Det är långt kvar till 2010

De borgerliga har samma uppfattning som de haft sedan 1930-talet
kompletterad med viss garnering i form av regelförändringar, som kan förväxlas med åtgärder.
Danne Nordling

Lars Calmfors och Anders Borg om sysselsättningseffekter av sänkt a-kasseersättning
Rolf Englund

Den arbetsmarknadsreform som den förra regeringen Schröder genomförde (Hartz IV) och som var avsedd att spara och få fler att arbeta mer har visat sig lika verkningslös som kostsam.
Barbro Hedvall

Marian Radetzki
"Klarspråk om arbetslöshet"

US Dollar

Aktiebörsen

Huspriserna

Johan SchückNews Home

Home - Index - News - Krisen 1992 - EMU - Cataclysm - Wall Street Bubbles - Huspriser
Dollarn - Biggles - HSB - Löntagarfonder - Skuldkrisen - webtips - Links - Contact


Nervös väntan på jobben

"Det är mycket annat som inverkar på om anställningarna skall öka, däribland konjunkturutvecklingen. En väntad nedgång i USA blir märkbar också i svensk ekonomi."
Att få ut fler som aktivt söker arbete är förhållandevis enkelt.
Svårare är att få arbetsgivare att anställa fler, utöver vad de ändå hade gjort

Johan Schück, DN Ekonomi 23/9 2006

Att få ut fler som aktivt söker arbete - eller som är beredda att gå upp i arbetstid - är dock förhållandevis enkelt. Sannolikt går det snabbt att ändra i ersättningsnivåerna för a-kassan, liksom att införa ett jobbavdrag i inkomstskatten.

Plånboksargumenten blir då tydliga för personer som befinner sig i en valsituation. Däremot dröjer det nog betydligt längre innann förtidspensionerade börjar pröva sin arbetsförmåga, även om deras ersättning sänks. Sammantaget kan ändå tillgången på ledig arbetskraft väntas öka påtagligt.

Svårare är att få arbetsgivare att anställa fler, utöver vad de ändå hade gjort. Det ökade utbudet av arbetskraft, i kombination med lägre ersättningsnivå i a-kassan, kan visserligen få en lönedämpande effekt. Men mycket beror på hur det går i den kommande avtalsrörelsen, där en del av kampen gäller de lägsta lönerna.

Tidsglappet är sådant att det kan uppstå en ökad öppen arbetslöshet, när betydligt fler än hittills söker jobb. Mer osäkert är i vilket takt som dessa nya arbeten /hushållsnära tjänster/ kommer. För den borgerliga regeringen blir det en nervös väntan under större delen av mandatperioden.

Full text