Carl Bildt

Ulf Dinkelspiel

Peter Egardt

Odd Eiken
tidigare vd Timbro

Peje Emilsson

Niklas Ekdal

Johan Gernandt

Jonas Hafström

Gunnar Hökmark

Bo Lundgren

Mats Odell

Mona Sahlin

Björn von Sydow

Per Unckel

Olle Wästberg

Sverker Littorin

Beatrice Ask

Heder, Sanning
och RättNews Home

Home - Index - News - Kronkursförsvaret 1992 - EMU - Cataclysm - Wall Street Bubbles - Huspriser
Dollarn - Biggles - HSB - Löntagarfonder - Skuldkrisen Latinamerika 80-talet - Contact


Bunkergänget

Vi har en väldigt dålig ansvarskultur i svensk politik.
Det mest flagranta exemplet är kronfallet i november 1992.
Och så kallade man detta ett misslyckande och alla satt kvar.
Det menar jag var ett stort moraliskt haveri
Barbro Hedvall i Filosofiska Rummet, 29/10 2006


En tid efter att regeringen Bildt hade förlorat riksdagsvalet 1994,
gick en ung riksdagsledamot vid namn Fredrik Reinfeldt till frontalangrepp på partiets ledning.
Partiet var enligt Reinfeldt alldeles för toppstyrt, det var för lågt i tak och den inre kretsen
– det så kallade "bunkergänget" – bestod enligt Reinfeldt av "Carl Bildt-kopior".
Fnordspotting 12 november 2014

20 år senare skulle Moderaterna förlora ett annat riksdagsval.
Det fanns så klart flera olika anledningar till detta, men en starkt bidragande orsak var att partiet var toppstyrt,
att det var lågt i tak och att den inre kretsen utgjordes av ett bunkergäng av Fredrik Reinfeldt-kopior,
allt mer isolerade såväl verkligheten som partiets gräsrötter.

Moderaternas reaktion på detta är förnekelse inför valresultatets orsaker och att utse en Fredrik Reinfeldt-kopia ur bunkergänget till ny partiledare.

Full text


"All together a rather strong team"

There is a very good team at the ministry with Gunilla Carlsson doing international development issues and Maria Borelius doing international trade. In addition, there is Cecilia Malmström as Minister for European Affairs located in the Prime Minister's Office.
All together a rather strong team.
Källa: Carl Bildt blog 7/10 2006

Carl Bildt


Biståndsminister Gunilla Carlsson, som avgick förra veckan, har under fyra års tid fått sin lön betald med biståndspengar.
Även hennes statssekreterares lön finansierades med biståndspengar.
Totalt rör det sig om över 20 miljoner kronor, rapporterar Ekot.
SvD 24 september 2013

Full text

Början på sidan


Kronkrigarna från valutafronten firar
Poltavaföreningen höll möte.

De gamla frontkämparna från hösten -92 hade återsamlats för att fira tioårsdagen av kronfallet.
Carl A Hamilton, Aftonbladet 22/11 2002


Den byggfirma som statssekreterare Nicola Clase och hennes man har anlitat
för omfattande renoveringar av ett av deras sommarhus,
har inte redovisat några pengar till Skatteverket.
Ekot 2007-11-07

Nicola Clase och hennes man köpte huset våren 2006 för fem miljoner kronor. Tre av varandra oberoende källor säger till Ekot att paret sedan dess med hjälp av hantverkare gjort en omfattande renovering som tagit flera månader. Arbetet har utförts av flera hantverkare, enligt källorna.

Full text


Hushållens belåningsgrad, skuldkvoten, uppgick 2012 till 165 procent av disponibel inkomst efter skatt.
Det är inte alls märkligt att skuldbördan bekymrar såväl Riksbankens ledning som privatekonomer.
Ytterst märkligt är dock det faktum att skulderna länge funnits med ansvariga politikers goda minne.
Maria Ludvigsson, SvD 13 november 2014

Ska lånegraden minska måste man uppmuntra, eller ens möjliggöra, sparande och flit. Ytterst handlar det om skatternas nivåer och utformning.

Valet står mellan ett land av politiskt beroende undersåtar eller av självständiga folkhemskapitalister.

Full text

Huspriser


Hushållens finansiella förmögenhet steg till en ny toppnotering vid utgången av tredje kvartalet och uppgick då till 5 712 miljarder, en ökning med 239 miljarder under kvartalet.

