmande makt
Rolf Englund blog 22 mars 2014


Om lönepengar och lånepengar
Bilarbetarna på Saab, GM, Opel och Volvo anser sig hämta lönepengar i lönekuvertet,
men om bilarna köps med lånepengar kanske även deras lönepengar är ett slags lånepengar.
Rolf Englund blog 2009-08-12

- Nuförtiden skall lån inte betalas tillbaka utan rullas runt,
eller ändå hellre höjas, i takt med att priset om än inte värdet, på huset stiger.
Rolf Englund blog 2010-03-30

- Sedan år 2000 har hushållen lånat 800 mdkr med bostäder som säkerhet; pengar som använts till annat än bostadsinvesteringar.
Det skriver Statens Bostadskreditnämn i en nyutkommen rapport.
Rolf Englund blog 2010-02-23

- Jag tycker det ser stabilt ut.
Hushållen konsumerar för pengar de har och sparar fortsatt mycket.
Lars Calmfors, SvD Näringsliv 28 februari 2014


How to End the Crisis Now.
Det var den för mig lockande rubriken på en artikel i TIME av en Rana Foroohar
Reaffirm a Commitment to a True Political Union
- European leaders say economic unification was always meant to be the first step in greater political union.
Det är ett stort steg som jag menar man inte bör ta utan att ordentligt fråga de berörda folken.
Rolf Englund blog 22 januari 2014


Bubblor, t ex bostadsbubblor, planar inte ut
Rolf Englund blog 2014-01-16


Lagarde 2014 och Englund 2010 om deflation och inflation
Rolf Englund blog 2014-01-15


Marknaderna skiter i hur det går för Spanien, Grekland, Italien och andra krisländer
Det enda marknaderna bryr sig om är om dessa länders obligationer kommer att inlösas på förfallodagen, eller ej.
Rolf Englund blog, 10 januari 2014


Sir David /Attenborough/ och jag om The Jet Stream som förklaring till vädret
Rolf Englund blog 8 januari 01:35 2014


Svaret på galaxens alla frågor är inte 42.
För ekonomi och banker är svaret 20.
Rolf Engluns blog 23 augusti 2013


Är det villaägarna och bostadsrättsinnehavarna som är Too Big To Fail?
Rolf Englund blog 13 augusti 2013


Sverige, Irland och deras Tiger-ekonomier och bostadsbubblor
Rolf Englund blog 2011-07-11


Börsuppgången startade i USA den 12 augusti 1982
In the United States, the return to demand management began as early as the summer of 1982
Inflating the Dow’s bear market low of 777 points in August 1982 gives it a current level of 3,600
Rolf Englund, Anatole Kaletsky (background) och Hutchinson and Cox, New York Times, September 28, 2011


Nu, efter valet, ser Carl B Hamilton att vi har en bostadsbubbla och att ränteavdragen bör begränsas
Rolf Englund blog 5/1 2011


I dag har jag varit elak, hoppas jag
Några citat om Krisen för EMU
Rolf Englund blog 16/11 2010


Bankernas stora problem: Ytan = Basen x Höjden
Rolf Englund blog, 16 Februari 2012


The four most important central banks – Fed, ECB, Bank of Japan and the Bank of England – all have short-term interest rates of half a per cent, or less.
These rates have remained extremely low for four years, or more.
What then has all this monetary activism bought? Disappointment.
Martin Wolf, FT October 10, 2013

Full text


Inordinate reliance on monetary policy, often highly unconventional monetary policy, whose effects on the economy are at least as uncertain as those of fiscal stimulus.
Future economists may wonder about our extraordinary belief in the efficacy of monetary policy during what is, quite clearly, a private sector savings glut.
Martin Wolf, 8 October 2013

Full text

Martin Wolf


IMF has shifted its focus back to fiscal solutions
That the IMF should focus on an irrelevant “solution”
while almost wholly failing to address the elephant in the room
– the failing euro – is bizarre to the point of grossly stupid
and can only really be explained by the continuing state of denial among Europe’s leaders,
highly influential as they still are at the IMF.
They simply cannot bring themselves to admit that their lifetime’s work has failed.
Jeremy Warner, Telegraph 22 April 2013

One of the reasons why the IMF has shifted its focus back to fiscal solutions is
the apparent failure of monetary policy to generate the looked-for recovery. With fiscal leeway extremely limited, central banks became the only game in town. Yet belatedly, the IMF has now become quite concerned about the unintended consequences of unconventional monetary policy.

Full text


BIS-chefens skarpa varning
Nu får det vara slut på centralbankernas superlätta räntepolitik världen över.
De stora stimulanserna har gett ekonomin andrum.
Men nu är det upp till regeringarna att skapa tillväxt med hjälp av finanspolitik.
Dagens Indusri 24 juni 2013

Den superlätta räntepolitiken har gjort sitt, menar chefen för BIS – "centralbankernas centralbank". Fortsatt lågräntepolitik hotar att bygga upp nya obalanser, varnar han.

Full text

Jag tycker det är skriande uppenbart att räntan världen över är för låg och att en större del av stimulanserna borde ske via finanspolitiken.

Men väljarna och därmed deras medlöpande politiker är rädda för budgetunderskott och vill hellre att villaägarna skall låna än att staten skall göra det.

Strategin synes vara att det gäller att stabilisera, helst höja, villapriserna så att konsumenterna främst i USA skall återgå till att konsumera med lånta pengar, dvs just det som ledde fram till katastrofen.

Detta kan inte vara klokt.

Jag tycker det är skriande uppenbart att räntan världen över är för låg och att
en större del av stimulanserna borde ske via finanspolitiken.

