Home - 1992 - kristidtabell - Carl Bildt - - Arne Mårtensson- Mona SahlinChrister Bergquist

Ekobrottsmyndigheten har inlett en förundersökning av Columna, erfar DI. Utredningen omfattar misstanke om brott mot aktiebolagslagen.
Källa DI, 2000-10-02

Chefsåklagare Gunnar Stetler inledde förundersökningen i veckan som gick. Under fredagen förhördes en av Columnas tidigare styrelseledamöter hos Ekobrottsmyndigheten i Stockbolm. Ännu har inte utredningen nått till den nivån att någon enskild person pekats ut, men misstanke om brott föreligger.

Ekobrottsmyndigheten arbetar efter antagandet att Columnas styrelse inte blivit informerad på det sätt som krävs enligt Aktiebolagslagen. Påföljden är upp till ett års fängelse.

Förundersökningen skjuter framför allt in sig på ett av de ärenden som behandlats av Columnas styrelse i samband med att bolaget skulle gå ihop med internetföretaget Drax. Det rör köpet av en aktiepost i Drax för 147 Mkr av Columnas egen storägare, offshorebolaget Scandinavian Capital Investment. Affären gjordes den 2 april, långt innan Columnas bud på Drax skulle böja löpa och bolagsstänunan, som skulle godkänna samgåendes, hade hållits.

Brottsmisstänkt VD

Akticköpet genomfördes utan att hela styrelsen i Columna informerats om att Scandinavian Capitals VD Henrik Stigell anhållits, misstänkt för grovt ekobrott. Det var information som i allra högsta grad kan betecknas som väsentligt underlag för beslutet. Styrelsemötet var mycket hastigt sammankallat.

Affären på 147 Mkr motsvarade närmare 20 procent av Columnas egna kapital. Priset man betalade för aktierna låg 20 procent över Drax aktuella börskurs. Vid denna tidpunkt dömde aktiemarknaden ut affären. På börsen stod Columna i 85 öre den 31 mars. Columna bjöd 17 egna aktier för varje aktie i Drax. Budet värderade alltså en aktie i Drax till 14,45 kronor. Men på marknaden kostade Drax bara 9,25 kronor, motsvarande 36 procent under vad Columnas bud var värt, enligt aktuell börskurs. Rabatten var med andra ord mycket stor. Normalt brukar marknadens riskpremie i aktiebud inskränka sig till ett par procent eller i de riktigt extrema fallen 10-20 procent.

I maj drog Columna tillbaka sitt bud på Drax, men affären med Scandinavian Capital gick inte att backa. Sedan dess har Drax aktiekurs rasat. Columna har förlorat närmare 100 Mkr på aktierna man köpte av Scandinavian Capital Investment.

Styrelsen som godkände aktieaffären bestod av Krister Hanner, Jan C Johansson, Aubry Glaser, Claus Stenback och Göran Westling. Alla var handplockade av Columnas nya ägare, samma personer som styrde Drax, och finansmannen Rolf Nordström. Christer Bergquist utsågs till VD.

Claus Stenbaek har i samtal med DI berättat att styrelsen inte bara vid ett, utan flera tillfällen, undanhölls information på ett sätt som inte är acceptabelt i ett börsbolag. Ekobrottsmyndigheten vill genomföra sin utredning så skyndsamt som möjligt. Om det går att styrka brott är helt avhängigt bevisningen.

Att ett börsbolag blir föremål för förundersökning är ovanligt. Ett konkret fall under 1990-talet var när Ferinenta/Larmag, nuvarande Columna, köpte en tillgång av ett bolag närstående sin dåvarande storägare, finansmannen Lars-Erik Magnusson. Också i detta fall uppges styrelsen i Fermenta/Lannag ha saknat tillgång till fullständig information kring affären man beslutade om. Den affären har nu gått till åtal.


Början på sidan

Tillbaka till startsidan


Home - Index - Biggles - EMU - Löntagarfonder - Skuldkrisen/Debt Crisis - HSB -
Krisen 1992 - Personal - Wall Street- Internetional Times- webtips - Links - Contact