Heder, Sanning och rätt

Könet sitter i hjärnanNews Home

Home - Index - News - Krisen 1992 - EMU - Cataclysm - Wall Street Bubbles - Huspriser
Dollarn - Biggles - HSB - Löntagarfonder - Skuldkrisen - webtips - Links - Contact


I ingressen påstås att jag sagt att IQ-tester är manipulerade till kvinnors fördel.
Man gjorde detta på 1970-talet eftersom IQ-kurvorna skilde sig åt mellan pojkar och flickor och denna skillnad ville man inte ha.
Annica Dahlström DN Debatt 20/2 2007

Trots detta skiljer sig kurvorna åt, men till kvinnornas fördel, faktiskt; fler kvinnor än män har medelintelligens (se Kimura 2001). Männens kurva visar sig vara flackare, vilket ger intryck av att det finns fler män med låg intelligens men även fler med hög intelligens. Kvinnliga genier finns givetvis, men är inte så frekvent förekommande som smarta män.

Agnes Wold och medarbetare har skrivit en artikel på DN Debatt (18/2) med anledning av min bok "Könet sitter i Hjärnan". De gör det med felcitat, lögner och utan några vetenskapliga diskussioner.

Full text

Doreen Kimura

Achievement
World expert on sex differences in the brain. Wrote the book Sex & Cognition which argues that there truly is a difference between male and female brains.
Read more


Annica Dahlström är professor i histologi och neurobiologi vid Göteborgs universitet och känd för sin forskning om nervceller. På senare år har hon luftat konservativa idéer om kvinnors och mäns plats i samhället. I boken "Könet sitter i hjärnan" (2007) blandar hon pedagogiska skildringar av hjärnans uppbyggnad med åsikter om att jämställdhet är omöjlig och rentav farlig för barnen. Vi har läst boken och funnit svag eller obefintlig vetenskaplig grund för många av Annica Dahlströms påståenden.
CECILIA CHRAPKOWSKA, JOHAN LUNDIN KLEBERG, LYDIA MELCHIOR, AGNES WOLD
DN Debatt 18/2 2007


Nnär länsstyrelsens jämställdhetsdirektör Britt-Marie Lugnet-Häggberg upptäckte att den kända hjärnforskaren Annica Dahlström ingick i boken, hotade hon att dra in finansieringen.
"Vår svenska jämställdhetspolitik bygger på att vi är lika och socialiseras in i olika könsroller", deklarerade Britt-Marie Lugnet-Häggberg i onsdagens DN. "Annica Dahlström är särartsfeministisk och utgår från att pojkar och flickor är helt olika. Länsstyrelsen kan inte ge ut ett material med den uppfattningen."
Peter Wolodarski DN 10/2 2007

Nedanstående intervju med hjärnforskaren Annica Dahlström var tänkt att ingå i Norrbottensteaterns bok om jämställdhet.
Publiceringen stoppades emellertid av länets länsstyrelsen, som skulle stå för tryckkostnaderna:
Läs intervjun här


Början på sidan - Top of page