Hitler

1929

KronkursförsvaretNews Home

Rolf Englund IntCom internetional


Home - Index - News - Krisen 1992 - EMU - Economics - Cataclysm - Wall Street Bubbles - US Dollar - Houseprices


"Krascher av den magnitud vi nu ser påverkar politikers,
företags och medborgares beslut och förhållningssätt under lång tid"


Hitler och kronkursförsvaret
I finansbranschen slås de ut som tagit störst risker på en marknad som fullständigt tappat kontrollen över sin egen riskhantering.
Girigheten har fått härja fritt på närmast regellösa marknader.
Ragnar Roos, signerat, DN 2008-09-19

Krascher av den magnitud vi nu ser påverkar inte bara tillgångsvärden och konjunktur. De påverkar också politikers, företags och medborgares beslut och förhållningssätt under lång tid.
Kriser skapar spiraler som kan vara både onda och goda.
Vi har sett det förr.

Hyperinflationen i Tyskland i början av 1920-talet gjorde en stor del av medelklassen helt ruinerad.
Det var ett trauma som bidrog till att bana väg för Hitler.

Börskraschen på Wall Street 1929 ledde till en rad felaktiga ekonomisk-politiska beslut som ströp likviditeten och världshandeln. Resultatet blev den stora depressionen.

Men det finns också goda exempel. Den svenska konjunkturkraschen (kurs här; det var en ny benämning för det som bör kallas Kronkursförsvaret)
i början av 1990-talet, ledde till goda politiska åtgärder som gav oss en självständig riksbank och strängare kontroll över statsfinanserna.

Ekonomiprofessorn Kenneth Rogoff varnar i gårdagens Financial Times för att kostnaderna för staten kan skena till mellan 1 000 och 2 000 miljarder dollar. Det leder till högre skatter, lägre offentliga utgifter och sämre tillväxt. USA kan få problem att upprätthålla sin militära dominans.

Full text


För dem som har haft en övertro på marknadens självreglerande krafter
är förstås den internationella kreditkrisen en allvarlig missräkning.

Signerat, Ragnar Roos DNs ledarsida, 30/3 2008


John McCain: (not Naomi Klein)
"Wall Street has betrayed us.
They've broken the social contract between capitalism and the average citizen"


America will need a $1,000bn bail-out
By Kenneth Rogoff

New figures coming out of the US economy confirms that in almost every respect it is doing significantly better than expected. It is impressive.
Carl Bildt blog 6/12 2005