Krisen

Bankinspektionen

Home


Anders Sahlén, citerad i boken Anita Kratz; Ingvar Carlsson, Erlanders sista pojke, Bonnier Alba, 1996

- Vi skulle ha släppt växelkursen fri, eller höjt värdet på kronan, men det låg bortom vår föreställningsvärld: Den fasta växelkursen var en doktrin. Därför gick det inte att stoppa kreditexpansionen med höjda räntor, säger Anders Sahlén.

Med en rörlig växelkurs hade kapitalinflöden till följd av en räntehöjning hindrats. Men med en fast växelkurs hade utländska placerare lockats att investera i svenska värdepap per och det hade neutraliserat den höjda räntan.

En diskussion fördes inom riksbanken vid den här tiden om problemet att behålla fast växelkurs i händelse av en rän tehöjning.

- Den fasta växelkursen var som sagt en doktrin som i de flesta små länder. Näringslivet visste då vad de fick för sin ex port. Den fasta växelkursen var också avsedd att framtvinga en ansvarsfull stabiliseringspolitik så att inflationen inte blev högre än i omvärlden, säger Anders Sahlén.

- I själva verket gick inte kreditexpansionen att kontrollera med en fast växelkurs. Sedan sprack den också hösten 1992 när kreditexpansionen var över och alla försökte betala till baka sina lån, säger Anders Sahlén.

- Ingvar Carlsson kunde inte göra mycket 1989/90. Det var ett problemkomplex med fyra stora samhällsekonomiska hörnpelare: kredit- och valutaregleringen, skattesystemet och växelkurssystemet. De hade skapats vid olika tidpunkter och med olika syften.

Alla var överens om att reformerna borde ha genomförts i en annan ordning. Skattereformen skulle ha kommit före av regleringarna. Nu blev det omvänt. Dessutom borde valutaregleringen ha avskaffats åtminstone samtidigt som den för kreditmarknaden. Men det här är ett mer teoretiskt resonemang som förts i efterhand. Den "rätta" ordningsföljden hade på 1980-talet inte varit praktiskt möjlig att följa, om nu någon hade kommit på tanken vid den tiden.

Frågan är om det går att peka ut någon skyldig till den uppkomna situationen 1989/90.

- Alla var mer eller mindre inblandade i den systemkris som hade seglat upp till följd av den samhällsekonomiska utvecklingen. Hörnpelarna höll på att vittra ner och att ersätta dem med ett system som hängde ihop måste få ta tid, säger Anders Sahlén.


Utdrag ur SOU 1985:52:
Kommitténs huvudsekreterare har varit riksbanksdirektör Anders Sahlén. (Sedermera chef för Bank/Finansinspektionen)
Väsentliga bidrag till kommitténs arbete har också lämnats av biträdande riksbanksdirektör Thomas Franzén och avdelningsdirektör Barbro Wickman-Paràk. Kommittén har antagit namnet valutakommittén.
Anders Sahlén är nu den som är ansvarig direkt under Göran Persson för Östersjömiljarden

Top of Page
Början på sidan