Home - Index - News - Krisen 1992 - EMU - Cataclysm - Wall Street Bubbles - US Dollar - Biggles - Löntagarfonder- Economics - webtips - Links - Contact
Rolf Englund blog på svenska (in swedish)


Search the site with Google:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö


topics hints (under construction)


60+ - Who will buy their shares?
1907
1925
1929
1995 - dollar yen
1968
1972 (tidsandan - Palme, FNL)
1974 (recession, stagflation)
2010
311 miljarder
ökade statliga utlandslån 1992/1993


A

Aleklett, Kjell, Peak Oil

Adam Bertil Cesar
Alfa, Bravo, Charlie, Delta....
Algernon, Bofors, tvätta byken ordentligt och offentligt
Ambac
Andra Världskriget
Aschberg, Robert
Aktier/Shares
Angell, Wayne D.
Arbetslöshetens orsaker
- SvD, Keynes, m fl
Arusha-deklarationen
Arvidsson, Claes om Olof Palme
As long as the music is playing
Ash, Timothy Garton
Asienkrisen
Ask, Beatrice
Australia


B

Baby-boomers and their pensions
Baku, oil from, pipeline
Balkanization Of Europe
Baltikum
Bankgarantin
BBC Reith Lectures 1999 - Professor Anthony Giddens, director of the London School of Economics, speaks on the theme of globalisation.
Bankinspektioner Federal Deposit Insurance Corp FDIC
Bankinspektionen Sverige 90-talet
Banks
Bear Stearns
Berggren, Håkan
Bergstrand, Mats
Hans Bergström
- Hans Bergström om Bengt Dennis bok, Englund om
- Hans Bergström om finanskrisen och EMU
Bergström, Villy Dala-Demokraten
Bergquist, Christer
Bernanke, Benjamin
- Bernanke’s Sophie's Choice, - The housing market or stock market
Biggles, James Bigglesworth, DSO, DFC, MC
Bildt, Carl
Reporter: - Moderatledaren Carl Bildt, vågar du utesluta en devalvering om de borgerliga skulle vinna -91 års val?
Carl Bildt, partiledare (m): - Ja, det gör jag.
Reporter: - Men kan inte spekulanter tvinga fram en devalvering som en regering inte vill ha?

Carl Bildt: - Ingenting kan uteslutas, men jag tror inte det. Är man tillräckligt fast - men då måste man vara mycket fast - så kan man stå emot också en spekulationsvåg.
Bildt, Carl om USA som föredöme för EU
Bille, Claus, dansk adelsman och krigare
Biltullar
Black Swan
Blanchard, Olivier
Blomström, Magnus
Bofors, Algernon, tvätta byken ordentligt och offentligt
Bokstavering
Bohman, Gösta, Lars F Tobisson om
Bohman, Gösta, om devalveringarna på 1970-talet
Bond insurers
Borelius, Maria
Borg, Anders
Bradford & Bingley
Brittan, Samuel
Brzezinski
Budgetunderskottet
Bunkergänget
Brüning (Tysklands Carl Bildt)
Buitenen - revisorn som välte EU-Kommissionen
Burenstam Linder, Staffan
Bäckström, Urban
Böcker


C

Calmfors, Lars
Camus, Albert
Canada
Canary
"apitalism, The financial crisis is not the crisis of " Sarkozy
Cantillon, Richard
Carlqvist, Knut
Carlqvist, Knut - om valet 1998 i Smedjan
Carlsson, Ebbe
Carlsson, Ingvar
Leif Carlsson (Heder, sanning och rätt)
Carry trade
Cash, Bill, MP, chairman of THE EUROPEAN JOURNAL and THE EUROPEAN FOUNDATION
Cash Limits
Caveat Emptor
China
Choice, Bernanke’s Sophie's - The housing market or stock market
Churchill, Winston, Battle of Britain
Churchill, Winston, Return to gold standard in 1925
CIA
Citibank
Clinton
Commanding Heights
Conduits
Credit Default Swaps
Croneman, Johan
Computers and Internet
Congdon, Tim
Conservatism
CPI


