Tomas Fischer:
Med Bildt mot Poltava
Aftonbladet 1991-12-22

Det var jag som betalade Ebbe Carlssons privatspaningar efter Olof Palmes mördare.
Tomas Fischer
Fokus 2007News Home

Rolf Englund IntCom internetional


Home - Index - News - Krisen 1992 - EMU - Economics - Cataclysm - Wall Street Bubbles - US Dollar - Houseprices


Tomas Fischer


Den tyska regeringens grova häleri
– den har belönat en dömd bedragare och utpressare med fem miljoner euro, tyskt medborgarskap under skyddad identitet och utlandsbosättning.
Skurkens motprestation – stulen bokföring avseende kunderna i LGT Bank in Liechtenstein.
Tomas Fischer, Fokus 2 maj, 2008

Tysklands agerande mot Liechtenstein är stormaktsarrogans mot ett litet land. Så skulle Tyskland aldrig våga behandla Europas viktigaste skatteparadis, Storbritannien.

Full text


Tomas Fischer: Bevara skatteparadisen
Fokus, 28 mars, 2008

Om fru Merkel uppträtt hederligt borde hon återlämnat stöldgodset och ställt tjuven inför rätta eller utlämnat honom till Liechtenstein. Det är inte första gången som Tyskland uppträder bryskt mot Liechtenstein. Hitler hatade Liechtensteins furste vars hustru kom från en familj som lämnat judendomen och konverterat. Liechtenstein utfärdade medborgarskap för judar som kom från av Hitler kontrollerade områden och fursten avvisade alla tyska protester. När Hitler inte kom någon vart med Liechtenstein protesterade han hos schweizarna som hade gemensamt pass- och tullområde med Liechtenstein. Schweizarna gav efter.

Nu hotar fru Merkel med att Liechtenstein och Schweiz inte som planerat kan få ingå i Schengenområdet. Liechtenstein å sin sida har utfärdat en internationell arresteringsorder. Är så kallade skatteparadis ett problem? Nej, tvärt om! Problemet är att det finns så många skattehelveten

Full text