Tomas Fischer:
Med Bildt mot Poltava
Aftonbladet
22/12 1991

Hugo Hegeland
Januari 1992

Sven Rydenfelt
SvD Brännpunkt 27/4 1992

Rolf Englund
DN Debatt 26/8 1992

Rudolf Jalakas
Aftonbladet 8/9 1992

Anders Ferm
signerad ledare i Arbetet 13/9 1992

Assar Lindbeck
Morgonekot 17/9 1992

Nils Lundgren
DN Debatt
28/9 1992

Ian Wachtmeister
riksdagen
15 oktober 1992

Olle Lindgren
November 1992

19 november
Riksbanken låter kronan flytaNews Home

"Stålbadet i skuldfällan"
Rolf Englund, DN Debatt 26/8 1992


Affärsbankernas lånestock i utländsk valuta är nästan lika stor som den är i svenska kronor. Lånen i utländsk valuta hos affärs- och sparbankerna är tillsammans nästan 300 miljarder. Det är mer än dubbelt så mycket som sparbankernas utlåning i svenska kronor. Jag föreställer mig att de som har lånat upp dessa 300 miljarder inte avser att ha dessa lån när nästa devalvering kommer.
Rolf Englund på Nationalekonomiska Föreningen januari 1990

PM via mail till Carl Bildt
Med dagens kurs SEK/USD på cirka 5:60 uppgick den totala Marshall-hjälpen till 382 miljaaarder svensk kronor.
Enligt dagens Dagens Industri (2/11) uppgår Sveriges utlandsskuld till 454 miljaarder kronor
från Rolf Englund 2/11 1990

Min andra och sista fråga till finansministern /Allan Larsson/ är således hur han ser på motsättningen mellan det yttre kravet på höga räntor och det inhemska kravet på räntesänkning om och när den svenska inflationstakten sjunker.
Rolf Englund, Nationalekonomiska föreningen 16/1 1991

Bekymret är hur långt stålbad villaägare, väljare och regering klarar. Det är den fråga många inom och utom landet ställer sig.
Rolf Englund på Nationalekonomiska Föreningen januari 1992


Enligt Bengt Dennis upptäckte ingen journalist att Lars Jonung, statsminister Bildts vetenskaplige rådgivare, var emot kronkursförsvaret.
Ingen journalist verkar heller ha kommit på att fråga Lars Jonung vad han då sade till Bildt och Wibble.

Den som vill fråga Jonung kan göra det här


Budgetunderskottet ökar - Nu kommer väl sparpaketen?
Rolf Englund blog 2009-03-04