Stabiliseringspolitik

Anders Borg

Svenskt NäringslivNews Home

Rolf Englund IntCom internetional


Home - Index - News - Krisen 1992 - EMU - Economics - Cataclysm - Wall Street Bubbles
US Dollar - Subprime - Houseprices


Anders Borg och The Real Business Cycle theory


Med en inriktning på finanspolitik måste regeringen vidta ofinansierade skattesänkningar och utgiftshöjningar. Detta strider naturligtvis känslomässigt mot alla amatörekonomers sätt att göra analogier mellan ett hushålls och statens ekonomi. Utan ekonomisk utbildning tror man att staten måste agera på samma sätt som hushållen. Det är detta fenomen som också bidrar till att man kan ställa upp en teori om "ricardiansk ekvivalens".
Om hushållen faktiskt tror att statens budgetunderskott bidrar till att pensioner, a-kassa, sjukförsäkring, barnbidrag och liknande måste skaras ned eller avskaffas blir det ekonomiskt rationellt för den enskilde att drastiskt öka sitt sparande. Då blir finanspolitiska åtgärder verkningslösa eller rentav kontraproduktiva. Anders Borg har hänvisat till denna effekt som förklaring till att han inte velat ta till kraftiga motåtgärder.
Danne Nordling 6/12 2008

Både Riksbankens räntesankning med 175 punkter och regeringens lilla krispaket på 23 mdr på 3 år visar på en stabiliseringspolitisk förvirring som har sin yttersta orsak i att politikerna och ekonomerna inte ar överens om hur ekonomin fungerar.
Det finns egentligen bara tre huvudåtgärder som kan vidtas nar en kris seglar upp:
1) Passiv politik som bygger på stabilisatorer,
2) Finanspolitik och
3) Räntepolitik.

Full text


Att göra något i närheten av det Svenskt Näringsliv talar om är ju helt ansvarslöst.
Det skulle leda till att människor inte kände något förtroende för de offentliga finanserna.
Det privata sparandet skulle öka och i slutändan skulle den expansiva effekten utebli

efter att man spelat bort väldigt mycket pengar på konstiga åtgärder Anders Borg i Fokus 28/11 2008, reporter Anders Jonson

Full text


I Ekonomisk Debatt nr 7 2003 argumenterar Anders Borg för att finanspolitiken bör ges en tydligare institutionell ram.
Han förundras också över svenska ekonomers keynesfobi
Martin Flodén, Ekonomisk Debatt nr 1/2004


One might not expect much from economists, but one would surely expect them to warn us of a crisis on this scale.
If this crisis kills Real Business Cycle theory, as it surely should, it cannot be all bad.
Martin Wolf, Financial Times, 27/11 2008


This is the idea found in macro economic models, that individuals are supremely well-informed creatures.
In these models that are now being used in central banks and universities, individuals understand the most complex intricacies of the world in which they live and they have no disagreement about this.
All these individuals understand the same “truth”.

If we have learnt one thing from the credit crisis it is that individuals did not understand the “truth” and, it must be admitted, neither did economists.
Paul De Grauwe, Financial Times July 22 2008


I dag konstaterar han, finns inte en ekonom som skulle förorda ett
försvar av en felvärderad växelkurs med en kollapsad inhemsk efterfrågan, ett exploderande budgetunderskott
och tillgångspriser som driver ned ekonomin i en fallande spiral med finansiell kris ovanpå det.
Anders Borg, citerad i Mats Wiklund, En av oss?