Aktier/Shares

SNS om fastighetskrisen (1994)

Fastigheter/Commercial Real Estate

Priser bostadsfastigheter Sverige 1981-1997

Priser kommersiella fastigheter Sverige 1981-1997

Priser bostadsrätter Sverige 1986-1993

Småhuspriser, Sverige/House prices, Sweden

Småhuspriser, UK/House prices, UK 1979-1992, in 1992 prices


Bostadsbyggande 1954-1995, Sverige/Residential Construction 1954-1995, Sweden

Utdrag ur ledare i Dagens Nyheter "Bostadspolitik mot konkurs" 98-01-05


En tabell från den rev. finansplanen 1989 visar att man på finansdepartementet då hade insett den lånefinansierade konsumtionsökningen.


Kristidtabellen


Monetarism and Swedish Financial Crisis