Index - News - Kronkursförsvaret - Conundrum - Real Interest rates - New Era - Economics
EU och EMU - Cataclysm - ContactAnders Borg och Fredrik Reinfeldt


Rolf Englund (m)

1998-12-14

Vänner, Österåkersbor, landsmän!

Vi har samlats här i dag för att fastställa budgeten för 1999.

Några unga MUF-are har valt att i denna fråga genomföra en demonstrationspolitik. Jag återkommer till dem längre fram i mitt anförande.

Först några ord till de andra partierna.

Jag börjar vänsterifrån med kommunisterna, som numera kallar sig vänsterpartister.

De bör betänka att deras fd partiledare C-H Hermansson, som än i dag används av Sveriges Radio som mysgubbe, höll ett tal vid Stalins begravning som väl återspeglar kommunisternas förflutna som försvarare av världskommunismens illgärningar.

Från Hermanssons stalinism har partiet gått till Werners och Gudrun Schymans alkoholism.

Att partiet gick framåt i valet beror på att de socialdemokratiska väljarna var missnöjda med Göran Perssons åtstramningspolitik under en lågkonjunktur.

Så har vi miljöpartiet.

Att dom finns i riksdag och fullmäktige beror på de döda sälar som flöt i land mitt under en valrörelse.

Jag vill fråga miljöpartiets representanter om de nu här i dag vill erkänna att det har visat sig att sälarna dog av naturens egna orsaker, som inte hade något med mänskliga utsläpp att göra.

Så har vi socialdemokraterna.

Innan Ni glädjer Er åt den splittring som finns inom moderaterna bör ni betänka Ert eget valresultat.

Ni kan också tänka på IB-affären, Bofors kanoner till Indien och den fortsatt höga arbetslösheten i vårt land.

Tänk på att Olof Palme marscherade med facklan i handen sida vid sida med Nordvietnams ambassadör samtidigt som han försåg den amerikanska underrättelsertjänsten med den svenska signalspaningens rön och kanske även med uppgifter som partiets arbetsplatsombud insamlat och vidarebefordrat till IB.

Tänk på att Ingvar Carlssons första åtgärd som statsminister efter mordet på Olof Palme var att utse Hans Holmér till spaningsledare.

Hans Holmér hade tidigare tagits i anspråk av den socialdemokratiska regeringen för att tillsammans med Ebbe Carlsson utreda det som senare har visat sig vara IBs aktivitet på Göteborgssjukhuset.

Ingvar Carlsson sista åtgärd som statsminister var att försöka göra Mona Sahlin till partiledare och statsminister.

Däremellan hann Ingvar Carlsson med att under andra delen av det glada 80-talet lägga grunden för det svarta 90-talet och att tillsammans med Carl Bildt ställa upp på försvaret av den fasta växelkursen hösten 1992.

Statens utlandsskuld ökade på ett år med 311 miljarder kronor.


Herr Ordförande,

Två unga MUF-are har yrkat på att skatten skall sänkas med tio öre.

Jag har också varit MUF-are. Jag har varit förbundssekreterare i MUF och när jag var ordförande i MUF i Stockholms län hade jag i min styrelse en ung lovande yngling i vindtygsjacka vid namn Carl Bildt.

Stig-Björn Ljunggren har haft vänligheten att omnämna mig i sin doktorsavhandling - "Folkhemskapitalismen".

Jag anser mig vara lika moderat som dagens unga MUF-are.

De unga MUF-arna har förklarar sitt agerande med att sänkt skatt med 10 öre skulle vara en idologisk och principiell fråga.

Däri har de fel.

Högskattesamhälle eller lågskattesamhälle är en ideologisk fråga.

Att föreslå tio öres skattesänkning däremot, är inte att handla principiellt.

Det är att handla populistiskt och egoistiskt i syfte att uppnå publicitet i media och beröm av MUF-ledningen.

I stället för att genomföra jippon av detta slag borde de ägna sin tid åt att fundera ut hur vi moderater skall utforma ett lågskattesamhälle som är så lockande för en majoritet av valmanskåren att det kan genomföras.

