Climate change

Stern Review on the Economics of Climate Change

Something New Under the Sun

P J Anders LinderNews Home

Home - Index - News - Krisen 1992 - EMU - Cataclysm - Wall Street Bubbles - Huspriser
Dollarn - Biggles - HSB - Löntagarfonder - Skuldkrisen - webtips - Links - Contact


Bjørn Lomborg själv ifrågasätter inte att det pågår en global uppvärmning
eller att den åtminstone delvis är orsakad av människan

P J Anders Linder om Björn Lomborg
Själv tycker jag att Sterns åtgärdsförslag verkar ha rimlig profil
SvD 14/1 2007

Lomborg drog på sig vrede när han kom ut med boken Verdens sande tilstand 1998 -
The Skeptical Environmentalist 2001.
Världens verkliga tillstånd, SNS, 2001

Bjørn Lomborg själv ifrågasätter inte att det pågår en global uppvärmning eller att den åtminstone delvis är orsakad av människan.

- Men att begränsa CO2-utsläppen i dag är mycket dyrt och får liten effekt. Ett fullfjädrat Kyotoavtal skulle kosta i storleksordningen 150 miljarder dollar om året, men leder bara till att jorden uppnår en viss medeltemperatur fem-sex år senare än vi annars skulle ha gjort.

Själv tycker jag att Sterns åtgärdsförslag verkar ha rimlig profil: mer utsläppshandel, stöd till skogsvård och katastrofskydd i utvecklingsländer, ökad energiforskning.

Dessutom ter det sig allmänt förnuftigt att minska beroendet av iransk, irakisk och rysk energi.

Full text


Under 1900-talet omformade människan jordens luft, vatten, mark och biosfär i en tidigare okänd omfattning. Miljöförändringarna kommer kanske med tiden att visa sig vara det viktigaste som hänt under det förra seklet,
viktigare än världskrigen, kommunismens uppgång och fall och demokratins utbredning.

"En banbrytande bok om det gigantiska, okontrollerade experimentet med jorden under det gångna seklet av J.R.McNeill, professor i historia vid Georgetown University i USA.
Originalets titel: Something New Under the Sun
SNS 2003


Man vårdar varumärken, relationer och sin framtida finansiering och aktar sig noga för att komma på kollisionskurs med regeringen eller korrekthetens konstaplar.
P J Anders Linder, SvD 25/6 2006


Början på sidan - Top of page