Rolf Englund Home/Search - News - Wall Street Bubbles and Crashes - Conundrum - Real Interest rates - - Economics - EU och EMU - Cataclysm - USD/SEK - Contact


Peter Wolodarski


Till skillnad från för 20 år sedan är dagens kris enbart hemmatillverkad.
När Carl Bildt och Ingvar Carlsson gjorde upp om två krispaket hade de ett stenhårt marknadstryck emot sig,
som delvis hängde samman med en europeisk valutastorm.

Peter Wolodarski 27 december 2014

Full text

Ur Carl Bildts veckobrev v1/2002

Jag var statsminister under dessa år och fast övertygad om fördelarna med en hårdvalutapolitik.
Det hade delvis att göra med de tidigare decenniernas erfarenhet av devalveringspolitik, men var
delvis en konsekvens av att jag strävade efter att Sverige skulle gå in i det europeiska samarbetets kärna, också den ekonomiska och monetära unionen, och därmed
vara med i den gemensamma europeiska valutan från dess första dag.

Försvaret av kronan handlade om den viktiga kombinationen av ekonomisk politik och Europapolitik.

Kronkursförsvaret 1992, and all that


Peter Wolodarski ny politisk chefredaktör på DN
"Jag har blivit ännu mer övertygad om att Sverige ska vara med fullt ut i Europasamarbetet, inklusive EMU"
DN print 28/11 2008


Peter Wolodarski om EMU


I anledning av Summers
Det kanske är så att utan bubblor och snabb kreditexpansion skulle vi inte haft de tillväxttal vi kommit att vänja oss vid.
Det tycks finnas en underliggande och långsiktig stagnation som dolts av excesserna de senaste två decennierna.
Peter Wolodarski, DN, 1 december 2013


Tack vare regeringens framgångsrika hantering av finanskrisen har Sverige inte drabbats av de underskott som nu plågar så många europeiska länder.
Detta budskap har upprepats så många gånger det senaste året att det förvandlats till ett slags sanning, höjd över varje form av ifrågasättande.
Men hur väl stämmer finansministerns version överens med vad som faktiskt inträffat?

Peter Wolodarski, DN 20/2 2011
Highly recommended


Göran Perssons tio år i Rosenbad bör betraktas som en kombination av god förvaltning och extrem tur.
Till de egna meriterna hör saneringen av statsfinanserna och frånvaron av stora makroekonomiska misstag.
Peter Wolodarski, signerat DN 7/7 2006

I Göran Perssons värld är den svenska ekonomin en framgångssaga. Under hans tid vid makten har tillväxten varit hög, inflationen låg, statsfinanserna i ordning och arbetslösheten på neråtgående. Så låter det gång på gång när statsministern tar till orda. Denna beskrivning skulle kunna avfärdas som ännu en Perssonsk hävdelseövning. Ändå vore det för enkelt att angripa honom så, eftersom det ligger något i hans skildring av Sverige.

Full text


- Johnny Munkhammar:
Statsminister Persson bygger all sin trovärdighet på påståendet att de borgerliga skapade den ekonomiska krisen på 1990-talet och att han fick reda upp den.
Det är den största politiska lögnen i Sverige det senaste decenniet

Kronkursförsvaret 1992, and all that


Moderaterna vill se en utbudsexplosion på arbetsmarknaden genom stramare bidrag och lägre skatt på jobbinkomster.
Men partiet har få skarpa förslag som är inriktade på att öka den efterfrågan i ekonomin, som skulle möta det större utbudet.
Peter Wolodarski, DN 6/7 2005