Rolf Englund blog, 2009-12-05

Top of page

USA-ekonomins Moment 22
Fastighetsmarknaden vänder inte uppåt förrän arbetsmarknaden förbättras.
Och arbetsmarknaden förbättras inte förrän fastighetsmarknaden vänder uppåt
Rolf Englund blog 2010-08-27

Top of page

Domedagen blir på fredag
Då lägger EU fram resultaten, utvalda resultat, av de stresstester de har utsatt de europeiska bankerna för.
Anatole Kaletsky i The Times "undemocratic survival plan for the euro"
Rolf Englund blog 2010-07-20


Bra film av Johan Norberg om finanskrisen, men utan svar
"Överdos - en film om nästa finanskris"
Rolf Englund blog 2010-05-04

Se filmen här


I anledning av DNs huvudledare om att
En så stor enskild sänkning av räntan har Fed inte gjort sedan recessionen 1982.
Läget i den amerikanska ekonomin är av allt att döma värre än väntat.
Rolf Englund 23/1 2008Mina böcker om löntagarfonder

Alla mina böcker

- -

Olof Palme fruktar och är emot fondsocialismen.
Åtminstone sade han det indirekt vid den stora riksdagsdebatten som föregick beslutet om löntagarfonderna i december 1983.
Ledare i SvD 85-07-13 skriven av Rolf Englund


If you have a printing press you don´t go bankrupt
When a country enters a monetary union, like EMU, all debts become foreign debt
in the meaning that the central bank in the country cannot print money.
Rolf Englund 7 Nov 2011

Countries with their own currency, like UK, US and Sweden, have debts, public and private, denominated in their own and foreign currency.

Such countries can always pay debts in their own currency because the central bank can always print more money, or, nowadays, click on the computer screen.

When a country enters a monetary union, like EMU, all debts become foreign debt in the meaning that the central bank in the country cannot print money.

Then the creditors can no longer be confident that the bonds will be paid in time.

Rather obvious. But did they think of that?

Rolf Englund blog

Top of page

NewsI today, April 11th 2011, hereby declare to have invented the phrase
The Economic Consequences of the Peak
Rolf Englund
Read more here


A step closer to Eurobond-age
Rolf Englund, Financial Times, Letters to the editor, December 9 2010


This misunderstanding pops up now and then, also in this article:
"the disastrous experience with hyperinflation in Germany in the 1930s"
But the hyperinflation was in the 1920s, not in the 1930s.
In the 1930s there was unemploymnet, as we all know.
Rolf Englund FT March 4 2010


Despite? Should it not have been "by a fall in GDP...." ?
Right, hamnaren! Shame on The Economist:)
Hämnaren från Åkersberga får medhåll hos The Economist


Euro Currency Union Showing Strains
Rolf Englund, a Swedish economist who campaigned vigorously against the euro in a 2003 referendum whether to adopt it there, said the current crisis underscored why Swedes resoundingly decided to keep the krona.
''It will crack sooner or later, because it's impossible to have a common currency for such a big, and diverse area,'' he said.
''There's no real EU solution for Greece. They're helpless now, and they have no instruments to fend it off.''
New York Times, Associated Press, February 12, 2010

Full text


Euroskeptics are easy to find in the Nordic capitals, and they won't accept that the financial turmoil has boosted the argument for the common currency.
"That's a totally ludicrous (amusing or laughable through obvious absurdity) assertion.
My view is that the euro will burst, and the sooner the better," said Rolf Englund, an economist who campaigned against the euro when Swedes rejected the currency in a 2003 referendum.

International Herald Tribune, October 16, 2008

Medborgare mot EMU

Folkomröstningen 2003

EMU Collapse


Much better to have a Euro-collapse now than a Politicial Union, that will only delay, not prevent, the inevitable collapse of the Euro. One Size does not fit all.
Rolf Englund 16/7 2007

Nice roar, Mike, but I think You got one thing wrong.
Central Bank intervention by China and Japan cannot be called "bland rhetoric of “free markets” and deregulation".
Let's vote and let's float,
that is my philosophy
Rolf Englund 13/4 2007


In the Financial Times

'Prophets of doom' will be right in the end
... that might be called a markets economy
Rolf Englund, Financial Times, June 5 2007

Sir, Former US Treasury secretary Lawrence Summers and Paul Volcker, former chairman of the Federal Reserve, recently felt like "chastened prophets of doom". Both, together with most respected economists, have long warned about the risks associated with large US current account deficits.

In the end they will be right. But, as Keynes remarked: "The market can stay irrational longer than you can stay solvent."
Perhaps that could be restated as: "The market can stay irrational longer than economists can stay credible."

So, what is new in this new era that will end in tears? We might no longer be in the economics textbooks' market economy but in an economy much more influenced by the stock market, the currency market, the credit market and the real estate market, an economy that might be called a markets economy.

Rolf Englund,
Director, IntCom,
Stockholm, Sweden

Text at Financial Times

*

I have a nagging feeling that economists and regulators do not fully understand our current environment. The situation described by the catchphrase "global imbalances" is outside any historical pattern. So are other elements of our present financial system
Individually, these elements may appear understandable (although I am not certain anyone has a good grip the full implications of the large role of derivatives).
But these factors are operating simultaneously, creating a Brave New World of finance that increasingly drives the real economy.
NakedCapitalism, August 22 2007


Misery Index, Mark II, could help explain why US inflation is so low
Rolf Englund, Financial Times 22/6 2006

Sir, While reading Wolfgang Munchau's interesting article "Why they take the strawberries out of the basket" (June 19), about problems with correctly measuring the underlying inflation, I came to think of The Misery Index, initiated by the Chicago economist Robert Barro in the 1970s. As we perhaps remember it is simply the unemployment rate added to the inflation rate. Perhaps a similar Misery Index, Mark II, could help us understand why the recorded US inflation is so low.

In a closed economy, when you spend 107 per cent of gross domestic product you will get inflation of perhaps 7 per cent. In an open economy you might get price stability and a 7 per cent trade deficit. So to get an easily understood measure of the underlying inflation you could add the inflation rate to the trade deficit.

If something cannot go on for ever, it will stop, as Herbert Stein once wrote. When the dollar drops to a level consistent with a trade balance of zero, General Motors and Ford will probably survive, and cars, among other things, will be more expensive, and the recorded inflation rate will rise. If you think The Misery Index, Mark II, is too easy, think of Misery Index, Mark I.