D

DN-koftor, inpiskade som bor i kulturreservat på Mosebacke
Da Vinci code in Tetbury?
D-Mark
Dagens Nyheters vänstervridning
Dahl, Birgitta
Dahlström, Annica
Dala-Demokraten, Bergström, Villy
Daléus, Lennart
Deleveraging
Demokratiutredningen
Dennis, Bengt
Deposit insurance
Derivates
Det Eviga, av Esaias Tegnér
Devalveringen 1982
Dollar USD
Doom
Dow, Christopher
Duncan, Richard
Duisenberg, Willem Frederik


E

Edwards, Albert
Eftersläpningen, den påstådda svenska
Egardt, Peter
Eiffel, tornet
The efficient-markets hypothesis
Eiken, Odd
Ekdal, Niklas
Eklund, Klas
"USA har ryckt åt sig ett stort försprång och har världens mest framgångsrika ekonomi"
- I efterhand vet vi: Vi såg inte att det under den finansiella bubblan, Klas Eklund
Eliasson, Gunnar
Elmbrant, Björn
Eltis, Walter
EMU
Buitenen - revisorn som välte EU-Kommissionen
Engellau, Patrik
PV, WC, TV: Patrik Engellau sammanfattade moderniseringen av folkhemmet.
Englund, Rolf, CV
"Englunds lag"
Enquist, P O om Kambodja
Enpartistatens sympatisanter
Euro-start, comments
Erdman, Paul
Erixon, Lennart
Eskilsson, Sture
THE EUROPEAN JOURNAL and
THE EUROPEAN FOUNDATION, chairman Bill Cash, MP

Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds


F

Faktorprisutjämning
Fallaci, Oriana
Fannie Mae
Fastigheter, förluster på, i utlandet
Fastighetsskatten
Fed
FEER (dollar)
Feldt
- Feldt januari 1990 om utlandsupplåning och bytesbalans
- Feldt om den antikapitalistiska agitationens roll för arbetarrörelsens sociala funktion
- Feldt om Finansutskottets kritik, maj 1999
Feldstein, Martin
Ferm, Anders
Ferguson, Niall
Fischer & Co., Bokförlaget
Finanspolitiskt Råd
Tomas Fischer: Med Bildt mot Poltava
- Aftonbladet 1991-12-22
Fischer, Joschka
Fleckenstein, Bill
Foreclosure
Fogde, Lotta
Foreign Affairs
Fortis
Fotnotens stora betydelse
Friedman, Milton
Frihet
Freud, Sigmund
Freddie Mac
Fröberg, Peter, Idling
Fölster, Stefan
Stefan Fölster, HUI om EMU
Första världskriget


G

G7 and G8
de Geer, Jonas om moderaterna och konservatismen
General Motors
Johan Gernandt
Gennser, Margit
Gilbert, Mark
Glass-Steagall Act
Globalisering, se Faktorprisutjämning
Goldilocks
Gorbatjov, Michail
Grant, James
www.grantspub.com/
Grantham, Jeremy
Greider, Göran, om Keynes
Greenspan, Alan
- Alan Greenspan memoirs: The Age of Turbulence
Great Moderation
Gripenberg, Pia
Gross, Bill, Pimco
Gross, Daniel
Grundig, vintage radios
Guld
Gustafson, Bengt
Gür, Thomas


