Stein's Law:
If something cannot go on for ever it will stop.

Det finns inga tecken på att bostadsmarknaden i Sverige är övervärderad
Klas Eklund

Houseprices

Hans LindNews Home

Rolf Englund IntCom internetional


Home - Index - News - Krisen 1992 - EMU - Economics - Cataclysm - Wall Street Bubbles
US Dollar - Subprime - Houseprices


"Det här kan bara inte fortsätta"


Fastighetsprofessorn Hans Lind spår flera år av långsamt fallande priser.
Hans egna "sketna radhus i Farsta" mer än tredubblades i värde från 800.000 kronor vid köpet för tio år sedan till 2,4 Mkr för en månad sedan.
"Det här kan bara inte fortsätta", tänkte fastighetsprofessorn
Dagens Industri, reporter Linda Öhrn, 2008-10-22

"Folk amorterar inte, utan i stället utgår de i från att prisuppgången kommer att bestå", säger han.

Full text

Kommentar av Rolf Englund
Man borde fundera över att inte ens fastighetsprofessorn själv sålde


The more house prices are expected to rise, the cheaper the effective purchase price also becomes.

This last point is central. If people's expectations of future price increases are affected by their recent experience prices will tend to overshoot fundamentals:
this is just how bubbles form.
Martin Wolf, FT 24/11 2006