Home - Index - News - Krisen 1992 - EMU - Cataclysm - Wall Street Bubbles - Huspriser
Dollarn - Biggles - HSB - Löntagarfonder - Skuldkrisen - webtips - Links - Contact


Fastighetsskatten för flerbostadshus sänks från 0,5 till 0,4 procent från 2007 och
från samma år slopas beskattningen av schablonintäkt för bostadsrättsföreningar.
Regeringens förslag i budgeten


Beskedet om att ta bort schablonskatten för bostadsrättsföreningar,
eller inkomstskatten som den också kallas, är en framgång

säger Gun-Britt Mårtensson, ordförande, HSB Riksförbund, 17/10 2006. .... full text här


Vad vill ni göra åt fastighetsskatten?
Svaret är: Allians för Sverige vill avskaffa den statliga fastighetsskatten. Dess konstruktion gör att den stiger på ett sätt som är omöjligt att förutse och uppfattas som djupt orättvist.
I ett första steg, 2007, föreslår vi att taxeringsvärdena och skatteuttaget fryses på dagens, dvs. 2006 års, nivå. Vidare införs ett tak i beskattningen för att kapa topparna i de områdena där taxeringsvärdena ökat mest de senaste åren. Detta sker genom att skatten på markvärdet begränsas till högst två kronor per kvadratmeter eller maximalt 5000 kronor per år. För flerbostadshus ska taxeringsvärdena frysas och skattesatsen sänkas med 0,1 procentenhet, från 0,5 % av taxeringsvärdet till 0,4 %.
Den särskilda schablonintäkt som belastar bostadsrättsföreningar tas bort.

Källa: http://www.moderat.se
Klicka på vår politik, välj fastighetsskatt och klicka på gå till
Klicka på Frågor och svar: Vad vill ni göra åt fastighetsskatten


För bostadsrätten innebär alliansens förslag att fastighetsskatten minskar och inkomstskatten avskaffas. Regeringens förslag innebär fortsatta ökningar av inkomstskatten för bostadsrätten.
HSB 9/8 2006


Fastighetsskatten