How do we get out of this scenario alive?
By Rolf Englund, Financial Times 4/10 2005
Clyde Prestowitz, like many other commentators, warns us of what could happen: "a decline in the dollar, a rise in interest rates, a slowdown in growth, a rise in unemployment and declining home equity and household wealth - in a word, a recession, if not a depression"


The Group of Seven said in its communiqué that "we emphasise that more flexibility in exchange rates is desirable for major countries and areas that lack such flexibility to promote smooth and widespread adjustments in the international financial system, based on market mechanisms".
After the meeting they /finance ministers and central bank governors of France, Germany, Italy, the UK and the European Union/ went home to administer the single European currency and to try to persuade their voters to accept the EU constitution, including the euro.
Rolf Englund Financial Times 22/4 2005


A floating threat
China - With floating exchange rates you do not need such a big currency reserve
Rolf Englund Financial Times 8/12 2004


A simple explanation of a big, big problem
Housing, retail sales, trade deficit
Rolf Englund


Interesting times ahead for all
Rolf Englund, Letters to the Editor, Financial Times, November 6, 2000


Have You ever seen a soft landing from a bubble?
Of course not. Will this be the first one. Then Mr Greenspan will be famous.
If not he will be infamous. Like the leadership of the Fed in 1929.
Rolf Englund Financial Times debate 7 September 2000


Other articles in english

Rolf Englund about New Era
Posted on the internet June 29, 1999

The Vision Thing - Why people don't understand
Rolf Englund, posted on the Internet July 26 1999

U.S. Trade Deficit: Causes, Magnitude and Consequenses
Stein's Law: "If something cannot go on for ever it will stop"
Rolf Englund, May 2001


Ulf Gudmundson, Tingsten och planerna på att överlämna riket till främmande makt
Rolf Englund blog 22 mars 2014


How to End the Crisis Now.
Det var den för mig lockande rubriken på en artikel i TIME av en Rana Foroohar
Reaffirm a Commitment to a True Political Union
- European leaders say economic unification was always meant to be the first step in greater political union.
Det är ett stort steg som jag menar man inte bör ta utan att ordentligt fråga de berörda folken.
Rolf Englund blog 22 januari 2014


Marknaderna skiter i hur det går för Spanien, Grekland, Italien och andra krisländer
Det enda marknaderna bryr sig om är om dessa länders obligationer kommer att inlösas på förfallodagen, eller ej.
Rolf Englund blog, 10 januari 2014


Försöksdjuren i Sverige har bättre skydd än människorna i Euroland
Rolf Englund blog 6 september 2013


Roger Altman of Evercore partners is a friend of mine, a distinguished public servant and a respected financial expert.
But his column “Blame bond markets, not politicians, for austerity” is, in my view, gravely mistaken.
I follow a brilliant 2011 article, “Managing a Fragile Eurozone”by Paul de Grauwe
(Paul Krugman: Nobody has taught me as much about the euro crisis as Paul De Grauwe)
Martin Wolf, Financial Times, 10 May 2013

“Managing a Fragile Eurozone”by Paul de Grauwe

The decline in yields on Spanish debt, shown so clearly in the chart, dates almost precisely to 26th July 2012, the date on which Mario Draghi, president of the ECB, told an audience in London that “Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.”

This statement, in turn, led to the announcement by the ECB on August 2nd 2012 of “outright monetary transactions” which would be aimed “at safeguarding an appropriate monetary policy transmission and the singleness of the monetary policy”.

Rightly or wrongly, markets concluded that the risk of an outright default on Spanish bonds had largely disappeared.

Martin Wolf, Financial Times, 10 May 2013


The small number of intelligent officials and the economic elite understand what is at stake, but are willing to take the risk of an accident.
The preservation of the euro is not their primary objective.
When Otmar Issing, the former chief economist of the European Central Bank, categorically rejects any form of debt mutualisation,
as he did in a recent newspaper article, he omits to mention what would happen if the government were to follow his advice.
The eurozone would break up.
Wolfgang Munchau, Financial Times 24 June 2012

Otmar Issing

"The 50 Days That Changed Europe" explains how the EU grew from a six-nation trade alliance to a 27-country behemoth with its own currency.
in Strasbourg on Dec. 9, 1989, after the Berlin Wall fell,
Germany agreed to monetary union in order to get President Mitterand to agree to German reunification

WSJ 23 Sept 2011

Kommentar av Rolf Englund:
Tänk om det är så att Tysklands motsträvighet att rädda euron beror på att
Frankrike tvingade Tyskland att gå med på euron för att få återförenas?
Hemska tanke!


Om att äta kakan, ha den kvar, eller sälja den på kredit till Grekland
Rolf Englund 17 maj 2012


Kan verkligen krisen för de spanska bankerna bero på de dåliga statsfinanserna i Grekland?
Naturligtvis inte. Det förstår väl vem som helst, är det naturliga svaret.
Men sanningen är ju den att den svenska regeringen och S-ledaren Löfven och Dagens Nyheter och
Svenska Dagbladet och alla andra eurokramare, fortfarande håller fast vid den analysen.
Rolf Englund 11 maj 2012


Eurokrisen, fisksoppan och elitens olidliga dumhet och
varför en extern devalvering är bättre än en intern
Rolf Englund blog 5 april 2012


Euron har redan kollapsat
Rolf Englund blog 17 mars 2012


Grekland är inget särfall, bara ett extremfall
Rolf Englund blog 5 februari 2012
En av mina bästa artiklar, tycker jag själv


SNS-Sardelis och The Ticking Euro Bomb,
How the Euro Zone Ignored Its Own Rules

In 1999, the Socialist government in Athens established a "Public Debt Management Agency,"
naming Christoforos Sardelis as its director.
Rolf Englund blog 24 januari 2012


Merkel och Göran Persson om politisk union och skatteunion
Rolf Englund blog 2012-01-10


Wolodarski, politisk chefredaktör på DN,
diskuterar 90-talskrisen utan att nämna orden fast växelkurs
Rolf Englund blog 7 november 2011


England, Scotland and the printing press
Without a printing press of your own the creditors can no longer be confident that the bonds will be paid in time.
Rolf Englund, 22 juli 2014

The day after a Yes-vote about independence for Scotland most things will remain the same.
But Scotland has to choose about their currency. If they choose the Euro Scotland will become like France, Spain or Italy. Not very nice.

