The Causes of the Swedish Crisis

Hur hamnade vi i krisen? Utdrag ur Göran Persson, Den som är satt i skuld är inte fri

Sajt-karta för krisen runt 1992

Click for pic - Kristidtabell

- Det är betecknande för hur litet vi vet om vårt samhälle och oss själva att alla viktigare instanser och personer i landet under hösten 1992 envist försvarade illusionen om kronans dåvarande höga värde.

- Den var till och med värd ett par unika politiska uppgörelser över blockgränsen. Uppgörelserna sades bevisa den svenska statskonstens överlägsenhet.
Vi behöver en studie som förklarar varför alla ledande ekonomer, byråkrater och politiker ägnade sig åt en illusion och stötte bort dem som hade rätt. SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) spelade troligen en nyckelroll i det fatala samförståndet. Vilket härligt ämne för en avhandling för den som vågar!

- Hans Zetterberg, hörnartikel i DN 1993

- Jag frågade Göran Persson, som jag en enda gång ätit en privat lunch med, hur kunde ni sossar ge riksbanksfullmäktige ansvarsfrihet som har brännt iväg 200 miljarder kronor?
-Ja, sade Göran, det där ett trauma som det kommer att ta decennier att komma till rätta med.


Finansutskottet försöker, mars 2002

- Tomas Fischer hos Åke Ortmark

Hans Tson Söderström och Nils Lundgren:
Riksbanken frångick sin tidigare strategi att försvara kronan genom räntehöjningar för att i stället övergå till direkta interventioner på valutamarknaden. Detta strategibyte gav privata aktörer som litat på Riksbankens utfästelser om fast kronkurs möjlighet att gå ur sina valutalån, men öppnade samtidigt möjlighet för utländska och inhemska spekulanter att ta position mot kronan.

En kanske önskvärd omfördelning av oundvikliga växelkursförluster inom Sverige kunde genomföras endast till priset av ytterligare förluster för Riksbanken vilka motsvarades av privata spekulationsvinster i Sverige och omvärlden.


Ben S. Bernanke and Henry Paulson are under pressure to embrace the big-government policies of America in the 1930s, or Sweden in the 1990s, to contain the conflagration engulfing the U.S. housing and financial markets.
Among the ideas: Using taxpayer money to shore up the capital of loss-ridden Fannie Mae and Freddie Mac
Bloomberg 21/7 2008


I en ledare (8/8 1993) påminde DN om att den fasta växelkursen i tio år var själva ankaret i den ekonomiska politiken. Man kan inte, hette det, "stryka ett streck över allt man sagt i tio år och ändå betraktas som seriös".

Stig Ramel: Hur kunde vi alla som satt i ledningen för banker och företag vara så blinda att vi inte förutsåg att bubblan skulle brista?


1. Några skyller kraschen 1992 på årtionden av felaktig politik. "Det är sossarnas fel". Vems fel skulle det annars vara?
Till den gruppen hör, klicka ovan för fler namn, Dennis, Feldt, Bildt och Wibble, understödda av Burenstam Linder och Klas Eklund, m fl. För att inte taaala om Hans T:son Söderström....

2. Andra anser att kraschen 1992 berodde på misstag i den ekonomiska politiken fr o m 1985. Fast växelkurs och allt det andra.
Till den gruppen hör, klicka ovan för fler namn, Lars Wohlin, Anders Ferm, Carl A. Hamilton, Villy Bergström och Nils Lundgren m fl.

3. Och så har vi gruppen "Vet inte" - "Det har jag ingen aaaaning om". Överraskande hittar vi där, som vanligt i främsta ledet vårt lands mest välkända ekonom Assar Lindbeck. Till denna grupp kan man nog även föra Stig Ramel


Gjorda utredningar SOU, KU m fl

Tillbaka till Bank- och Finanskrisens startsida