End of the Oil Era

Climate changeNews Home

Home - Index - News - Krisen 1992 - EMU - Cataclysm - Wall Street Bubbles - Huspriser
Dollarn - Biggles - HSB - Löntagarfonder - Skuldkrisen - webtips - Links - Contact


FN:s klimatpanel IPCC grundar sina antaganden på mer olja än vad som är realistiskt

http://aleklett.wordpress.com/


Den produktion av kol och olja som IPCC:s skräckscenarier bygger på över huvud taget inte är möjlig.
Detta kan förvisso lindra oron för klimatet, men å andra sidan måste vi oroa oss desto mer för framtida energibrist
Kjell Aleklett DN Debatt 7/12 2009

En artikel med rubriken ”The peak of the oil age” har i dagarna publicerats av Energy Policy(nätupplagan) och vi har nu vetenskapliga belägg för att oljan inte räcker till eftersom produktionen kommer att minska. Utsläppen från användning av olja kommer därmed att minska med minst 10 procent fram till 2030, och minskningen blir ännu större om den globala ekonomin bromsar in.

Klimatförhandlingarnas huvudfråga borde därför vara: Hur skall vi använda kol i framtiden?

Full text


FN:s klimatpanel IPCC grundar sina antaganden på att världens befolkning kommer att fortsätta förbruka allt mer av fossila bränslen.
Men sanningen är den motsatta. Produktionen av olja i världen kommer inom högst ett decennium att nå sin absoluta topp - "Peak Oil"
Kjell Aleklett DN Debatt 18/5 2007

IPCC har i sina gigantiska simuleringar, ett slags "SimCity-IPCC-spel", simulerat vår framtid. Familjerna i spelet kallas A1, A2, B1 och B2. Varje familj har en bestämd utveckling vad gäller befolknings- och bruttonationaltillväxt, energi- och markanvändning, tillgängliga resurser och teknikutveckling. "Värstingen" vad det gäller framtida temperaturökning är familjen A2. Om den får härja fritt blir temperaturen år 2100 hela 3,6 grader högre än i dag. Den bästa familjen är B1, vars lugnaste familjemedlem bara orsakar en temperaturökning på en grad.

Till vår förvåning ser vi att familjerna A1, A2, B1 och B2 kräver mer olja än vad som är realistiskt.

Full text


Början på sidan - Top of page