They can also unilateraylly keep the GBP pound. That seems easy but have almost the same effect,
because when a country enters a monetary union all debts become foreign debt, because they no longer have a central bank that can print money.

Countries with their own currency, like UK, US and Sweden, have debts, public and private, denominated in their own and foreign currency.
Such countries can always pay debts in their own currency because the central bank can always print more money, or, nowadays, click on the computer screen.

Without a printing press of your own the creditors can no longer be confident that the bonds will be paid in time.

For the moment markets have persuaded themselves that ECBs Outright Monetary Transactions (OMT) will substitute for a printing press of your own.

That wil be OK until it is not.

More about this also on my blog


The idea of a currency union between the UK and an independent Scotland is a “dead parrot”
Ian Davidson, the Labour chair of the committee, said there would definitely be no union: “No ifs, no buts, no fudges, no deals”. That had been firmly stated by the leadership of the UK’s three main political parties.
“The Scottish government tries to give the impression that a currency union is still a possibility. It is not. This parrot is dead.”
Financial Times 21 July 2014


Om man har en sedelpress går man inte i konkurs.
Det var varit det till synes självklara budskapet på denna blog ett antal gånger, första gången i november 2011.
Rolf Englund blog


Sub-sovereign entities, such as US states or German Länder,
cannot sustain the same debt-to-GDP ratios as sovereign countries
because they lack the ability to print their own money.
Wolfgang Münchau, FT, June 9, 2013


Portugal’s combined (non-financial) public and private debt has hit 370pc of GDP, the highest in the world after Japan.
The difference is that Japan remains a fully sovereign nation with a sovereign central bank and currency,
and can therefore do something about it.
Ambrose Evans-Pritchard, May 28th, 2013


Austerity is hurting – but is it working?
Instant debt Armageddon is unlikely for big countries with their own currency
Financial Times, April 26, 2013

Full text

Rogoff


Roger Altman of Evercore partners is a friend of mine, a distinguished public servant and a respected financial expert.
But his column “Blame bond markets, not politicians, for austerity” is, in my view, gravely mistaken.
I follow a brilliant 2011 article, “Managing a Fragile Eurozone”by Paul de Grauwe
(Paul Krugman: Nobody has taught me as much about the euro crisis as Paul De Grauwe)
Martin Wolf, Financial Times, 10 May 2013

“Managing a Fragile Eurozone”by Paul de Grauwe

The decline in yields on Spanish debt, shown so clearly in the chart, dates almost precisely to 26th July 2012, the date on which Mario Draghi, president of the ECB, told an audience in London that “Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.”

This statement, in turn, led to the announcement by the ECB on August 2nd 2012 of “outright monetary transactions” which would be aimed “at safeguarding an appropriate monetary policy transmission and the singleness of the monetary policy”.

Rightly or wrongly, markets concluded that the risk of an outright default on Spanish bonds had largely disappeared.

Martin Wolf, Financial Times, 10 May 2013


Why should countries with such similar fiscal positions face such different bond yields?
Relevant is the fact that Spanish bonds may still be thought subject to the catastrophic risk of a eurozone break-up,
despite the European Central Bank’s promise to intervene via its programme of outright monetary transactions.
The ability and desire of the Bank of England to prevent outright default is more credible
than that of an independent, supranational central bank.
Martin Wolf, Financial Times, 25 April 2013


Grundfelet med euron enligt Soros var att
medlemsländerna skuldsattes i en valuta som de inte kunde kontrollera. Det gjorde nationella konkurser möjliga.
Danne Nordling om George Soros artikel i DN:s kulturdel 21/4 (ej onl)

"Långivarna riskerar att förlora stora summor om en medlemsstat skulle lämna unionen, ändå påtvingar de låntagarna en politik som förvärrar depressionen, förstorar skulden och vidmakthåller deras underordnade ställning. Följden är att eurokrisen nu hotar att förgöra hela unionen,"

Grundfelet med euron enligt Soros var att medlemsländerna skuldsattes i en valuta som de inte kunde kontrollera. Det gjorde nationella konkurser möjliga. Trots detta betraktade både myndigheter och marknadsaktörer statsobligationer som riskfria, vilket skapade ett bakvänt motiv för bankerna att samla på sig svaga obligationer som de grekiska. Men i slutändan kom enbart de utsatta länderna att behandlas som ensamt ansvariga för sina olyckor.

Tyskland har nu påtvingat eurozonen fel politik, enligt Soros. "Åtstramningar fungerar inte. Man kan inte minska skuldbördan genom att minska budgetunderskottet." Han nämner dock inte att det teoretiska underlaget för denna politik fått sig en allvarlig knäck genom att Kenneth Rogoff räknat fel i sin översikt över skuldsatta länders tillväxt (debart SvD 18/4).

Lösningen på problemen kan sammanfattas med ett enda ord: Euroobligationer.
Det är skuldförbindelser som alla medlemsländerna tar på sig solidariskt.
Finanspaktens länder skulle få konvertera hela sin statsskuld till euroobligationer.
I ett slag skulle konkurshotet försvinna, riskpremierna sjunka, bankernas balansräkningar förbättras liksom de skuldsatta ländernas budgetar genom att räntebördan blev mindre, anser Soros.

