Rolf Englund

1980:2 Företagens “undervinster”

1980:6 Företagens nettoinvesteringar

1980:8 Danmarks och Sveriges väg mot avgrunden

1980:10 Debatten om “vänsterfascismen” I

1980:13 Sommarens fonddebatt

1980:15 Debatten om “vänsterfascismen” II

1980:16 Vem är liberalast?

1980:17 Debatten (s) sommaren 1980

1980:18 Nilssons och Feldts tal om fonder

1980:19 Några tal av LO-företrädare

1980:20 Mittenpartiernas fondförslag

1980:22 En analys av TCO-skriften “Fackliga perspektiv på kapitalbildningen”

1980:28 Fonderna och åtkomstproblemet

1980:33 Small business investment companies (tills m Krister Anderson)


1981:2 SIF:s förslag till löntagarfonder

1981:3 Den nya konservatismen i USA

1981:4 Ståndpunkterna i fondutredningen

1981:6 Debatten om företagens vinstredovisning

1981:7 Den offentliga sektorn

1981:8 President Reagans budgetförslag

1981:10 Debatten inom (s) om krisprogrammet

1981:11 Småföretagarbörs - problem och möjligheter

1981:14 Hayek

1981:15 Löntagarfonderna: metallkongressen juni 1981

1981:16 Fonddebatten våren 1981: socialdemokraterna

1981:17 Fonddebatten våren 1981: fondmotståndarna

1981:B3 Socialdemokratisk fördelningspolitik

1981:20 LO och SAP inför fondkongresserna

1981:21 Mittenpartierna och näringslivet om fonderna

1981:22 Devalvering?

1981:B4 Mittenpartiernas fördelningspolitik

1981:B5 Sven Grassman : rätt eller fel?

1981:23 U-ländernas skuldbörda

1981:24 Skattereformen och villaägarna

1981:25 Åtstramning eller stimulans?

1981:26 Sommarens fonddebatt

1981:29 Debatten om liberalismen sommaren 1981

1981:30 Vart blåser vinden?: sommaren 1981

1981:B8 Moderaternas fördelningspolitik

1981:B9 Naturahushållningsentreprenörema

1981:31 Löntagarfonderna och marknadsekonomin

1981:33 Ridley om England

1981:34 Reaganomics

1981:37 Höstens fonddebatt

1981:38 Fonderna och aktiemarknaden


1982:2 Budgetunderskottet

1982:4 Fonddebatten hösten/vintern, del I & II

1982:6 “Mer lån till kommun...?”

1982:7 Socialdemokraterna och fonderna

1982:8 Fonddebatten vintern 1982

1982:11 Socialdemokraternas fondprovisorium

1982:12 Utländsk pressöversikt

1982:13 Fonddebatten våren 1982

1982:14 Det internationella banksystemet

1982:17 Valen till fonderna och grundlagen

1982:18 Fonddebatten 1982

1982:20 Bankerna och u-landsskulderna

1982:22 Bostadspolitik (s)

1982:24 Hans Magnus Enzensberger


1983:1 Fonddebatten våren 1983

1983:3 Budgetunderskottet och inflationen

1983:4 Storbritannien hösten 1982 - januari 1983

1983:5 Sir Geoffrey Hows Liberal Conservative Agenda

1983:B1 Stockholms-Tidningen och fonderna

1983:6 Fonddebatten (s) om Stockholms-Tidningen

1983:7 Fonddebatten vintern - våren 1983

1983:8 Brasilien och Riksbanks???

1983:9 Bankkrisen våren 1983

1983:10 Mrs Thatchers England: ekonomi

1983:11 Mrs Thatchers England : politik

1983:12 Om staten

1983:13 ATP

1983:16 Skuldkrisen sommaren 1983

1983:17 Brasilien och interbankmarknaden sommaren 1983

1983:18 Berndt Öhman om fonderna

1983:19 Debatten om Keynes

1983:20 Fonderna efter 1990

1983:21 vpk och fonderna (tills m J von Braun)

1983:22 Edins fondförslag

1983:24 Valen till fondstyrelserna

1983:26 Inflationen 1984

1983:28 The British economy (A Ridley)

Tre PM om valen till fondstyrelserna


1984:5 LU 84 : kommentarer

1984:6 Inflationsmålet 4 procent

1984:7 Den stigande spiralen : inflation och arbetslöshet

1984:8 Om friheten

1984:9 “Det brittiska experimentet” : Nigel Lawson

1984:10 Privatisering i England

PM Penningmängden och inflationen

PM Valen till fondstyrelserna

1984:11 Inflationen

1984:12 Utredningen om valen till fondstyrelserna


1984:15 Inflationen 1985

1985:1 Debatten om skuldkrisen

1985:2 Inflationen

1985:5 Monetarismen och penningmängden

1985:6 Fonderna i valrörelsen

Rolf Englund CV

Löntagarfondskampen

Home