Bo Lundgren

Bildt och Mona försvarar kronkursen

Gillian TettNews Home

Rolf Englund IntCom internetional


Index - News - 1992 - EMU - Cataclysm - Economics - Wall Street - US Dollar


Washington’s Congressional Oversight Panel has summoned Mr Lundgren


Beräkningar från IMF och ett antal kreditvärderingsinstitut pekar mot att
de svenska utgifterna kan bli lika stora som under 1990-talskrisen.
Bo Lundgren avfärdar dessa beräkningar som "överslag".
Affärsvärlden 2009-06-12

Enligt IMF:s snittskattning blir kostnaderna för staten 7,7 procent av BNP, och olika kreditvärderingsinstitut har uppskattat utgifterna för det svenska bankstödet till 5-10 procent av BNP.

Full text


Banken tjänar mer nu än före krisen på sin utlåning till bostäder.
– Vi kan konstatera att boräntemarginalerna har kommit upp.
Om marginalerna var för låga tidigare, så är de för höga nu.
Nordeas vd Christian Clausen, DN 2009-06-22

Trots att Nordeas kostnader för att låna egna pengar är högre än före krisen finns inga planer på att gå med i det statliga garantiprogrammet som både Swedbank och SEB deltar i.

Full text


Inte nog med att en släpphänt reglering och intern styrning förorsakat två inhemska finanskriser på 15 år,
nu har bankerna dessutom lyckats med att mer eller mindre konkursa några av våra grannländer.
Anders Borg, var tog din kritik mot bankernas otyg vägen? Och hur ser åtgärdslistan ut?
Är det rimligt att trygga, svenska bolånetagare än en gång ska stå för slantarna?
Pekka Kääntä, 18/6 2009

Full text

Interest rate cuts work their way through to the real economy by a number of transmission channels.
Cui bono? The banks, of course. The bank-bailout channel will be the only monetary transmission mechanism to function like clockwork.
So do not be fooled by anybody who says that the central bank should cut interest rates for the benefit of innocent citizens
Wolfgang Munchau, FT January 20 2008

How to solve the financial crisis?
Let me tell you a little secret, folks.
They don't teach it in Economics 101, and none of the players dealing with the current meltdown will talk about it on the record.
If financial institutions enough time, profits from their basic operations can help them
A few years of nice profits will help offset the big losses from past blunders.

Allan Sloan, senior editor CNN, August 18, 2008

Sluta dalta med krisbankerna
Per Lindvall e24.se 2009-06-10

Baltikum

Början på sidan


Bo Lundgren, som ledde Bildtregeringens insatser för bankerna och nu på Riksgälden administrerar upprepningen, har som "Mr Fix It" turnerat världen runt med denna framgångssaga.
Men det finns skäl att kika närmare på uträkningen... Det allmänna tog på sig kursförluster på omkring 95 miljarder.
Men också bortsett från allt detta är kalkylen missvisande.
Mikael Nyberg, Flamman 11/6 2009

Det blir inte plus minus noll ens vid en snäv värdering av bankstödet. Den gängse kalkylen bortser bland annat från drygt 30 miljarder i förlorade ränteintäkter på det kapital staten pumpat in i krisbankerna, påpekade tidningen Affärsvärlden 1996. I själva verket stannade nettokostnaden för bankstödet på 55 miljarder kronor, det vill säga 3-4 procent av dåtidens BNP.

Ekonomerna Peter Jennergren och Bertil Näslund har kommit till liknande resultat: netto gick staten back med 35 miljarder. Till detta kommer en svårberäknad alternativkostnad för den statliga bankgarantin. När staten åtog sig att vid en eventuella betalningsinställelser överta bankernas lån kunde bankerna tillgodogöra sig lägre inlåningskostnader. Om den svenska regeringen i stället som den norska lagt under sig alla banker i nöd - inte bara Nordbanken och Gota Bank - skulle dessa vinster ha tillfallit statskassan. Garantin var alltså "en gåva till ägarna av vissa krisdrabbade banker".

Av hänsyn till EU:s konkurrensregler är garantierna den här gången förenade med smärre avgifter, och regeringen vill ålägga bankerna att delta i uppbyggandet av en stabilitetsfond för framtida kriser.
Men Handelsbanken, Avanza och andra knorrar. De vill inte lida för Swedbank och SEB:s förluster i Baltikum.

Full text hos Mikael Nyberg

RE: Denna artikel stod i Flamman, medan nedanstående på samma tema är en ledare i Financial Times...