Full text

Soros om att dom inte förstod att det var ett stort steg att avskaffa den egna sedelpressen
Om man har en sedelpress går man inte i konkurs.
Det var varit det till synes självklara budskapet på denna blog ett antal gånger, första gången i november 2011.
Rolf Englund blog

Martin Wolf och Rolf Englund om att den som har en sedelpress går inte i konkurs.
Ganska självklart, men vänta till Wolf har förklarat det vetenskapligt

Paul De Grauwe and the Rehn of Terror
Nobody has taught me as much about the euro crisis as Paul De Grauwe,
who brought to the fore a crucial point almost everyone was overlooking:
the importance of self-fulfilling debt panics in countries that no longer have their own currencies.
Now he has a new paper with Yuemei Ji following up on that insight,
and offering yet more evidence of the incredible unwisdom of European economic policy
Paul Krugman, February 22, 2013

Om man har en sedelpress går man inte i konkurs, skrev jag på denna blog den 4 november.
BBC har en motsvarande beskrivning på engelska, daterad den 7 november,
lustigt nog samma dag som jag lagt ut en engelsk version av mitt inlägg, efter att inte ha fått in det i Financial Times.
Rolf Englund blog

Eurobonds

Top of page


Om man har en sedelpress går man inte i konkurs
Det tråkiga för länder som är med i EMU, som t ex Grekland, Spanien, Italien, Irland och Portugal är att
hela deras statsskuld, liksom alla privata skulder, är i euros, vilket för dem är en utländsk valuta,
i meningen att landets centralbank inte kan framställa mer av den med viljekraft.
Rolf Englund blog 4 november 2011


PJ Anders Linder, politisk chefredaktör på SvD, m fl,, borde kunna medge att det var bra att det blev Nej till EMU i folkomröstningen
Rolf Englund blog 1 november 2011


Nu är det dags att sätta stopp för det vansinne som pågår.
Nu vill dom förstatliga banker och införa ett enat Europa.
EUSSR kommer att bli en värdig efterföljare till Sovjetunionen, USSR.
Rolf Englund blog 14 oktober 2011


Fler behöver visa skuldmedvetenhet, skriver DN
De ansvariga försöker skjuta över skulden på de greker, spanjorer, italienare med mera som utnyttjat låneerbjudandena från bankerna
som kunnat locka med de låga räntor som euromedlemskapet, till en början, medförde.
Men de som införde euron är de ytterst ansvariga.
Rolf Englund blog 25 sept 2011


Ja-sägarna sade ingenting i folkomröstningen om en Federation, som Joscha Fischer nu anser nödvändig
Rolf Englund blog 2 september 2011


IMF och EU oense om värderingsprinciper. Är det viktigt? Ja!
Experterna på IMF har räknat ut att bankerna i Europa skulle se sitt egenkapital minskat med typ 200 miljarder euro,
runt 1 800 miljarder i svenska kronor, om de bokförde sina innehav av diverse skuldländers statspapper till marknadsvärde.
Rolf Englund blog 1 september 2011


S avskriver medlemskap i euron. SvD och DN tiger.
Det är väl inte utan att jag känner mig lite nöjd.
Mission Accomplished, skulle man kunna säga.
Rolf Englund blog 24 augusti 2011


Den hemska sanningen om John Hassler, Göran Persson och kronkursförsvaret
Rolf Englund blog 7 mars 2012


John Hassler, EMU, heder, sanning och rätt
I dagens pappersupplaga av SvD Näringsliv citeras han:
"Jag har blivit mer skeptisk till euro-projektet"
Mer skeptisk? Hur skeptisk var han då?

Rolf Englund blog 7 mars 2012


”Situationen i euroområdet har fått utvecklas till en sådan djup kris att inga enkla lösningar längre finns att tillgå”,
skriver åtta tunga ekonomiska ekonomer i den årliga EEAG-rapporten.
Krisländerna måste ta ner prisnivån i landet så att varor och tjänster blir konkurrenskraftiga. Och därmed få i gång en tillväxt.
Det finns två sätt att göra det på.
– Antingen genom att lämna euron och devalvera eller genom kraftiga fall i löner och priser, sade John Hassler
Leif Petersen, SvD Näringsliv 7 mars 2012


Reinfeldt låter som en ny-hooverist om eurokrisen
Reinfeldt leder ett parti och en regering som vill ansluta Sverige till Euroland.
Därför kan han, lika lite som andra EMU-kramare, inte erkänna att det är något fel på tanken på att bunta ihop, slå samman, länder som Tyskland och Grekland, Irland, Spanien och Sverige i något som liknar ett Gross-Jugoslavien.
Rolf Englund blog 11 augusti 2011


"Det gäller bara Grekland", Mycket fiffigt, Too clever by half,
men allt var fel från början
Rolf Englund blog 2011-07-22


Det är kostnadsläget, stupid.
Mohamed El-Erian, Pimco, och Tomas Lundin, SvD Näringsliv, är ense
Rolf Englund blog 19 juli 2011


Grekland har lånat mer än man kan betala tillbaka och står inför konkurshot.
Bankerna har lånat ut mer än vad de hade bort och flera av dem står kanske inför konkurshot.
Genom att Euroledarna har ingripit skall nu bankerna räddas och det grekiska folket utsättas för en
behandling som är smärtsam men som inte kommer att göra det bättre för Grekland.
Rolf Englund blog 29 juni 2011


Pengarna "till Grekland" går till bankerna
Rolf Englund blog 4 juni 2011


Trichet, Karl den Store och Göran Persson hos SNS
Rolf Englund blog 2 juni 2011


Skymningen faller i Atén
och andra bloginlägg märkta EMU
Rolf Englund blog


EMU bollar Gris med Europa
Rolf Englund blog 7/4 2011


Eurokrisen farligare än en terrorist från Tranås
Rolf Englund blog 13/12 2010

Top of page


Spain's Prime Minister Jose Luis Rodriguez Zapatero:
"[Our banking system] is definitely healthy"
Rolf Englund blog 2/12 2010

Top of page


EMU är inget experiment. EMU är ett vågspel.
Ett experiment kan avbrytas. EMU är som att göra fisksoppa av ett akvarium.
Om man ångrar sig är det svårt att göra ogjort.
Rolf Englund 13/7 2003


Irland gick in i den finansiella och ekonomiska krisen utan underskott och med närmast exemplariskt skötta statsfinanser.
Kanske är vi i Sverige blinda för att vi befinner oss i en irländsk/spansk situation med lånefest och, än så länge, stigande bostadspriser.
Rolf Englund blog 21/11 2010


I dag har jag varit elak, hoppas jag
Några citat om Krisen för EMU
Rolf Englund blog 16/11 2010