Årtionden med höga skatter har proletariserat den svenska medelklassen
om vi bortser från våra tillgångar i fastigheter.
Sofia Nerbrand, chefredaktör på samhällsmagasinet Neo, på SvD ledarsida 25/9 2006

Huspriser

Början på sidan


- Det händer någon gång att jag skickar ett mail
"Kreab hjälpte Borelius med blixtkarriären"
Peje Emilsson, VD Kreab, intervjuad i DNs pappersupplaga 11/2 2007


Jonas Hafström ny ambassadör i Washington
Enligt Ekot har rekryteringen skötts i en sluten process
Det är inte lätt att förstå varför regeringen gör som den gör
PJ Anders Linder, SvD ledarsida 19/4 2007


Olof Ehrenkrona
är ambassadör och utrikesminister Carl Bildts rådgivare i globaliseringsfrågor.
Wikipedia

Globalisering

Den moderata så kallade bunkern, som leds av ett inre gubbgäng med Peter Egardt, Olof Ehrenkrona, Gunnar Hökmark och Per Unckel i spetsen.
DN:s Tysta Mari 2000-04-30


Man kan undra vad Reinfeldt tänkte på när han handplockade Stegö Chilò, Borelius, Billström och Bildt. Ville han ge de ”gamla” moderaterna ett köttben att tugga på?
Aftonbladet ledare 15/10 2006

Full text


Maria Borelius och hennes man köpte villan på Djurholm 1996 för 4 050 000 kronor.
Den såldes för knappt två veckor sedan för 12 950 000 kronor. Köparen är Lars Ångman, partner på riskkapitalbolaget EQT. Enligt Skatteverket är Maria Borelius sedan 30 oktober utvandrad.
Ekonominyheterna 29/11 2006


Reinfeldt fick kritiska frågor av Ekots Tomas Ramberg om varför han inte fått fram den besvärande informationen redan i sina rekryteringssamtal, men det har varken varit tradition eller tidsmässigt möjligt att göra fullfjädrad personkontroll.
Det har inte heller varit bra att Carl Bildt offentligt bagatelliserat saker som Fredrik Reinfeldt beskrivit som allvarliga. Det måste vara glasklart vem som spelar första fiolen.
SvD-ledare 15/10 2006

Full text

Carina Hägg vill att Konstitutionsutskottet, KU, granskar hur statsminister Fredrik Reinfeldt rekryterade sina ministrar.
I anmälan som lämnas in på måndag frågar Carina Hägg vilka uppgifter statsministern inhämtade om de blivande statsråden innan de utnämndes.
Ekot 15/10 2006

Full text


Jag är vetenskapsjournalist och entreprenör.
Har tidigare jobbat på¨TV som reporter och producent, skriver kolumner i Dagens Industri och leder nu program på TV8 samt driver eget företag i kommunikationsbranschen.
Med hennes egna ord


Fredrik Reinfeldt berättar 13/10 i TV 4 att moderaternas advokat Johan Gernandt har fått i uppdrag att granska Maria Borelius affärer.


Tesen om att Bildt krävt av Reinfeldt att få in den politiskt oerfarna Borelius i regeringen förstärks för varje uttalande.
Det var cirka 180.000 väljare som bytte från socialdemokraterna till moderaterna, enligt Valu-mätningen. Dessa väljare hade nog inte väntat sig att bli företrädda i regeringen av en avancerad skatteplanerare, eventuell skatteflykting, som handelsminister, och två borgerliga anarkister och licensskolkare som kulturminister och migrationsminister.
Henrik Brors, DN nyhetsplats 14/10 2006


Personsambanden mellan gammelmoderaterna är lätta att upptäcka.
Cecilia Stegö Chilo var vd för stiftelsen Fritt Näringsliv och chef för dotterbolaget Timbro, som finansieras av bland annat Svenskt Näringsliv med 300 milj kr. I styrelsen sitter Carl Bildts kompis Peje Emilsson, ägare till pr-koncernen Kreab, där Carl Bildt varit styrelseordförande. Emilsson är också en av Maria Borelius vänner och "stöttepelare".
Henrik Brors, DN nyhetsplats 12/10 2006


Vi behöver en studie som förklarar varför alla ledande ekonomer, byråkrater och politiker ägnade sig åt en illusion och stötte bort dem som hade rätt.
Hans Zetterberg, hörnartikel DN, 28/7 1993


Sveriges nya handelsminister Maria Borelius hade ”inte råd” att betala sina barnflickor vitt under 1990-talet. Detta trots att Borelius, tillsammans med maken, tjänade nästan 17 miljoner kronor under det förra decenniet, enligt Expressen.
Dagens Nyheter nyhetsplats 10/10 2006


Sommarhuset i Falsterbo, värderad till 10 miljoner kronor, köptes 2002 genom ett bolag i skatteparadiset Jersey.
Ekonominyheterna 2006-10-13


Ministerns Cannesvåning är värd över fem miljoner
Aftonbladet 14/10 2006

Det vackra gula stenhuset ligger i en av Cannes äldsta delar. Här bodde förr fiskare och sjömän. I dag är lägenheterna topprenoverade till chica semestervåningar för mycket välbeställda. Familjen Borelius/Larssons lägenhet ligger på andra våningen i huset, med utsikt över Medelhavet från balkongen.
Expressen 14/10 2006


Antalet anmälningar om tv-innehav till Radiotjänst har ökat lavinartat de senaste dagarna efter avslöjandet om ministrarnas underlåtenhet att betala.
Till de som fått kalla fötter de senaste dagarna hör Maria Elgstrand, tillförordnad pressekreterare åt Carl Bildt, Johnny Munkhammar på tankesmedjan Timbro, Kristoffer Tamsons, ordförande för moderaterna i Sundbyberg, Mikael Freimuth, moderat kommunalråd i Vaxholm och Gulan Avci, folkpartiet.
DN 14/10 2006