Om vi moderater inte kan presentera ett sådant förslag kommer vi heller aldrig att i verkligheten kunna sänka skatten.

Den som vill sänka skatten i verkligheten måste ägna sina tankar åt verkligheten.

Herr Ordförande,

Det vore inte mycket idé att orda om några MUF-ares jippon här i Österåker om det inte vore så att deras handlande visar på ett problem som vi inom moderaterna har att hantera.

Det handlar om att ledningen för moderaterna de senaste åren har låtit kartan, inte verkligheten, vara alltför styrande för sitt handlande.

Vårt moderata partiet, med sina rötter i den goda konservativa principen att ta ett steg i taget och veta vad man gör, har fört en politik som varit för utopistisk.

Utopister är farliga människor. Under 1900-talet har människor brinnande i sin övertygelse sökt skapa det kommunistiska, det socialistiska och det nationalsocialistiska samhället.

Man kan som moderat och konservativ vara mycket. Men man kan inte vara utopist.

Man är realist och pragmatiker.

Våra unga MUF-are är varma anhängare av EMU. Men med en gemensam valuta får man en gemensam real ränta och med en gemensam real ränta måste man ha en gemensam central myndighet/regering och stora transfereringar mellan valutaområdets olika delar.

Följden av EMU blir därför ett Europas Förenta Stater, vare sig man vill det eller ej.

Antingen får man ett Europas Förenta Stater, alldeles för tidigt, eller så kommer EMU-projektet att haverera, i en röd-grön röra av förfärande dimensioner.

Jag vill också ha ett Europas Förenta Stater - när tiden är mogen.

Jag vill erinra om att jag redan 1971, sannolikt innan dagens unga MUF-are hade börjat på dagis, var medförfattare till boken ”Vår framtid i Europa”.

En gemensam valuta och en gemensam regering för Europa måste komma när tiden är mogen och folken beredda. Det måste växa fram underifrån.

EMU är ett gigantiskt utopiskt-teknokratiskt experiment - ett försök att i skala 1:1 genomföra en förändring som är svår eller omöjlig att göra ogjord om det skulle visa sig att beslutet var fel.

Som moderat är man inte utopist – och man aktar sig för irreversibla processer.

Därför, menar jag, måste moderaterna återgå till att bli ett mer pragmatiskt parti.

Väljarna sade 1994 och 1998 nej till systemskiften, inte därför att de älskar det nuvarande systemet, utan därför att vi moderater ännu inte har lyckats visa, på ett för en majoritet i valmanskåren övertygande sätt, hur vårt bättre system ser ut.

Ingela Gardner och de unga MUF-arna har ännu inte insett detta.

Trots att väljarna sade nej till Ingela Gardner i förra valet, trots att hon förlorade provvalet och trots att hennes lista i årets val bara fick en tredjedel av de moderata rösterna, vägrar Ingela Gardner och hennes anhängare att uppge kartan.

Men 2/3 av moderatväljarna i Österåker valde den lista som sätter verkligheten före kartan. De föredrog pragamtism före ideologisk fundamentalism. På den punkten skiljer sig nog inte moderatväljarna i Österårker från modetatväljarna i allmänhet.

Herr Ordförande,

Det är verkligheten som gäller.

Och verkligheten är att Sverige går till val den 13 juni i år, då det är val till Europaparlamentet.

De moderata partimedlemmarna har att senast den 11 januari avlämna sina röster i provvalet.

Av de 50 moderata kandidaterna är det bara två, Hans Wallmark och Anders Ydstedt, som inte säger sig vara varma EMU-anhängare.

Med ett Europas Förenta Stater kommer den svenska regeringen att få lika mycket inflytande i Sverige som kommunstyrelsen i Österåker har här.

Vi vet alla hur stor, eller rättare hur sagt liten, den faktiska makten är.

Herr Ordförande,

Folk har bott och verkat i Österåker sedan urminnes tid.

Inte långt från denna sal finns lämningar från forntiden.