Alliansen, EMU och det Östliga Partnerskapet
Rolf Englund blog 2010-08-29


Hoppet är ute för EMU - Euron kollapsar i Spanien
Rolf Englund blog 2010-05-31


- EU måste ha förmåga att assistera ett medlemsland i nöd. Det är inte konstigare än att en nationalstat hjälper en kommun eller region i svårigheter, ibland genom tvångsförvaltning, skrev DNs politiske chefredaktör Peter Wolodarski 2010-03-07.
Klarare än så går det inte att uttrycka en federalistisk grundinställning.
Rolf Englund blog 2010-03-08


Krugman, Nils Lundgren och Europas Förenta Stater
Rolf Englund blog 2010-02-10


Ekonomen Calmfors säger nej ill EMU, medan amatören Calmfors säger Ja
Lars Calmfors, vår meste EU-utredare och chef för Finanspolitiska Rådet, har på DN Debatt i dag 15/1 2010 lyckats komma fram till slutsatsen att Sverige nu bör gå med i EMU.
Någon annan slutsats är inte möjlig om man skall fortsätta att vara med i etablissemanget.
Rolf Englund blog 15/1 2010


Habsburgs picknick och slutet på järnridån och kommunismen
Rolf Englund blog 2009-08-16


Rolf Englund om det man inte talar om:
Konstgjord konflikt mellan s & m döljer den stora frågan
"EU går tydligt mot en federation. Men detta bör sägas rent ut och inte genomföras i smyg. Man skall inte låtsas som om den stora frågan för väljarna är om de skall rösta på den moderata listan eller den socialdemokratiska.
Det skriver Rolf Englund, ekonom och legendarisk EU-kritiker."
Newsmill, 2009-05-25


Om boken "En olaglig folkomröstning" /EMU/ av Joakim Nergelius
Rolf Englund 21 maj 2008


Det är målsättningen om ett ständigt fastare förbund - "ever closer union" som är själva grundbultsfelet med EU.
Kunde vi rulla tillbaka Sovjetunionen skall vi väl kunna rulla tillbaka Europeiska Unionen.
Rolf Englund Barometerns website 7/6 2005


Om EMU och EU-grundlagen

EU-grundlagen är vår grundlag
med info om Lars Leijonborg om EU och EMU
Rolf Englund på internet 6/9 2006


Ur Sture Eskilsson "Från folkhem till nytt klassamhälle"

Det skulle vara historieförfalskning att påstå att jag ägnade dessa frågor någon speciell eftertanke inför folkomröstningen 1994... Några år senare ... var min uppfattning till en början att EMU visserligen var en riskabel idé som skulle utsätta medlemsländerna för onödiga påfrestningar, men om den ändå förverkligades var det väl lika så gott att Sverige anslöt sig.

De fanns emellertid de som tänkt mer på saken och började formera en motståndsrörelse. I spetsen gick Margit Gennser, moderat riksdagskvinna, känd för sin självständighet och energi. Att den stora pensionsreformen, efter många års utredande och förhandlande, hade förts i hamn i politisk enighet var hennes förtjänst. Vid sin sida hade hon vapendragaren Rolf Englund, tidigare medarbetare på Timbro och outtröttlig kritiker av kronförsvaret vid decenniets början.

De inviterade mig på lunch och framförde sina argument mot EMU och frågade om inte jag delade deras uppfattning.

forts. i boken på sidan 366 ff.

Margit Gennser

Kronkursförsvaret

Sture Eskilsson "Från folkhem till nytt klassamhälle"


Den mäktiga tidsandan
Andra Världskriget 60 år - Vietnamkriget 30 år
Socialismen var en utopistisk och deterministisk ideologi.
Den är nu död men har ersatts av vad man skulle kunna kalla EU-topismen

Rolf Englund för radions OBS 8/5 2005 (refuserat)


Om det inte skall hållas folkomröstning, skall det
då göras grundlagsändring med mellanliggande val?

Rolf Englund, DNs ledarsida 11/5 2004

"Kavaljerer mot pundhuvuden"
Kommentar till min gamle vän Mats Johanssons krönika om Kronans kavaljerer
i anledning av Lars Wohlin m fl från Medborgare mot EMU.
Rolf Englund på internet 2002-07-04

State of The Union
Rolf Englund Internet 20/1 2003

Artiklar om EU och EMU år 2000 och framåt
klicka här


U.S. Trade Deficit: Causes, Magnitude and Consequenses
Stein's Law: "If something cannot go on for ever it will stop"
Rolf Englund, May 2001


Kan man undvika recession i USA när man måste
minska importen med 600 miljarder dollar?

Rolf Englund på Nationalekonomiska Föreningen 30/11 2004


Det kommer inte att vara möjligt att länge till bibehålla den rekordhöga svenska realräntan.
Om regeringen inte låter kronan flyta är risken alltmer överhängande för att marknaden kommer att se till den saken.
Det blir genant för de ansvariga i nuvarande och tidigare regeringar men är ingen nationell katastrof.
Rolf Englund på DN Debatt 26/8 1992


"Enligt vår uppfattning stod det finansiella systemet i Sverige inför en kollaps den 24 september 1992."
Stefan Ingves


Sverige i skuldfällan
Låneskulden i utlandet 719 miljarder förra året
Rolf Englund, Svenska Dagbladet, Näringsliv, Ord mot Ord, 1991-05-30
Nya länkar 2009-07-27


Manus till anförande januari 1993

Mina inlägg på Nationalekonomiska Föreningen


Dollarn skvalpar, minst sagt
Devalveringen 1982
Rolf Englund 21 april 2012
Highly Recommended


Vi har vår motsvarighet till ”jag körde kanonbåt”. En fras som yttras med samma högtravande märkvärdighet som någon amerikansk presidents uniformsminnen
”Jag var med och sanerade statens finanser”, heter det på svenska.
Katrine Kielos i en ledarkrönika Aftonbladet den 8 april 2012


