Home - Index - News - Stabiliseringspolitik - Finanskrisen - Contact


Artikelserie i DN

Asienkrisen, den svenska bankkrisen och lärdomar för framtiden

PG Berglund
Carl Bildt
Villy Bergström
Bibbi och Kenta
Anders Borg
Bunkergänget
Urban Bäckström
Lars Calmfors
Ingvar Carlsson
Bengt Dennis
Ulf Dinkelspiel
DN ekonomi
Niklas Ekdal
Klas Eklund
Rolf Englund
Lennart Erixon
Sture Eskilsson
K-O Feldt
Anders Ferm
Tomas Fischer
Fogde, Lotta
Johan Gernandt
Hamilton, Carl A
Hamilton, Carl B
Hedvall, Barbro
Heikensten, L
Stefan Ingves
Sten Johansson
Dan Josefsson
Lars Jonung
Allan Larsson
Assar Lindbeck
Olle Lindgren
Johannes Lindvall
Gunnar Lund
Bo Lundgren
Nils LundgrenClick for larger pic
Kronkursförsvaret 1992


Försvaret av den fasta kronkursen 1992, som slutade med att botten gick ur svensk ekonomi.
Regeringen Bildt ville visa att Sverige var moget nog att ta steget in EU och en gemensam europeisk valuta,
trots varningar om att Sverige då inte hade den förmågan.
Thomas Gür SvD 17 juni 2018

Sveriges partier har en förmåga att enas kring analysen av olika samhällsproblem och åtgärda dem i tid.
Valutaavregleringen - "Frihet åt kapitalet", den stora skattereformen, en oberoende riksbank är andra exempel. Lindbeckkommissionen

Full text


Cecilia Skingsley: Den 23 september 1992 blev läget akut.
I slutet av september hade den borgerliga regeringen och Socialdemokraterna just enats om ett första krispaket.
Men bankernas finansieringskostnader skenade och boräntorna steg. På onsdagen hade all handel med svenska bostadsobligationer upphört.
Tidigare under krisen hade både Gotabanken och Nordbanken räddats med statligt stöd. Samtidigt hade en generell bankgaranti förberetts på Finansdepartementet.
Den 23 september blev läget akut.
Vice riksbankchef Cecilia Skingsley, SvD 30 april 2017


Ansvarskultur i svensk politik


Klas Eklund, 90-talskrisen och den fasta växelkursen
Rolf Englund blog 10 augusti 2014


När Carl Bildt och Göran Persson styrde Sverige Diagram på RE blog juni 2014På hemmaplan var det betydligt färre som öppet vågade kritisera valutapolitiken
En av dissidenterna på den borgerliga kanten var Timbroekonomen Rolf Englund
Gunnar Örn, Dagens Industri 15 september 2012

Den hemska sanningen om John Hassler, Göran Persson och kronkursförsvaret
Rolf Englund blog 7 mars 2012


Can fiscal austerity be expansionary in present Europe?
The lessons from Sweden

Lennart Erixon, Department of Economics, Stockholm University, September 4, 2013

The main conclusion in this article is that the fiscal austerity measures in the mid-1990s delayed the Swedish economic recovery
and that neither these measures nor the fiscal rules were responsible for the impressive Swedish macroeconomic performance in the following period.
The positive economic development in Sweden was driven by export, profit and technology, reflecting an international upswing
and the country’s flexible exchange rates and industrial composition.
Working Paper in Economics 2013:11 från Nationalekonomiska institutionen Stockholms universitet
Full text

Interndevalvering EMU

Johannes Lindvall: Ett land som alla andra. Från full sysselsättning till massarbetslöshet
Lennart Erixon, Ekonomisk Debatt nr 4/2007

Erixon, Lennart Titel: Styrfel -- inte systemfel -- orsak till Sveriges eftersläpning?, Ekonomisk Debatt nr 1:1991
Erixon, Lennart Titel: Sackar Sverige efter? -- vad kan vi lära av utvecklingen i Förenta staterna?, Ekonomisk Debatt nr 8:1990

Läs mer här


McKinsey Global Institute study
Sweden and Finland, both hit by big crises in the early 1990s, are good examples
Martin Wolf, March 13, 2012

Klicka här för kronologisk beskrivning

Här en bild där även Mona Sahlin är med

Alla våra valutabekymmer skulle försvinna, om vi släppte valutamarknaden fri. Som så många andra länder gjort.
Som USA gjorde 1971 och England 1979.
Sven Rydenfelt på SvD Brännpunkt 1992-04-27


Vi menade då /i Ekonomikommissionens rapport (SOU 1993:16)/, liksom nu, att de ekonomiska problemen inte endast, eller ens i första hand, härrör från ekonomisk-politiska missgrepp, som hade kunnat undvikas med skickligare politiker, experter och ämbetsmän.
Problemens rötter sitter i institutioner och regelsystem i den svenska varianten av representativ demokrati och parlamentarism.
- Assar Lindbeck, Per Molander, Torsten Persson, Olof Petersson och Birgitta Swedenborg, i Ekonomirådets Rapport 2000, Politisk makt med oklart ansvar, SNS, sid. 15.


Jonung skriver i en kolumn i DN, i dag 8/2 2008, sanningen om den bank- och finanskris som ledde fram till att orsaken till krisen, den fasta växelkursen, bröt samman.
Jonung låtsas tro att det är först nu som den nationalekonomiska forskningen har kommit på sanningen.
Rolf Englund blog 8/2 2008

Johnny Munkhammar
Danne Nordling
Mikael Nyberg
Åke Ortmark
Olof Palme
Göran Persson
Stig Ramel
Bo Rothstein
Sven Rydenfelt
Bengt-Ola Ryttar
Räntearbitrage
Mona Sahlin
Nils-Eric Sandberg
Johan Schück
Eva Srejber
Torsten Sverenius
Mats Svegfors
Hans Tson Söderström
Per Unckel
Gabriel Urwitz
B. Westerberg
Wickman, Krister och Barbro
Anne Wibble
Lars Wohlin
Stefan de Vylder
Peter Wolodarski
Olle Wästberg
Hans Zetterberg


Varningsord
Kristidtabell
Old start 1
Old start 2
Old start 3