Den österrikiska skolan

Hayek

Danne Nordling

Danne Nordling blogNews Home

Home - Index - News - Krisen 1992 - EMU - Cataclysm - Subprime
Dollar - Löntagarfonder - Economics - Links


Danne Nordling om den Österrikiska skolan

Dagens nationalekonomiska synsätt på den ekonomiska politiken tycks inte ha några kraftfulla recept för hur en politik för fler jobb skall bedrivas.
Ett alternativ till den dagsaktuella konjunktursynen är den så kallade "österrikiska skolan".
Danne Nordling 29/12 2006

Hur kan det komma sig att marknadssystemet, som är så väl skickat att samordna konsumtion och produktion, i vissa situationer misslyckas med detta på bred front?

Detta är den grundläggande konjunkturteoretiska frågan som den österrikiska skolan försöker besvara med hjälp av en monetär analys (ej att förväxla med den s k monetarismen).

Full text