News Home

Rolf Englund IntCom internetional


Home - Index - News - Krisen 1992 - EMU - Economics - Cataclysm - Wall Street Bubbles
US Dollar - Subprime - Houseprices


BaselIt was the 1988 Basel Accord that first created the opportunity for regulatory arbitrage whereby banks could shunt loans off the balance sheet.
John Plender, FT November 6 2007

EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark 4 maj 2010,

För svenska hushåll med bostadslån skulle höjda kapitalkrav i genomsnitt innebära ökade räntekostnader på mellan 20000 och 50000 kronor om året. Till detta kommer en höjning av försäkringspremier på mellan 10 och 15 procent, eller 350 kronor för en genomsnittlig försäkringstagare.

För svenska banker som har en stor andel bostadsutlåning med en mycket hög säkerhet skulle detta innebära kraftigt ökade kapitaltäckningskrav, utan någon relation till risken, i omfattningen 50 till 100 miljarder kronor. På europeisk nivå blir motsvarande siffra drygt 200 miljarder euro, det vill säga två tusen miljarder kronor. Som tas från investeringar i nya jobb.

http://www.internetional.se/emuhokm.htm

Full text

MARITA ULVSKOG (S) ANNA HEDH (S) OLLE LUDVIGSSON (S) eu-parlamentariker http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/replik-nya-bankregler_4691281.svd

Början på sidan - Top of page