Finanskrisen

Stabiliseringspolitik

Skuldfrågan

Conundrum

Moral HazardNews Home

Rolf Englund IntCom internetional


Index - News - 1992 - EMU - Cataclysm - Economics - Wall Street - US Dollar

"I den mån banker ska ha hjälp ska också ägandet gå över till staten. Annars lär sig ingen något"


Samtal med Johan Norberg
Varför blev det finanskris?
Var det girigheten som löpte amok?

Den osunda kulturen före finanskrisen hade aldrig uppstått
om det inte varit för alla politiska misslyckanden.
PJ Anders Linder, SvD 29 mars 2009

JN: Jag tycker inte att ”ökad girighet” har så stort förklaringsvärde.
Det karaktärsdraget hos människor är ganska så konstant över tid.

USA:s centralbank (Fed) sänkte räntorna för att parera IT-kollapsen i början av 2000-talet, och sedan höll man dem låga alldeles för länge.
Det blev väldigt billigt att låna, vilket ledde till enorm skuldsättning och skenande huspriser.

Man vågade extra mycket, eftersom Fed sade att man aldrig skulle punktera en bubbla.

– Det andra stora misstaget var kinesiskt. Istället för att låta valutan stiga i värde i takt med tillväxten höll man den konstlat låg och reglerade ekonomin så att den inhemska konsumtionen hölls nere. Kina fick ett enormt kapitalöverskott.
Stora delar lånades ut på den amerikanska marknaden och tryckte ner räntorna ännu mer.

Så sent som 2004 drev Bushadministrationen upp kraven på de genompolitiserade bolånejättarna Fannie Mae och Freddie Mac, så att de ålades att rikta minst 56 procent av sin utlåning till personer med dålig kreditvärdighet

Johan Norberg är ganska bedrövad:
– Jag är lätt chockad över hur lättsinnigt all kunskap om finanspolitikens begränsningar slängs över bord.
Problemen är välkända: Den får inte avsedd effekt, den bidrar till överhettning, den skapar oro för framtiden. Ingen ny kunskap säger att det skulle bli annorlunda idag. Ändå möts alla Obamas miljarder med krav på ännu mer

– Det var en sak med nödåtgärderna i höstas. Men att nu låna hämningslöst och trycka ner räntorna mot noll är att upprepa samma politik som skapade krisen till att börja med.

– Vad politikerna kan göra? De måste skydda den fria världshandeln och hålla arbetsmarknaden smidig, och de behöver ge någon sorts garanti för finansmarknaderna.
Fast i den mån banker ska ha hjälp ska också ägandet gå över till staten. Annars lär sig ingen något.
Nu är det Bo Lundgren som gäller!

PJ Anders Linder tycker att Johan Norberg skrivit en alldeles lysande bok om finanskrisen.
Den heter En perfekt storm – Hur staten, kapitalet och du och jag sänkte världsekonomin (Hydra)

PJ Anders Linder drar också sina egna slutsatser:
Framöver måste vi bli mycket mer medvetna om vilka risker som finns och tänka mer själva.

Full text


Det räcker inte med att ha rätt, man ska helst ha det vid rätt tidpunkt också.
Rätt tidpunkt är den då någon bryr sig om vad som sägs
SvD-ledare 30/9 2004