Letting the banks out of Tarp at this point was premature. Supposedly weaned off public support, the 10 had to demonstrate they could raise funds without government guarantees. The temporary liquidity guarantee programme, however, remains available to them.
In effect subsidised by the government, but freed from Tarp rules on compensation and hiring, they can poach both staff and business from competitors still in Tarp.
This is more regulatory discrimination than it is restitution of market discipline.
Financial Times, editorial June 10 2009

Hur statens utlandsskuld ökade med 311 miljarder
Rolf Englund

Baltikum

Början på sidan


Next week, Bo Lundgren, the head of Sweden’s debt office who played a central role in resolving his country’s banking mess in the early 1990s, will embark on a striking mission.
Washington’s Congressional Oversight Panel has summoned Mr Lundgren and others to explain how they fixed Sweden’s banks – presumably to glean tips on what Washington should do next.
Gillian Tett, Financial Times March 12 2009

When its banking woes first erupted, Stockholm (like the US) initially responded with procrastination and denial.

Eventually, however, it nationalised two banks, wiping out the shareholders, and placed toxic assets into a special “bad bank”.

/Securum. Vägen ut ur bankkrisen,
Clas Bergström, Peter Englund och Per Thorell, SNS förlag 2002-02/

That cost the government about SKr60bn-Skr70bn (although much of that sum was later recouped through asset disposals).

While Stockholm was nationalising two banks in the early 1990s, it also offered a blanket guarantee to any investor holding any Swedish bank liabilities (except for shares or subordinated debt). These days, that measure is not well known outside Sweden.

But many Swedish officials and bankers consider that guarantee to have been the most crucial decision of all.

“To restore confidence it is very important to extend a guarantee to bank creditors,” says Mr Lundgren. “Even if you don’t issue a blanket guarantee, there have to be measures that assure creditors that they will not have to take losses, otherwise you just get more uncertainty . . . and it is very hard to get confidence back and to get stability.”

Thus far, that part of the Swedish package has been shunned.

Full text


Stefan Ingves, chef för Bankakuten, numera riksbankschef:

En annan stabilitetsskapande åtgärd var likviditetsstöd från Riksbanken. Riksbanken använde en stor del, 57 miljarder som mest, av sina vlutareservtillgångar som likviditets stöd i form av insättningar bankerna.
Härigenom motverkades minskningen av utländska "credit lines", så att neddragningen av valutadenominerade krediter till svenska kunder kunde ske mera utdraget i tiden, vilket reducerade kreditförlusterna. Riksbanken lämnade också likviditet till bostadsinstituten i ett läge där marknaden för dessas certifikat inte fungerade.
Enligt vår uppfattning stod det finansiella systemet i Sverige inför en kollaps den 24 september 1992.
Utländska långivare hade tappat förtroendet för det svenska banksystemet.
Bedömningen var att utan ett omfattande statligt ingripande hade vi stått inför en finansiell härdsmälta av aldrig tidigare skådat slag.
Utan åtgärder kunde även i slutändan statens upplåning komma att påverkas. Nationens hela finansiella funktionsförmåga stod på spel.

Läs mer här


Sweden's status as a small, open economy enabled it to undertake the reflationary, sharp, and sudden currency depreciation that helped to return the country to growth.
Sweden was able aggressively to reflate and stimulate demand for its output by allowing its currency to float.
It is important to understand that that option is not available today to the large economies engulfed in a global crisis.
John H. Makin, American Enterprise Institute (Timbros storasyster) March 2, 2009


I was not saying “nationalize all the banks”;
I was saying do what the Swedes did
— in tandem with a guarantee on bank liabilities, take the banks with zero
or negative capital into receivership.

It’s really important that you do this: if you offer a blanket guarantee on the assets of a bank that’s already underwater, you (a) are very likely to take a large hit on taxpayers’ money, without any share in the upside (b) create a huge moral hazard/looting incentive.

Basically, you really don’t want to turn Citigroup into a $2 trillion version of Lincoln Savings and Loan.

Full text

More by Krugman


Rolf Englund blog 2008-04-12:

I internationella media finns nu mer eller mindre beundrande beskrivningar av den svenska modellen.
Carl Bildt noterade häromdagen på sin wordpress-blog att hanteringen av finanskrisen omfattades av denna beundran.
- För oss som var mitt uppe i turbulensen då såg allt inte så enkelt ut - men att det nu internationellt ses som en stor framgång finns ju anledning att notera, noterade Carl Bildt förtjust.

Läs mer här