Göran Persson och stålbadet

EftersläpningenNews Home

Home - Index - News - Krisen 1992 - EMU - Cataclysm - Wall Street Bubbles - Huspriser
Dollarn - Biggles - HSB - Löntagarfonder - Skuldkrisen - webtips - Links - Contact


Sveriges ekonomi har inte varit i bättre skick sedan 1960-talet

Sveriges ekonomi har inte varit i bättre skick sedan 1960-talet. Den sanerades sent men resolut, med början för drygt tio år sedan.
Detta var förre finans- och statsministern Göran Perssons mest väsentliga insats för landet.
Pehr G Gyllenhammar, DN Debatt 8/4 2007

Full text


Räntearbitrageaffärer
Även Pehr G Gyllenhammars Volvo ägnar sig åt denna lukrativa verksamhet. Om man gör sig besväret att leta, finner man i Volvos årsredovisning för 1986, på sidan 38, i en anmärkning till not 12, om lån och placeringar, en uppgift om att "Vid årsskiftet befintliga placeringar i samband med räntearbitrageaffärer uppgick till 3.874, (tretusenåttahundrasjuttiofyramiljonerkronor)".
Rolf Englund Marknadsekonomisk Tidskrift (Timbro) 1987-10-08


Gyllenhammar ser positivt på den svenska omröstningen om euron som slutade med ett nej.
"Det var ett av de få ögonblicken när jag var stolt över Sverige", sa han
Dagens Industri, reporter Lars Tulin, 20/6 2005

Mer om resultatet i folkomröstningen


- Rolf Englund frågade i princip om vi klarar av ett längre stålbad.
- Jag kan inte se att vi har några alternativ. Självklart kommer vi att klara det eftersom vi måste klara det.
Anne Wibble, Nationalekonomiska Föreningen januari 1992


Början på sidan - Top of page