H

Habsburg, Rome and the European Union
Hafström, Jonas
Hakelius, Johan
Hakelius, Johan, om Bernard Connollys kritik av den europeiska valutaunionen
Hamilton, Carl A
- Mer av Carl A Hamilton
Hamilton, Carl B
Handelsunderskott, USA
Handelsöverskott, Sverige
Hanke, Steve
Holm mot Sverige (Tryckfrihetsförordningen)
Peter Hartcher
Hayek - om Keynes och 1925
Heder, sanning och rätt
Hedge Funds
Heikensten, Lars
"Fastighetspriserna sågs inte som ett problem"
Crisis in Sweden and Asia. One common factor is the fixed exchange rate.
In Sweden this led to high levels of foreign borrowing, particularly in the private sector. Klick
Ur ÅKE ORTMARK: Ja-sägarna - Medlöpare och nickedockor kring Gyllenhammar, Karl XII, Kreuger och andra furstar. Klick
Hitler, Adolf
Utan bindningen av pundkursen kanske Hitler i stället hade fortsatt som konstnär.
The Causes of the Second World War
When Germany occupied (Mar., 1939) all of Czechoslovakia Great Britain and France created alliances with Turkey, Greece, Romania and Poland Click
This second global conflict resulted from the rise of totalitarian, militaristic regimes in Germany, Italy, and Japan, a phenomenon stemming in part from the Great Depression that swept over the world in the early 1930s and from the conditions created by the peace settlements (1919–20) following World War I.
Click
Hobson’s Choice
Hoover Institution on War, Revolution and Peace
HSB
Stefan Fölster, HUI om EMU
Humlan
Hurd, Douglas
Hökmark, Gunnar


I

Idling Fröberg, Peter
IFM World Economic Outlook, October 1999
IndyMac Bank
Injection
Isaksson, Anders
Ingves, Stefan
Institute for International Economics
"Irrational exuberance", Greenspan om
Is i magen
Issing, Otmar


J

Ja-sägare och nickedockor (Ortmark, Åke)
Ulf Jakobsson
Japan
Jay, Anthony
- Fixed exchange rates and the lessons of history By Douglas Jay
Jihadister, Timothy Garton Ash
"jingle mail" post the keys to the lender and walk away
Johansson, Mats
- Mats Johansson i SvD 99-05-26
Johansson, Sten (FIEF)
Johansson, Kurt-Ove
Jojo-ekonomin, den svenska, DI om
Jonathan Livingston Seagull
Jonung, Lars
Jubak, Jim
Jämlikhetsanden
Jämviktsarbetslöshet (NAIRU


K

Strauss-Kahn, Dominique
Kaletsky, Anatole
Kambodja
Kanada
Kask, Peeter-Jaan Kask
"Vägen in i och ut ur Krisen - Ekonomisk politik från Feldt till Persson"
Kasriel, Paul L
Kaufman, Henry
Keynes
Kimball, Roger
Kimura, Doreen
Kina - Det Stora Språnget Mao och Mats Johansson
Kina - Börsen i Shanghai
King, Stephen
Kissinger
Kokk, Enn
Koftor - Inpiskade DN-koftor som bor i kulturreservat på Mosebacke
Konservativa socialdemokrater
"Konsumtionsfesten på 80-talet"
Koestler, Arthur
Korpi, Walter
KPI - Sverige
Kristersson, Ulf
Ivar Kreuger
- Krugman om EMU
- Krugman om Makroundervisningen
Krugman om Sverige och EMU 99-10
Kudlow, Lawrence (Larry)
- för en svensk motsvarighet, se Johnny Munkhammar
Kuran and The Vision Thing
Robert Kuttner
Kärnkraft


L

Lannebo, Anders

Larsson, Allan
Larsson, Janerik
Leeson Barings
Leijonborg, Lars
Lehman Brothers
Leverage
Linder, P J Anders
Lind, Göran
Lindh, Hans
Lawrence Lindsey
Lindbeck, Assar
Lindvall, Johannes
Lindqvist, Sven
Linux
Litauen / Latvia Ljunggren, Stig-Björn
Long Term Capital Management
Lucas, Robert
Lund
Lundborg, Per
Lundgren, Bo
Lundgren, Nils
Lundin, Bert Lundström, Stellan
Lybeck, Johan
Lägesenergikoeffecienten
, Löntagarfonder
Löwbeer, Hans


M

McCain, John
Charles Mackay
Magnus, George
MAI - The Multilateral Agreement on Investment
McCulley, Paul
Market Economy - We all know what that is
Markets Economy - Economy highly influenced by the stock market, the currency market, the credit market and the real estate market
Makroteori, enligt Jonung på Handels
Malm, Stig
- om vilka som var överhettade på 80-talet
- ... finansvalparna i vita kostymer
Malmqvist, Peter
Mark-to-Market
Marshall Plan
MBIA
Masters of the Universe
Medelklassen (The Chattering Classes/"commentariat")
Meltzer, Allan
Carl Menger
Merrill Lynch
Meyersson, Per-Martin
Migration
Minkar, tänkbara u-båtar
Minoriteter i USA, utlåning till subprime
Minsky, Hyman
Moderaternas partiprogram om EU
Moderation, The Great
Mona
Monetarism
- Oj-då-metoden (alternative to Monetarism)
Moral Hazard
Multiplikatorn
Munchau, Wolfgang
Munkhammar, Johnny
Mårtensson, Arne


