Eftersläpningen

Sven Lindqvist 1990

Krisen

Home


Sven Lindqvist i DN, på Kultursidan, 99-05-18

Sverige släpar efter, inte sant? Ni som jag har hört det otaliga gånger:

Sverige som industrination är på väg utför. Siste man släcker ljuset.

Lyssna då för en gångs skull till en god nyhet: färsk amerikansk statistik visar att produktionen per timme i svensk industri 1997 ökade med 6,5 procent. Bara Frankrike hade en större produktivitetsökning.

Tyskland och USA kom efter Sverige, Storbritannien mycket långt efter. Nåja, ett enstaka år kan även ett ruttet land prestera en god siffra. Man måste se till längre perioder!

Okej, låt oss titta på femårsperioden 1992-97. Den svenska industrins produktivitet ökade under dessa år med 34 procent. Vilket skall jämföras med 26 procent i Frankrike, 22 i Tyskland och USA, 17 i Japan och bara 7 procent i Storbritannien.

Produktivitetsökningen var starkare i Sverige än i något annat jämförbart land.

Ja, ja, men det beror på vilket år man väljer att ta till utgångspunkt. 1992 var ett verkligt bottenår i svensk industriproduktion. Börjar man där, så är det givet att utvecklingen framstår som lysande.

Okej, låt oss alltså gå tillbaka till 1980 och överblicka en period på 17 år. Det bör utjämna tillfälligheterna.

Sedan 1980 har Storbritannien haft den största produktivitetsökningen, 100 procent. Sedan kommer Sverige, Japan, Frankrike och några andra länder med cirka 90 procent.

I USA och Tyskland gick ökningen något långsammare, 79 respektive 10 procent. Sverige hävdar sig alltså väl, även i det långa perspektivet.

Ja, ja, men det här gällde ju produktiviteten, dal vill säga produktionen per arbetstimme. Alla vet att en massa människor har friställts i industrin. Varje friställning minskar antalet arbetade timmar. Svensk industri kan alltså ha stagnerat, ja, den totala industriproduktionen kan till och med ha sjunkit - trots att produktiviteten ökar.

Okej, låt oss titta på det också. Under femårsperioden 1992 - 97 ökade svensk industriproduktion med hela 40 procent! Det var unikt i världen.

I USA ökade industrin under dessa fem år sin produktion med 29 procent, i Frankrike med 13, i Storbritannien med 9 och i Japan med 7 procent. I Tyskland sjönk industriproduktionen med 4 procent.

Långsiktigt, sedan 1980, har svensk industri-produktion utvecklats mycket snabbare än alla andra europeiska länders. Sveriges 53 procent skall jämföras med Storbritanniens 21, Frankrikes 22 och Tysklands 12 procent.

Av ledande industriländer hade bara USA en snabbare ökning av den totala industriproduktionen än Sverige.

Slutsatsen blir att Sverige under de två senaste decennierna och särskilt under 90-talet har förenat snabb produktivitetsutveckling med en för europeiska länder unik ökning av den totala industriproduktionen.

Det är inte precis vad jag brukar höra i tv eller läsa på tidningarnas ekonomisidor. Än mindre på ledarsidorna. Kan siffrorna verkligen vara riktiga?

Ja, källan är en rapport från Sveriges ambassad i Washington, som hänvisar till det amerikanska arbetamarknadadepartementet. enligt ambassaden världsledande när det gäller statistik över produktions- och produktivitetsutveckling i industriländerna.

Den som tror att vår ambassad i Washington ljuger kan kolla själv på lnternet där källan finna utlagd.

Adress: http://stats.bls.gov/news.release/prod4.toc.htm

Frågan är: Varför kommer dessa siffror som en överraskning? Varför förtigs somliga nyheter i den normala nyhetsförmedlingen? Varför blir vi förda bakom ljuset? Åtminstone de senaste årens exempellösa framgångar borde, tycker man, ha gett rubriker och påverkat debatten. Men icke!

Samma undergångaprofetior i år som alla dessa 17 år - medan Sverige slagit Europa och världen med häpnad.


Top of Page
Början på sidan