Reinfeldt låter som en ny-hooverist om eurokrisen
Reinfeldt leder ett parti och en regering som vill ansluta Sverige till Euroland.
Därför kan han, lika lite som andra EMU-kramare, inte erkänna att det är något fel på tanken på att bunta ihop, slå samman, länder som Tyskland och Grekland, Irland, Spanien och Sverige i något som liknar ett Gross-Jugoslavien.
Rolf Englund blog 11 augusti 2011


Det är kostnadsläget, stupid.
Mohamed El-Erian, Pimco, och Tomas Lundin, SvD Näringsliv, är ense
Rolf Englund blog 19 juli 2011


Sverige i skuldfällan
Låneskulden i utlandet 719 miljarder förra året
Rolf Englund, Svenska Dagbladet, Näringsliv, Ord mot Ord, 1991-05-30
Nya länkar 2009-07-27


Irland gick in i den finansiella och ekonomiska krisen utan underskott och med närmast exemplariskt skötta statsfinanser.
Kanske är vi i Sverige blinda för att vi befinner oss i en irländsk/spansk situation med lånefest och, än så länge, stigande bostadspriser.
Rolf Englund blog 21/11 2010


Tänk om vi lever i en ny era?
Om lönepengar och lånepengar var rubriken på ett inlägg på denna blog för snart ett halvår sedan.
Rolf Englund blog 30 mars 2010


Finanskrisen
Skuldbördan fördelas med inflation
Rolf Englund, Barometern, 20/10 2008


Kronkursförsvaret 1992

Assar Linbeck, Lars Jonung och
Den politiska korrekthetens förlamande slöja
Rolf Englund blog 7/9 2006

Det var när dollarn sjunkit från 9:40 till 5:30 som Carl Bildt m fl till varje pris ville försvara kronkursen
Rolf Englund på internet 2006

Fast växelkurs och dollarfallet skapade Krisen
Nils-Eric Sandberg, Lars Jonung och "the usual suspects"
Rolf Englund om SNS-boken Bank- och fastighetskrisen 1990-1993
Internet 2006-01-18


Så här i efterhand skyller många av de ansvariga för kronkursförsvaret och dess följder på den realräntechock som vårt land, som det heter, utsattes för.
Men utan fast växelkurs hade det inte blivit någon realräntechock, inget kronkursförsvar och den djupa krisen hade kunnat undvikas. Det är generande enkelt och det var känt för de ansvariga.
Rolf Englund, oktober 2005
En kort förklaring till kronkursförsvaret och bank- och finanskrisen

Rörliga eller fasta växelkurser?
Rolf Englund i Svenska Dagbladet 16/12 1968
Man kan så här i efterhand vara mer eller mindre stolt över vad man gjorde 1968...

"Frihet åt kapitalet" - (Avvecklingen av valutaregleringen)
Ledare i Svenska Dagbladet 1985-06-27

Om Räntearbitrage
Rolf Englund Marknadsekonomisk Tidskrift 1987-10-08

EXTRA
Lån i utländsk valuta 110 miljarder hittills i år!

Rolf Englund i Nyhetsbrevet Credit (Timbro) Nr 21, 1989

PM - "Marshall-hjälpen och nästa svenska devalvering"
Mycket förtroligt / Eyes Only
Sänt till Carl Bildt 1990-11-02 (utlagt på Internet 96-10-29)

"Jag vill nu fråga finansministern om denna lånestock, på 300 miljarder i utländsk valuta, som har byggts upp på kort tid, innebär någon förändring för Sveriges del och i så fall vilken?"
Rolf Englund på Nationalekonomiska Föreningen, januari 1990

"Stålbadet i skuldfällan"
Det kommer inte att vara möjligt att länge till bibehålla den rekordhöga svenska realräntan. Om regeringen inte låter kronan flyta är risken alltmer överhängande för att marknaden kommer att se till den saken. Det blir genant för de ansvariga i nuvarande och tidigare regeringar men är ingen nationell katastrof.
Rolf Englund DN Debatt 1992-08-26

Vänd på Nordbanks-affären
Det betyder att Nordbankens stabilitet i finansmarknadens ögon inte kan eller får ifrågasättas. Annars skulle en akut valutakris kunna vara omedelbart förestående.Det har sannolikt varit ett av skälen för regeringens beslut att betala 2 000 miljoner kr för värdelösa aktier. Man frågar sig då varför Björn Wahlström och Anne Wibble har valt en annan lösning.
Det kan väl inte vara så att de vill undvika en känslig diskussion om den senaste nyemissionen i höstas
Rolf Englund SvD Näringsliv 1992-05-13

Vad kan man lära av historien?
om boken "Money on the mind" av James Grant (bankkriser och monetarism)
Rolf Englund Smedjan nr 4/1992

Den svenska skuldkrisen
Om Mats Svegfors, Dagens Nyheter och Bank-och finanskrisen 1992 ff
Rolf Englund på Dagens Debatt 2001-02-01

Lärdomar av Asienkrisen
Rolf Englund om DN huvudledare 2001-01-22

Konformismen om kronkursförsvaret (manus)
Rolf Englund 2001-08-19
(Replik på Per Lundborg på DN Debatt 2001-08-17)
Refuserat av DN Debatt

Mycket att lära av gamla misstag
Kommentar till DN-ledare 2000-03-06 om den s k eftersläpningen
Rolf Englund på internet samma dag

Mot Poltava till varje pris! (Kronkursförsvaret)
Rolf Englund i Finanstidningen 1998-12-23

Tomas Fischer hade redan i december 1991 skrivit:
Med Bildt mot Poltava Aftonbladet 91-12-22

Drevet går på nytt
Finanstidningen 1993-09-28 (Kronkursförsvaret)

Nu är det kris - Nu är det borgerlig regering
Rolf Englund på internet 2002-09-10

Bo Lundgren talar sanning
- Bankkriserna i Japan och Sverige började ungefär samtidigt i slutet av 80-talet.
- Skillnaden är att vi hade så mycket krediter från utländska banker i vårt banksystem att vi tvingade ta tag i problemen ganska snabbt.
Svenska Dagbladet/Näringsliv, s. 12, 2002-03-02

Med backspegeln som kompass
Typ bokslut - ESO-seminarium på Rosenbad onsdagen den 17 mars 1999

