Rolf Englund Home/Search - News - Real Interest rates - New Era - Economics - EU och EMU - Contact


Bo Siegbahn


1971

Innehållsförteckning

Den svenska säkerheten

Den svenska säkerheten är en titel som kan syfta både på vart lands behov av politisk trygghet och på dess ovana att uppträda självsäkert på den internationella arenan.

Bägge betydelserna behandlas i Bo Siegbahns elaka och tänkvärda debattbok.

Sverige inför EEC, den svenska neutralitetspolitiken, försvarsfrågan, är några ämnen som författaren tar upp ur andra vinklar än de vanliga.

Han tillåter sig också en respektlös syn på Sveriges roll som världens samvete och han ger sig in på sina meningsmotståndares eget område genom en besvarande kritisk granskning av några numera taktfullt förbisedda sidor av Marx förkunnelse.

Boken avslutas med ett par essäer i historiska ämnen.

Bo Siegbahn har en lång diplomatbana bakom sig och har bl.a. varit svensk ambassadör i Marocko och Israel. Hans många internationella erfarenheter ger honom möjlighet att se med friska ögon på saker som i den svenska debatten ofta behandlas från låsta och provinsiella utgångspunkter.

Bo Siegbahn är en självständig, orädd och kvick debattör. "Den svenska säkerheten" är en ovanlig debattbok för läsare av alla slag att förargas eller stimuleras av.

BONNIERS

Omslagsvinjett av Lasse Lindqvist


Innehåll

I

Ideologier och gatudemonstrationer (1969)

Sverige - världens samvete (1968)

Marx och Engels som nationalister (1967)

Marx som rasist (1967)

Marx som mentalläkare (1970)

II

Svenska utrikespolitikens mål och medel (1959)

Förtroende och försvar i neutralitetspolitisk debatt förr och nu (1960)

Norden som fredsfaktor (1965)

Demagogi och utrikespolitik (1968)

"Sveriges förhållande till främmande makter är gott" (1964)

Sverige och omvärlden (1963)

Kätterska synpunkter i försvarsfrågan (1961)

Sverige åter inför Europamarknaden (1967)

Neutralitetspolitik i fara? (1967)

III

Sovjet-Tyskland-Sverige 1940 (1970)

Ett svenskt-ryskt nonaggressionsavtal (1961

Gustaf IV Adolf och potatisodlingen (1964)

Efterskrift


Mer om stämningsläget i början på 1970-talet