Curriculum Vitae för Rolf Englund


Böcker

- -
- -
- -


Wolf och Rolf om Finanskrisen
Jag inbillar mig inte att jag är en så oerhört duktig ekonom. Däremot inbillar jag mig att jag är nyfiken på hur det faktiskt förhåller sig
och har en viss förmåga att känna igen sanningen om någon annan förklarar den.
Rolf Englund blog 10 oktober 2014


Jag har hittat på en lag, den har inget namn ännu, vi får kalla den för Englunds lag och den lyder så här:
”Har man sagt A, måste man säga B, och har man sagt B är det svårt att säga att A var fel.”
ESO-seminarium på Rosenbad onsdagen den 17 mars 1999


Om Rolf Englund i SOU 1999:150, sidan 35

Civilekonomen Rolf Englund (m) är en annan kritisk röst som ofta pekat på likriktningen inom ekonomkåren. Englund var på 70-talet talskrivare åt dåvarande moderatledaren Gösta Bohman, och i många år arbetade han som ekonom och utredare på Timbro, främst med löntagarfondsmotståndet.

Efter turerna kring det så kallade kronförsvaret hösten -92 uppmanade han riksbanksfullmäktiges ordförande Staffan Burenstam Linder att avgå. En tid efter detta tvingades Englund lämna sin tjänst på Timbro.

Englund har konsekvent genom åren låtit faktabaserad analys gå före ideologiska och personliga hänsynstaganden. Sålunda har han varit en hård kritiker också av de egna, exempelvis kritiserade Englund regeringen Bildt för att hellre ha släppt lös arbetslösheten än kronkursen.

Nuförtiden bedriver han sin opinionsbildning från den egna hemsidan www.internetional.se på internet, där han samlar fakta och artiklar om svensk och internationell ekonomi.

Läs mer här


På hemmaplan var det betydligt färre som öppet vågade kritisera valutapolitiken
En av dissidenterna på den borgerliga kanten var Timbroekonomen Rolf Englund
Gunnar Örn, Dagens Industri 15 september 2012


Mina bästa artiklarFamily

I’ll admit it: “The Life-Changing Magic of Tidying Up” actually changed my life
The Atlantic 30 December 2015

The Life-Changing Magic of Tidying Up is a best seller in Japan, Germany, and the UK, with more than two million copies sold worldwide, and has been turned into a television drama for Japanese TV.
Marie Kondo

Vem är jag? (kvasifilosofiskt)


God gave me the ability to recognize the obvious, some common sense and a sense of humor to stand the first two.
The last central banker to get it right was Joseph, in the Bible. Seven good years followed by 7 bad years. Faith in the Fed is based on elaborate mathematical models relying on the breathtakingly faulty assumption that human beings behave rationally. (Lucas)
Nice lines stolen from Clyde Harrison


Rolf Englund har betytt mer för bokens tillkomst än han själv anar.
Margit Gennser i inledningen till Boken "EMU - en kritisk analys", Fischer & Co 1997


I spetsen gick Margit Gennser, moderat riksdagskvinna, känd för sin självständighet och energi. Att den stora pensionsreformen, efter många års utredande och förhandlande, hade förts i hamn i politisk enighet var hennes förtjänst. Vid sin sida hade hon vapendragaren Rolf Englund, tidigare medarbetare på Timbro och outtröttlig kritiker av kronförsvaret vid decenniets början. De inviterade mig på lunch och framförde sina argument mot EMU och frågade om inte jag delade deras uppfattning.
Om Medborgare mot EMU, Sture Eskilsson i sina memoarer "Från folkhem till nytt klassamhälle"


En avvikande uppfattning hade dock Olle Lindgren, ekonom med anknytning till SE-banken. Den svenska kronan hade inte marknadens förtroende och skulle komma att falla. Hans inlägg mottogs med avvisande tystnad. En engagerande kritiker utanför etablissemanget var min tidigare medarbetare på Timbro, Rolf Englund. Han förutsåg kronförsvarets misslyckande och varnade för de kostnader som skulle komma att drabba Sverige. Han har sedermera ofta haft anledning att återkomma i frågan när diskussionen gällt ansträngningarna att åter få Sveriges ekonomi på fötter.
Ur Sture Eskilsson "Från folkhem till nytt klassamhälle" (Fischer & Co)


Det mesta talar för att man i framtidens skolböcker kommer att läsa om socialismen att den var en idériktning som samlade stora skaror anhängare under tiden 1880—1980 men senare vittrade bort på samma sätt som andra frälsningsläror har gjort och kommer att göra. Socialismen kommer att visa sig vara en av de många historiens idéströmningar som med tiden avslöjades inte som vägen till framtiden, utan en återvändsgränd. En återvändsgränd som slutar vid en mur.
Ur Rolf Englund, Rosornas Krig, Timbro, 1984


Stig-Björn Ljunggren har haft vänligheten att omnämna mig i sin doktorsavhandling - "Folkhemskapitalismen".

Vänliga ord från en person som vi låter vara anonym
Vill bara säga att jag läste din artikel i Finanstidningen och tycker att den är jävligt vass och bra! Jag uppskattar din blandning av humor och saklighet och din mullvad- och grävlingmentalitet; du bökar och gräver och underminerar svartbygget, och när du får tag i ett ben biter du tills det krasar.
Din insamling av uppgifter är förmodligen det viktigaste som har gjorts på området i Sverige.


Nordvästra Skånes Tidningar 2001-03-09
Ny NST-krönikör

Med sin text i dag inleder Rolf Englund sitt medarbetarskap som krönikör i NST. Tillsammans med den moderata riksdagsledamoten Margit Gennser kan ha räknas som något av ledande EMU-skeptiker på den borgerliga kanten.
Rolf Englund ägnar sig i dag åt gedigna men många gånger kontroversiella analyser av den europeiska utvecklingen.


Winston Churchill: "Tala i vredesmod och du kommer att hålla det bästa tal du någonsin har ångrat".


Home