Kjell-Olof Feldt

Subprime

1992

RecessionNews Home

Rolf Englund IntCom internetional


Home - Index - EMU - Economics - Cataclysm - Wall Street Bubbles
Skuldkrisen 80's Mexico et al - LDC Debt - Dollarberoendet


1982


Våren 1982
När man på den socialdemokratiska partikongressen våren 1982 efter många års debatt hade tagit sitt beslut om fonderna och klubban fallit tog känslorna överhanden hos kongressombuden.
De reste sig, höll varandras händer upplyfta och sjöng unisont Internationalen.


25 maj 1982
Jag får en dotter.


12 augusti 1982
Mexiko inställer betalningarna. Jag skriver en bok om det.
Fed sätter fart på sedelpressarna. Aktierna på Wall Street börjar stiga.


Consumer sentiment hits 26-year low
MSN Money 25/4 2008


Reuters reports that consumer sentiment has plunged to a new 26-year low.
Let's see... That would be 1982...
Wasn't that the beginning of the last bull market in stocks?

Tim Iacono 11/4 2008


I augusti 1982 inställde Mexiko sina betalningar och den första Skuldkrisen fick sin start. Några veckor dessförinnan hade jag fått OK från Sture Eskilsson och Mats Svegfors, i styrelsen för Timbros föregångare, att skriva en bok om U-ländernas hotande skuldbörda.

Den Stora bankkraschen, Timbro, 1983

1982 stod Dow Jones i 1.000 - Ja, just det, ettusen
Nu i januari 2008 har Dow sjunkit kraftigt, till i går 22/1, index 11.971.

Uppgången på börsen efter recessionen var den 12 augusti 1982. Vad var det då, frågar man sig, som hände fredagen den 13 augusti, som satte fart på världens aktiebörser?
Jo, det som hände den dagen var att Mexiko förklarade att man inte längre kunde betala sin utlandsskulder. Det var skuldkrisens födelsedag. Paniken stod på lur, sammanbrott hotade västvärldens banksystem.
Den amerikanske centralbankschefen Paul Volcker agerade snabbt, fixade fram några kortfristiga miljarder dollar från kontot för stratgisk lagring av olja och betalade Mexiko i förskott för framtida oljeleveranser.
Men han gjorde inte bara det. Han satte också högsta fart på de amerikanska sedelpressarna.

Läs mer här


I anledning av DNs huvudledare om att
En så stor enskild sänkning av räntan har Fed inte gjort sedan recessionen 1982.
Läget i den amerikanska ekonomin är av allt att döma värre än väntat.
Rolf Englund 23/1 2008

Gårdagens sänkning av den amerikanska styrräntan var överraskande stor - 0,75 procentenheter - och den kommer mellan två ordinarie Fed-möten. Det är inget annat än en extraordinär händelse och inger en obehaglig känsla av panikstämning.

DNs ledare full text


Allan Meltzer warns that Bernanke is risking a disastrous replay of the 1970s, when high oil prices fueled double-digit inflation. Every time the Fed started to tighten and unemployment jumped, chairmen G. William Miller and Arthur Burns lost their nerve. They lowered rates to boost job growth, and inflation inevitably revived, causing a vicious price spiral.
The Fed let the disease rage for so long that it took draconian action by chairman Paul Volcker in the early 1980s to finally defeat inflation.
The price was a deep recession, with unemployment hitting 11% in 1982.

Full text


1982 stod Dow Jones i 1.000 - Ja, just det, ettusen. Se diagram Dow Jones


Västvärldens värsta recession och börsnedgång var 1975, samma år som Saigon föll och Meidner lade fram sitt förslag om löntagarfonder.

Observera också att det var recession i USA även tiden för 1992.


Även Sverige hade recession. Inte konstigt att Palme vann valet 1982.
Och inte så konstigt att Palme och Feldt valde att devalvera.

Diagrammet från Danne Nordling:
Riksbanken fällde regeringen Persson


Strategists at 12 of the biggest Wall Street firms agree
that U.S. stocks will rally next year (2007).

The last time Wall Street unanimously predicted an advance for the S&P 500, in 2001,
preceded a 33 percent slump over the next two years.
Bloomberg 18/12 2006


SOU 2002:16, Stabiliseringspolitik i valutaunionen, slutbetänkande samt underlagsrapporterSvenskt Näringsliv får härmed avge följande synpunkter på rubricerat betänkande.Svenskt Näringsliv avstyrker det föreslagna finanspolitiska rådet.Det finns inget behov för ett sådant eftersom vi anser att aktiv stabiliseringspolitik inte skall bedrivas.

Läs mer här


Den här sidan blev bra, tycker jag och har lagt in den på
sidan med mina bästa artiklar