Maria Elgstrand

Maria Elgstrand ska arbeta bredvid statssekreteraren Nicola Clase, som ansvarar för den utrikespolitiska samordningen i den politiska stab som Fredrik Reinfeldt presenterat.
Sveriges Radio Kalmar


Det som ger drevet dess styrka är naturligtvis att Stegö Chilò, Borelius och Billström i någon mening mält sig ut ur en nationell gemenskap. Åtminstone kultur- och migrationsministrarna har gjort det de gjort eftersom de tyckt detta vara rätt. Handelsministern har agerat som många andra utlandsboende företagare och velat minska sina band med Sverige och sänka skatten här. De har i sina liv ställt sig bakom annat än det som anses böra gälla i Sverige.
Barometern, ledare lördag 14/10 2006


Hårt pressad och sjukskriven väntar handelsminister Maria Borelius på moderaternas advokat Johan Gernandt i villan i Djursholm. Officiellt är advokatens uppdrag att granska familjen Borelius affärer. I regeringskretsen talar man om att han i själva verket har statsministerns uppdrag att försöka övertala handelsministern att avgå.
Expressen 14/10 2006

Statssekretare hos försvarsminister Mikael Odenberg (m) blir Hans Gustaf Wessberg, nu generaldirektör i Bolagsverket. HG, som han kallas, har ett förflutet i Industriförbundet och Svensk näringsliv
Peter J Olsson, Politisk redaktör, KvP

HG Wessberg
var ledamot av Anne Wibbles Minnesfond

Mer om HG

Vi anser att allmännyttiga stiftelser i större omfattning än idag bör kunna få skattefrihet. Detta gäller exempelvis Anna Lindhs minnesfond, men det finns även andra fonder och stiftelser som är av sådan karaktär att skattefrihet bör kunna komma i åtnjutande. Exempel på detta skulle kunna vara Anne Wibbles minnesfond
Motion till riksdagen 2003/04:Sk27 av Roger Tiefensee m.fl. (c)

Anne Wibbles pris för föredömligt och nydanande samhällsengagerat ledarskap har för år 2004 tilldelats två personer:
Marit Paulsen, Europaparlamentariker, Malung/Bryssel
Diabaté Dialy Mory, alias Dallas, fritidsledare, Malmö

Årets Anne Wibble-föreläsning, Carl Bildts anförande om regerandets konst,
finns nu som skrift.
Ohlininstitutet

Sofia Nerbrand, Chefredaktör för magasinet Neo och kolumnist på Svenska Dagbladets ledarsida.
Hon är även ordförande i stiftelsen Liberal Debatt. Tidigare var hon redaktör och redaktionssekreterare på tidskriften Axess.


Den nya regeringen vill prioritera EU-frågorna. Sverige "skall tydligt och klart tillhöra kärnan i det europeiska samarbetet" står det i regeringsförklaringen.
Som "en första visuell signal" om detta stormar hela fyra svenska ministrar in på mötet när EU:s utrikesministrar träffas i Luxemburg på måndag:
Malmström, utrikesminister Carl Bildt, biståndsminister Gunilla Carlsson och handelsminister Maria Borelius.
- Det är en politisk markering av att vi tar de här frågorna på allvar, säger Cecilia Malmström.
DN 14/10 2006

Cecilia Malmström


Sven-Otto Littorin med sin bakgrund i bland annat PR- och konsultföretaget Kreab är en sympatisk person med ett brett kontaktnät.
Hans Wallmarks nyhetsbrev 10/12 2003

Civilekonom i Lund, masterexamen i USA. Ordförande Moderat skolungdom 1984-85.
Politiskt sakkunnig i finansdepartementet 1991-93, hos skatteministern Bo Lundgren.


Det finns inget bunkergäng!
Bo Lundgren i Finanstidningen 2000-04-04


Dum och lurad
Hösten 1992 misslyckades den svenska regeringen i sin ekonomiska politik, den 19 november släppte den kronförsvaret. Det kallades ett misslyckande - och alla satt kvar.
Fler än jag måste rimligen ha känt som jag - lurad och dum.

Efter det röstade jag blankt. Till i år. Då framträdde alliansen med ett måttfullt reformprogram för att ersätta bidrag med arbete.
Regeringsbildaren var noga med att poängtera att han ville se sin regering som hela Sveriges regering, att det handlade om att överbrygga klyftor och övervinna utanförskap.
Men ändå. När ett parti går till val med det bärande temat: Vi har tänkt om, vi har lyssnat, det här är vad vi nu vill göra, har vi då inte rätt att bli besvikna när de visar sig ha sina gamla, av väljarna en gång förkastade idéer och attityder kvar?
Barbro Hedvall, DN 13/10 2006

Full text

Hösten 1992

Barbro Hedvall


Början på sidan