Genom inloppet till Österåkers kanal och Långhundraleden, mellan det som i dag är LO-skolan och kommunalrådet Björn Molins tomt, seglade vikingarna.

Många av oss passerar ofta Rydbo.

Få av oss vet att där på Rydboholm en ung man vid namn Eriksson växte upp på sin fädernegård.

Den unge mannen på Rydboholm blev med tiden Gustav Vasa.

Hans pappa tillhörde dem som blev avrättade i Stockholms blodbad.

Enligt Bonniers Svenska historia, Band 3, lät Kristian på nyåret 1520 sin stora armé av legoknektar bryta in i Västergötland över den halländska gränsen. Halland var ju då danskt.

Den svenske riksföreståndaren Sten Sture d.y. dog på Mälarens is, efter slaget på Åsundens is, något som vi fyrtiotalister minns från den berömda skolplanschen.

Danskarna nådde Stockholm där Sten Stures änka, Kristina Gyllenstierna, försvarade Stockholm. Hon gav upp först efter det att Kristian hade utlovat amnesti.

Kristian kröntes till svensk konung i Storkyrkan den 4 november och det festades i dagarna tre, varefter blodbadet tog sin början.

Kristian ansåg sig väl, trots löftet om amnesti, ha rätt att avrätta svenskarna eftersom de var unionsmotståndare.

När nu ännu en gång kampen står mellan unionen och det svenska rikets självständighet borde vi i Österåker ha anledning att med större kraft än vanligt informera om att Gustav Vasa växte upp här i bygden och att Sveriges nationaldag den 6 juni – när vårt Österåker är som vackrast – firas i anledning av att den dagen, 1523, en man från Österåker, i Strängnäs utsågs till Sveriges Konung.

Historia är nyttigt och roligt att läsa.

Som t ex att Gustav Vasa, enligt Bonniers Svenska historia, Band 4, sidan 17, hade svårt att inta Stockholm och Kalmar, eftersom

"Östersjön behärskades av Sören Norrby, den danske befälhavaren över Kalmar, Öland och Gotland".

Herr Ordförande,

Med dessa ord ber jag att få

yrka avslag på de yrkanden som kan finnas från de unga MUF-arna, Ingela Gardner och/eller Anders Junkegård

samt yrka bifall till kommunstyrelsens förslag.

För den som till äventyrs inte vet det vill jag upplysa om att ordföranden i Österåkers kommunfullmäktige är en folkpartist vid namn Sören Norrby.

Dessutom råkar det vara så att hans pappa, Samuel Norrby, konfirmerade mig i Österåkers kyrka, en gammal vacker kyrka med anor långt tillbaka i historien, långt före Gustav Vasa.

Början på sidan


Detta anförande är, tycker jag, ett av mina bästa - klicka här för fler av mina bästa opus.


Moderaternas tidigare budgetalternativ medförde orättvisa skattesänkningar och försvagade statsfinanser.
50 procent av skattesänkningarna tillföll den tiondel av befolkningen som har de högsta inkomsterna. Det visar utvärderingar som moderaterna låtit göra av sina egna förslag. För att ge partiets ekonomiska politik en högre trovärdighet sker nu en kursomläggning.
Fredrik Reinfeldt, ekonomiske talesmannen Mikael Odenberg och
chefsekonomen Anders Borg DN Debatt 4/3 2004

Skattesänkningar utlovas till de lägst avlönade. Statsfinanserna skall stärkas bland annat genom att ersättningen sänks för arbetslösa - till 70 procent - och förtidspensionärer. Det skriver partiledaren Fredrik Reinfeldt, ekonomiske talesmannen Mikael Odenberg och chefsekonomen Anders Borg.


Allmogen är galen (om Bo Lundgren, Gustav Vasa och moderaterna
Johan Hakelius i Finanstidningen 2001-02-21

Mer om EMU

Mer om Ingvar Carlsson

Mer om hösten 1992 m.m.

Mer om moderaterna i Österåker

Home

Början på sidan