Tröstande ord från Svenska Dagbladets ledarsida

Tröstande ord från Dagens Industris ledarsida

Tröstande ord från Riksbanken

Tröstande ord från Privata Affärers läsare

Tröstande ord från SvD/Näringsliv

Tröstande ord från Percy Barnevik:
"Asienkrisen är inte mer än en liten krusning på den långsiktiga utvecklingen uppåt"

Tröstande ord från Björn Davegårdh

Kaletsky: Don't cry wolf at the bears

Tröstande ord från Alan Greenspan