N

NAIRU
Nacka - i , driver man realpolitik Mats Johansson
Nationalekonomiska Föreningen, Rolf Englunds inlägg på
Nationalekonomiskolan, artikelserie av Danne Nordling i Sunt Förnuft
Nerbrand, Sofia
New Era
New York Times om Sverige
Ninja loans – no income, no job, no assets
Nobel Prize Winners in Economics
Nordling, Danne (Home Page)
Northern Rock
Nycander, Svante


O

Obama, President
Odelberg, Axel
Mats Odell
Oil
Oj-då-metoden (alternative to Monetarism)
Olyckskorp, Det är svårt att vara O. när allt går som smort - Bankinspektionen
Ortmark, Åke


P

Paleontology
Paulson, Henry, Treasury Secretary
Palme, Olof
- Palme och löntagarfonderna
- Palme och Fidel Castro
Panic - There is no such thing as rational expectations. There is wishful thinking, or panic
Paulsen, Marit
Pax Romana
Pearson, Simon
Persson, Göran, om EMU
Persson, Göran - Hur hamnade vi i krisen? , Den som är satt i skuld är inte fri
- Till de egna meriterna hör saneringen av statsfinanserna och frånvaron av stora makroekonomiska misstag.
Peter Wolodarski 2006
Persson, Göran: Människors uppoffringar har givit resultat
- Johnny Munkhammar: Statsminister Persson bygger all sin trovärdighet på påståendet att de borgerliga skapade den ekonomiska krisen på 1990-talet och att han fick reda upp den.
Det är den största politiska lögnen i Sverige det senaste decenniet
Peterson, Thage G.
Phelps, Edmund
Plaza Accord
Plender, John
Plunge protection team (PPT)
Politikerlagen, Den Järnhårda
Pol Pot
Ponzi
Powertrain, Lennart Stridsberg AB
PPP
"principal-agent" problem
Psykiatrireformen
Public Choice


Q


R

Radetzki, Marian
Raghuram Rajan
Rating Agencies
Rational expectations
Rationalisering av offentlig verksamhet, (RE)
Realräntor - Real Interest rates
Rebalancing the worle economy
Recession in 2007?
Rees-Mogg, William
Fredrik Reinfeldt
Reinius, Ulla
Reith Lectures 1999 (BBC): Professor Anthony Giddens, director of the London School of Economics, speaks on the theme of globalisation.
Ribbons
Riksgäldskontoret/National Debt Office
Barry Riley
RRV- Riksrevisionsverket
Roach, Stephen
Robur
Rogoff, Kenneth
Mauricio Rojas
Rome, Habsburg and the European Union
Göran Rosenberg
Bo Rothstein
Roubini, Nouriel
Rudebeck, Lars
Rummel, Rudy
Bengt Rydén tidigare SNS-chef
Rydenfelt, Sven
Ryttar, Bengt-Ola
Räntans betydelse, SvD om
Räntearbitrage
Räntegapet
- se även Ingves


S

Sachs, Jeffrey
Sahlén, Anders
Sahlin, Mona
- Bild Mona och Bildt
Salomon, Kim
Samuelson, Robert J.
Sandberg, Nils-Eric
- Nils-Eric Sandberg (red.)Vad kan vi lära av kraschen? Bank- och fastighetskrisen 1990-1993 SNS 2005
- Det är ju märkligt att människor inte tänker på vad som hände 1907, sa Rydenfelt. Nils-Eric Sandberg
Saras Kök
S-E-Banken
Sandberg, Nils-Eric (om 90-talskrisen)
Jacques Santer, President of the European Commission
Savings and Loans Bailout

