Stabiliseringspolitik

Keynes

Englund

Plan A and Plan BNews Home

Rolf Englund IntCom internetional


Home - Index - News - Krisen 1992 - EMU - Economics - Cataclysm - Wall Street Bubbles
US Dollar - Subprime - Houseprices


Svenskt Näringsliv:
"Vi anser att aktiv stabiliseringspolitik inte skall bedrivas"


Den allt djupare lågkonjunkturen bör mötas med stimulanser från så många håll som möjligt.
Växande underskott i ländernas statsfinanser måste accepteras tills världsekonomin återhämtar sig.
Däremot måste varje land självt få avgöra i vilken omfattning.
DN, huvudledare 15/11 2008

Full text

Det bästa västvärlden kan göra för u-länderna är att så snabbt som möjligt få slut på recessionen
för detta krävs massiv keynesiansk efterfrågestimulans, menar David Weil.
Det är svårt att ge något annat recept i dag.
Men när krisen är över bör Keynes åter få vila och underskotten saneras.
Ragnar Roos, signerat, DNs ledarsida 15/11 2008

Full text

SOU 2002:16, Stabiliseringspolitik i valutaunionen
Svenskt Näringsliv avstyrker det föreslagna finanspolitiska rådet.
Det finns inget behov för ett sådant eftersom vi anser att aktiv stabiliseringspolitik inte skall bedrivas.

Läs mer härLitmus test for European economic unity
As economists and academics gathered at Frankfurt’s InterContinental hotel, official data confirmed that the region had fallen into its first recession.
FT November 14 2008

When the European Central Bank decided to host a conference on Friday on the “lessons and challenges” of 10 years of the euro, it could hardly imagine the scale of the current challenge facing the 15-country eurozone.

The global slowdown and changing financial landscape, “may well turn out to be a litmus test for the functioning of the economic and monetary union, both in economic and institutional terms,” admitted Jürgen Stark, an ECB executive board member.

Full text

När och hur spricker EMU?


Top of page