Kronkursförsvaret 1992

Lars Jonung

FinanskrisenNews Home

Rolf Englund IntCom internetional


Home - Index - News - Krisen 1992 - EMU - Economics - Cataclysm - Wall Street Bubbles
US Dollar - Subprime - Houseprices


Riksbankens försvar av den fasta kronkursen


Drivkrafterna bakom dagens amerikanska kris och den svenska 90-talskrisen är i stort sett identiska.
På grund av den fasta kronkursen kunde Riksbanken inte driva en självständig penningpolitik riktad mot bubblan.
Lars Jonung, kolumn, DN 25/11 2008

Inte nog med det. Det amerikanska och det svenska förloppet följer bägge ett generellt mönster av "boom and bust" - välkänt från den ekonomiska historien om finansiella bubblor, kriser och krascher.

I Sverige startade boom-bust processen i november 1985 när Riksbanken tog bort regleringen av affärsbankernas kreditgivning.

Den fundamentala drivkraften bakom den svenska finansiella bubblan var Riksbankens expansiva penningpolitik som gav upphov till extremt låga räntor efter skatt och inflation.

På grund av den fasta kronkursen kunde Riksbanken inte driva en självständig penningpolitik riktad mot bubblan.

I Sverige brast bubblan hösten 1990. Räntenivån drevs upp av flera faktorer, främst av Riksbankens försvar av den fasta kronkursen.

Den svenska 90-talskrisen var lättare att bekämpa än dagens amerikanska. När Riksbanken tvingades överge kronförsvaret i november 1992, blev detta startskottet för vändningen uppåt. Kronans värde deprecierades kraftigt. Detta gav med tiden svensk export, och därmed svensk ekonomi, en enorm skjuts uppåt.

Främst på grund av dollarns ställning som världsvaluta kan USA inte aktivt depreciera sig ur krisen såsom Sverige gjorde 1992.

Full text


Bengt Dennis om Lars Jonung, ekonomiprofessor, rådgivare åt statsminister Carl Bildt:
"En ständig källa till oro både i finansdepartementet och Riksbanken var dock statsministerns ekonomiske rådgivare, professor Lars Jonung, som under hösten förespråkade att gällande kronkurs skulle överges."
Kommentar av Rolf Englund:
Men han måtte väl ändå ha upplyst Bildt och Wibble om sin uppfattning. Det var hans jobb.
Då är den ännu obesvarade frågan: När sade Jonung vad till Bildt och Wibble?
Läs mer här