SBAB
SBAB slopar topplånet

Schiff, Peter
Schlaug, Birger
Schück, Johan
Schück, Johan, om OECD och den svenska eftersläpningen
Seagull, Jonathan Livingston
Shanghai
The shadow banking system
Shiller, Robert J.
SIV = structured investment vehicle
Siegbahn, Bo
Skuldkrisen
- Skuldkrisens födelsedag 1982
Släpar Sverige efter?
Smith, David (EMU)
Sophie's Choice, Bernanke’s
SNS - Konjunkturrådets rapport 1996 (EMU)
SNS 1994 om Fastighetskrisen
"SNS-gänget"
Soft landing
Soros, George
- The Crisis of Global Capitalism: Open Society Endangered
Spanien
Sparbankerna, Första Swedbank
Stabiliseringspolitik
Stagflation
Stiftelsen mot Nordbanken
Stiglitz, Joseph
Strauss-Kahn, Dominique
Stridsberg, Lennart
Lennart Stridsberg Powertrain AB
Sträng, Gunnar, om budgetunderskottet
Ström, Pernilla
Strömmer, Gunnar
Lawrence H. Summers
Sundström, Åke
Åke Sundström om Bilaga 5, 2001
Jacob Sundberg - Institutet för Offentlig och Internationell rätt (IOIR
Supply-side economics
Swedbank
Svegfors: "Det är strukturellt"
Svegfors om EMU
Svekfors
Olle Svenning
Svensson, Lars E O Svensson
Svensk Handel
Svensk Linje
Svensson, Lars, rådgivare åt Bengt Dennis
5/98 - Tema Eftervalsanalys: Strategi och populism – välfärd och EMU
Av Mattias J. Lundbäck

Sverenius, Torsten
Bo Södersten
Söderström, Hans T:son (EMU)


T

Taleb, Nassim Nicholas
The Taylor Rule
Tanzania
Tegnér, Esaias: Det Eviga
Titanic
Treasury Secretary Henry Paulson
Trichet, Jean-Claude
- CEPS (Brussels)
- Timbro
Tobisson, Lars F
Trade deficit, USA

Trade surplus, Sweden
Göran Thunhammar
Tyskland - D-Mark


U

Ubiquity
UBS - Union Bank of Switzerland
Ullman, Harald
Unckel, Per
- Konstitutionsutskottet om Per Unckel
Understand, why people don´t
Ungern, Camus om
Utopism
USA, Trade deficit
Utlandslån, Sverige


V

Valutaregleringen, avvecklingen av
Vasa Gustav, Rolf Englund i tal om Unionen, moderaterna och den europeiska utopismen
Vaubel, Roland
Vatican (The Pope)
Vietnamkriget
de Vylder, Stefan
Volcker, Paul
Välfärdsligan


W

Waldenström, Erland
walk away - "jingle mail" post the keys to the lender and walk away
Walkaway /from the house and the mortgage
Hjelm-Wallén, Lena
Wallenberg, Marcus
Water shortage
Webmaster, tips for
Weil, Robert
Werner-planen
- Feldt om, 1971
- Englund m fl om, 1971

Westerberg, Bengt
- HQ Bank
Bengt Westerberg som spionutredare åt HSB
"Bengt Westerberg ställer upp för regeringen som nyttig idiot"
Kritiska professorer tystas av politiska skäl, Bo Rothstein. Klicka här

Westholm, Carl-Johan
White, William
Wibble, Anne
--- reservation i Valutakommittén 1985
Wiborg, Ragnhild
Wiklund, Mats
Wolf, Martin
Wohlin, Lars
Wolodarski, Peter
Wästberg, OlleWibble


X


Y

Yield Curve

Yen


Z

Zentay, Charles
Zern, Leif
Zetterberg, Hans
Zimbabwe
- Carl Tham om
- Lena Hjelm-Wallén om


Å

Åberg, Carl Johan
Åsbrink, Erik
Åslund, Anders, om Asiens bank- och finansris


Ä

Ö

Öresundsbron
Österåker
Österrikiska skolan
Överskottsmålet

Början på sidan - Top