Tomas Fischer

Göran Persson

Mer om Göran Persson

Bengt Dennis

Lars Wohlin

Carl BildtNews Home

Rolf Englund IntCom internetional


Home - Index - News - Krisen 1992 - EMU - Economics - Cataclysm - Wall Street Bubbles - US Dollar - Houseprices


Tomas Fischer hos Åke Ortmark
TV8, 99-05-06:

Arbetslösheten är ett problem som vi delar med Europa i övrigt och en följd av den deflationistiska politik som man förde i en massa länder för att komma fram till en gemensam valuta.

I Sverige blev det särskilt allvarligt därför att stolligheten att försöka hålla fast vid en övervärderad krona ledde till en katastrof ungefär som när Vindhussen byggde sin kanal och Indalsälven bröt sig en ny fåra. Jag vill påstå att det sopade bort en halv generation svenska företagare.

Ortmark: Det är ingen gräns för den inkompetens med vilken Sverige har styrts?

Nej. Man kan undra om sossarnas illvilja var värre än borgarnas välvilja. Jag är nästan benägen att anse att borgarnas omtanke om näringslivet var ändå stolligare. Deras osannolika tro att det skulle gå att lyfta sig själv i håret och ha en krona som var övervärderad med 25 procent...

Ortmark: Du sade en gång om Carl Bildt att han har ingen som helst kontakt med den ekonomiska verkligheten?

Det stämmer nog. Han förde Sverige mot ett ekonomiskt Poltava, som jag skrev i en debattartikel. Och det blev ett ekonomiskt Poltava.

Och det är ju häpnadsväckande att de som hade ansvaret för detta aldrig har ställts till ansvar. Jag frågade Göran Persson, som jag en enda gång ätit en privat lunch med, hur kunde ni sossar ge riksbanksfullmäktige ansvarsfrihet som har brännt iväg 200 miljarder kronor?

- Ja, sade Göran, det där ett trauma som det kommer att ta decennier att komma till rätta med.