Rolf Englund på Nationalekonomiska Föreningen 1985 och framåt


Jag har hittat på en lag, den har inget namn ännu, vi får kalla den för Englunds lag och den lyder så här:
”Har man sagt A, måste man säga B, och har man sagt B är det svårt att säga att A var fel.”
ESO-seminarium på Rosenbad onsdagen den 17 mars 1999


Sir David /Attenborough/ och jag om The Jet Stream som förklaring till vädret
Rolf Englund blog 8 januari 01:35 2014


Peak oil kommer att sänka vår levnadsstandard
Peak Oil innebär att oljeproduktionen når ett maximum och sedan dalar mot noll. Peak Oil sägs ha inträffat i Texas 1971 och i Norge för tio år sedan. Det viktiga ur ekonomisk synpunkt är vad som händer när det uppstår en brist, när efterfrågan överstiger tillgången. Det nya är att efterfrågan från länder som Indien och Kina blivit större vad vi tidigare hade en aaaning om.
Det skriver Rolf Englund, tidigare på Timbro, och en av grundarna av Medborgare mot EMU, Newsmill 2011-05-03


The world's population is accelerating toward collapse and nobody cares
Elon Musk, CNBC 7 July 2017

He pointed to a November article in New Scientist magazine titled, "The world in 2076: The population bomb has imploded."

While Japan is perhaps the most well-known example of a country's population aging,
the article in the London-based magazine also points to Germany and Italy, both of which "could see their populations halve within the next 60 years."

Full text


The global population is growing steadily.
The UN’s medium-variant projection shows a rise to 9.7bn people in 2050 and 11.2bn by 2100.
Robin Harding, FT August 11, 2015

But what both recent data and short-term forecasts also show is a dramatic slide in fertility rates. People everywhere are having fewer babies. If the trend continues — and such trends are always in doubt — then, decades further down the line, the global population will flatten out. The UN says there is a 23 per cent chance of that happening by 2100

The goal should be simple: to let every human on this planet choose how many children they can love and care for.

Full text

New projections from the UN suggest that, within just a few decades, we could secure a future of stable global population.

Top of page


By 2100 according to the United Nations,
at least 4bn of the world’s 11bn people will be African,
against just 1bn today.
FT 7 July 2016

Full text


Nigeria - Its population is growing rapidly and is forecast to surpass that of America in the coming decades.
The Economist 27 March 2015

Full text

Top of page

News
Alla låtsas av någon obegriplig anledning som om kejsaren inte vore naken. Som om det stora problemet på jorden inte fanns.
Som om det inte spelade någon roll att vi under Nelson Mandelas levnad vuxit från knappt 2 till drygt 7 miljarder världsmedborgare.
Som om den enskilda faktor som betyder mer för rovdriften på vår planet än någon annan, den växande världsbefolkningen, inte existerade.
Lars A Boisen och Karl-Erik Norrman, SvD Brännpunkt 21 oktober 2012

Full text


”FN bör ha som mål att bromsa folkökningen”
Frank Götmark m fl SvD 21 juli 2018

Många svenskar känner nog till att det finns 7,6 miljarder människor. Färre känner till FN:s prognos för år 2100:
För Afrika (1,3 miljarder) är prognosen 2,5 miljarder till 2050, och hela 4,5 miljarder till 2100.

Full text


Min första artikel i en stor tidning

Vad gör vi åt befolkningsexplosionen?
Rolf Englund Svenska Dagbladet, Fritt Forum (dåtidens Brännpunkt) 4/8 1967

I början av 1960-talet uppgick jordens befolkning till ungefär 3 miljarder. Enligt föreliggande beräkningar kommer antalet
att år 2000 att uppgå till något mellan 6 och 7 miljarder.

Denna fördubbling kommer att ha skett om ungefär 30 år, vilket betyder att de flesta av oss kommer att att uppleva den dagen.

Full text

Kommentar 2/6 2007:
Jag googlar och ser vad som har hänt....
Wikipedia, of course:
As of 2007, the world population had reached 6.6 billion. In line with population projections, this figure continues to grow at rates that were
unprecedented before the 20th century, although the rate of increase has almost halved since its peak, which was reached in 1963.
http://en.wikipedia.org/wiki/World_population


Kommentar till Kjell-Olof Feldts artikel om utgiftstak och budgetunderskott
2000-04-26

Top of page


Står HSB åter inför en kris?
Rolf Englund DI 1999-08-10

"HSB skyldigt 15 miljarder"
Rolf Englund DN Debatt 1995-10-21

HSB - en koloss på folkrörelsefötter
Rolf Englund Finanstidningen 1994-09-27


Ny Era?

Augusti kommer före september
Rolf Englund i mail 2001-09-20


Vänner, Österåkersbor, landsmän!
Rolf Englund om EMU, Gustav Vasa mm inför en
häpen kommunfullmäktigeförsamling i Österåker, budgetdebatten december 1998

Friends, romans, countrymen


"Asiens skuldkris hot mot världsekonomin"
Rolf Englund i VI-direkt, mars 1998.


Förordet till boken "Till vänster om marknaden - Bistånd med slagsida" Timbro 1991.

Sammanfattning på Internet av Lars Wohlin m fl. 1998 (Kronförsvaret)
"Bankkrisen hade sin grund i den explosiva kreditexpansion som följde efter det att utlåningen i banksystemet släpptes helt fri i november 1985".

Orsakerna till bank- och finanskrisen/The Causes of the Swedish Crisis
Internet 1998-

Slutord ur min bok "Den Stora bankkraschen"
Timbro, 1983

Den annalkande stormen
Svensk Tidskrift nr 9, 1987

Paniken står på lur (på finansmarknaderna)
SAF-Tidningen 1987-06-12

"Olof Palme i Almedalen" - Inblick-ruta på ledarsidan i SvD 1985-07-23
Löntagarfonderna

"Låna mera" Svensk Linje nr 7-8 1976

PM till Gösta Bohman m fl 1975-12-03
om oljeprishöjningens effekter för den svenska ekonomiska politiken.


Början på sidan